Przykładowe wpisy do dziennika w Żłobku

17 

Każdy żłobek prowadzi dokumentację, która obejmuje między innymi dziennik zajęć z listą obecności, a niekiedy także kartę monitoringu, w której odnotowuje się informacje na temat tego, jak dziecko się czuło, co zjadło, ile leżakowało i tak dalej.

Wpisy do dziennika w żłobku wiążą się natomiast z rodzajem prowadzonych zajęć opiekuńczo-dydaktycznych. Czego mogą dotyczyć?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowe wpisy do dziennika w Żłobku – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie mogą być przykładowe wpisy do dziennika w żłobku?

Dziennik w żłobku zawiera wpisy dotyczące realizowanych zajęć. Ich charakter można podzielić na następujące kategorie:

 • zadania wychowawcze i opiekuńcze,
 • zajęcia rozwijające mowę,
 • zajęcia rozwijające rozwój poznawczy,
 • zajęcia z zakresu pojęć matematycznych,
 • zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo-fizycznego,
 • zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne, 
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia umuzykalniające.

Nie wiedząc, jak uzupełniać dziennik, warto sięgnąć po opracowane przez nas przykładowe wpisy do dziennika w żłobku. Dzięki nim można w prosty sposób zapełnić rubryki, a także zainspirować się do przygotowania scenariusza zajęć czy planu tygodnia/miesiąca. 

Co wpisać do dziennika w żłobku?

Dzieci w żłobku mogą uczyć się samoobsługi, zwyczajów, obowiązujących zasad zachowania, czy nawyków higienicznych. Przede wszystkim jednak bawią się i uczą właśnie przez zabawę z wykorzystaniem różnych metod dydaktycznych.

Przykładowe wpisy, jakie mogą pojawić się więc w dzienniku w żłobku to między innymi:

 • słuchanie wierszy,
 • czytanie bajek,
 • wpajanie nawyków grzecznościowych – powitanie, pożegnanie, podziękowanie,
 • wpajanie nawyków higienicznych – mycie rąk,
 • wpajanie nawyków porządkowych – sprzątanie zabawek,
 • rozwijanie relacji z innymi dziećmi,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych – zdejmowanie i zakładanie butów,
 • nauka samodzielnego zgłaszania potrzeb fizjologicznych,
 • utrwalanie pozytywnych zachowań – czekanie na swoją kolej, dzielenie się zabawkami,
 • ćwiczenia samoobsługi – samodzielne picie z kubka, samodzielne jedzenie łyżką,
 • zabawy naśladowcze,
 • gimnastyka buzi i języka,
 • tworzenie budowli z klocków i wiele innych.
przykladowe-wpisy-do-dziennika-w-zlobku
Przykładowe wpisy do dziennika w Żłobku
17