Kategoria:

Prawo cywilne
Zalanie sufitu może prowadzić do zniszczeń o różnej skali. Zakres szkód wpływa natomiast na wysokość odszkodowania, jakie w związku z zalaniem mieszkania może otrzymać jego właściciel. Problemem wielu osób ubezpieczonych jest jednak częste zaniżanie świadczeń, spowodowane między innymi nieuwzględnieniem wszystkich strat poniesionych przez poszkodowanego. Ile odszkodowania za zalany sufit należy się zatem właścicielowi mieszkania i...
Read More
W powszechnej świadomości świadczenia, jakimi są alimenty na dziecko, zasądzane są na jedno z rodziców po rozstaniu. Jednak życie pokazuje, że taki sam obowiązek może być nałożony również na dziadków względem wnuków. Nie będzie to jednak zwykła forma alimentacji a jedynie uzupełniająca. W związku z tym kwota zawsze będzie niższa niż ta, która byłaby zasądzona...
Read More
Zachowek od darowizny to bardzo ciekawa konstrukcja prawna, która może zaskoczyć niejednego. Polskie prawo w dosyć klarowny sposób wylicza, kiedy takie roszczenie wobec spadkobiercy jest zasadne, a kiedy już nie. Dodatkowo istnieją sposoby na to, aby nie płacić zachowku po otrzymaniu darowizny. Jakie? Wiele osób po otrzymaniu spadku zastanawia się co zrobić, żeby nie płacić...
Read More
Wezwanie do sądu, nawet gdy chodzi o sprawy spadkowe, może budzić zdenerwowanie, stres, a nawet zupełną niechęć co do pojawienia się na rozprawie. Jeżeli jeszcze znaliśmy osobę, której sprawa dotyczy, chęci może jest więcej. Jednak gdy jest to dalsza rodzina, nie każdy chce poświęcać swój czas na pojawienie się w sądzie. Warto jednak tę decyzję...
Read More
Swoboda dysponowania własnym majątkiem to prawo, które nabywamy wraz z wiekiem i tracimy tylko w wyjątkowych sytuacjach. Każdy odpowiedzialnie myślący rodzic w pewnym momencie swojego życia pomyśli o przepisaniu posiadanych dóbr, w tym domu, czy działki na rzecz innej osoby. Czy może to być tylko jedno z posiadanych dzieci? Z prawnego punktu widzenia nie ma...
Read More
Przedsiębiorca ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji. Nie może zatem odmówić przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego. Ma natomiast prawo odrzucić reklamację po jej rozpatrzeniu. Negatywna decyzja nie zamyka jednak całego postępowania, ponieważ konsument może złożyć odpowiedź na odrzucenie reklamacji, składając „wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji”, a jeśli to nie pomoże, konsument może jeszcze zwrócić się do Rzecznika Konsumentów....
Read More
Rezygnacja z zatrudnienia na rzecz opieki jest decyzją bardzo trudną. Osoby, które nie mają dużych oszczędności, muszą w takim przypadku znaleźć rozwiązanie, które pozwoli im utrzymać i siebie, i podopiecznego. Opiekun może skorzystać jednak z różnych świadczeń socjalnych, w tym przede wszystkim z zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego czy świadczenia pielęgnacyjnego.  Bardzo często bywa, że wnioski...
Read More
Umowa darowizny może zostać unieważniona nawet po jej wykonaniu, jeśli dojdzie do tak zwanej rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Rażąca niewdzięczność nie została zdefiniowana przez przepisy, jednak na podstawie orzecznictwa można wywnioskować, jakie działania czy zaniechania uznaje się za rażąco niewdzięczne wobec darczyńcy.  Jakie przykłady rażącej niewdzięczności uzasadniają więc odwołanie darowizny? Co to jest rażąca...
Read More
Najczęściej winę za zalanie mieszkania ponosi sąsiad z piętra wyżej, jednak czasami wina za zalanie leży po stronie zarządcy nieruchomości – spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC spółdzielni lub wspólnoty za szkody, które zostały wyrządzone z tytułu nieprawidłowego zarządzania wspólnymi częściami nieruchomości. Kiedy...
