Kontakt

Grzegorz Szwaciński, ul. Energetyka 2, 62-510 Konin

NIP: 665-259-59-85

g.szwacinski@vp.pl

(kontaktując się w sprawie zamówienia, proszę podawać numer zamówienia (przykład: 42623)