Kategoria:

Rodzina zastępcza / Przysposobienie / Adopcja
Prześledźmy przebieg jednej ze spraw, które ostatecznie doprowadziły do ustanowienia rodziny zastępczej w osobie babci małoletnich dzieci. Dość często występująca sytuacja. Pierwszym krokiem jest pojawienie się informacji o zaniedbaniach wobec dziecka / dzieci. Zazwyczaj taka informacja wychodzi ze strony szkoły, do której uczęszcza dziecko. Na skutek takiego zawiadomienia sąd nakazuje przeprowadzenie wywiadu kuratora o sytuacji dzieci w...
Read More
System pieczy zastępczej, rodziny zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z późniejszymi zmianami. Preambuła ustawy wskazuje, że powołana jest dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i...
Read More
Czym jest przysposobienie dziecka? Przysposobienie umożliwia dziecku wychowanie w zastępczej rodzinie, gdy jest ono pozbawione pieczy rodzicielskiej. Aby przysposobić dziecko, należy wiedzieć, że: Przysposobić można tylko osobę małoletnią, czyli do ukończenia 18 lat. Przysposobić można tylko dla dobra tej osoby. To jest najważniejsza rzecz. Przysposobienie (adopcja) następować musi dla dobra osoby małoletniej (adoptowanej). Przesłanka ta ma znaczenie...
Read More