Read More
Zatrudnienie po stażu z Urzędu Pracy nie zawsze jest obowiązkowe zarówno dla pracodawcy, jak i dla stażysty. Jeśli jednak umowa stażowa zobowiązuje strony do zawarcia umowy o pracę, stażysta może zrezygnować z podjętej już pracy odpowiednio na podstawie przepisów kodeksu pracy lub na podstawie przepisów kodeksu cywilnego – zależnie od tego, czy zawarł z pracodawcą...
Read More
Zasadniczo, władza rodzicielska przysługuje w równym stopniu obojgu rodzicom od urodzenia dziecka do osiągnięcia przez nie pełnoletniości. W tym czasie może dojść jednak do jej zawieszenia, ograniczenia lub całkowitego odebrania. Na czym polega pozbawienie ojca praw rodzicielskich? Czy ojciec, któremu odebrano prawa rodzicielskie, może spotykać się z dzieckiem i czy ojciec dziecka ma obowiązek płacenia...
Read More
Czy możliwe jest zrzeczenie się zachowku? Jeszcze przed rokiem 2017 zrzeczenie się zachowku było niemożliwe. Przedtem na podstawie kodeksu cywilnego można było zawierać umowy zrzeczenia się dziedziczenia, jednak uchwała Sądu Najwyższego z 17 marca 2017 roku (III CZP 110/16) pozwoliła również na formalne zrzeczenie się zachowku jeszcze za życia spadkodawcy. Sprawdź, czym dokładnie jest zachowek,...
Read More
Każdy ze współwłaścicieli może swobodnie dysponować swoimi udziałami w nieruchomości. Osoby, które szukają odpowiedzi na pytanie „jak zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości”, powinny pamiętać, że nie można zmusić żadnego ze współwłaścicieli do dysponowania udziałami w nieruchomości w konkretny sposób. Możliwe jest natomiast wystąpienie do sądu o zniesienie współwłasności. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy...
Read More
Współwłasność ma miejsce w momencie, kiedy nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela. Do takiej sytuacji dochodzi między innymi w momencie zawarcia związku małżeńskiego, w drodze dziedziczenia spadku czy też w drodze darowizny. Aby ułatwić Ci sprzedaż ułamkowej części danej nieruchomości, przygotowaliśmy gotową do wypełnienia umowę sprzedaży udziałów w nieruchomości, którą pobierzesz poniżej: Rodzaje współwłasności Wiele...
Read More
Sądowy zakaz zbliżania się stosowany jest najczęściej jako środek zapobiegawczy, który ma chronić ofiary przemocy. Sąd może wydać zakaz zbliżania się w celu zapobieżenia kolejnym takim aktom przemocy, a także w przypadku gróźb. Zakaz zbliżania się obejmuje nie tylko wyznaczenie bezpiecznej odległości fizycznej między ofiarą a sprawcą przemocy, ale również inne środki, jak całkowity zakaz...
Read More
Każdy, kto wie o krzywdzeniu dziecka, ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek zgłoszenia złej opieki odpowiednim organom. Bicie dziecka można zgłosić na policję lub do prokuratury. Natomiast sprawę zaniedbywania dziecka najczęściej zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej. W jakich przypadkach z pewnością warto reagować na krzywdę dziecka? czy można zgłosić zaniedbywanie dziecka anonimowo i...
Read More
Zastanawiasz się, jak odpowiedzieć na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Sprawa dotycząca przyjęcia lub odrzucenia spadku może zostać rozstrzygnięta w sądzie, lub załatwiona u notariusza. Jeśli sprawa spadkowa trafia do sądu na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, uczestnicy postępowania (spadkobiercy) mogą zostać zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, czyli o ustosunkowanie...
Read More
Co zrobić żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy? Zgodnie z treścią Ustawy o Obronie Ojczyzny, na obowiązkowe ćwiczenia rezerwy wojsko może powołać w tym roku nawet 200 tysięcy cywili. Powołanie mogą otrzymać wszystkie osoby, które posiadają kategorię A, nawet jeśli do tej pory nigdy nie miały nic wspólnego z wojskiem. Otrzymanie wezwania na ćwiczenia wojskowe...
Read More
Stalking skutkuje wywołaniem u ofiary takich uczuć jak niepokój czy lęk, ale również bezsilność. To właśnie niewiedza, jak postępować, aby zniechęcić stalkera – łączy poszkodowanych uporczywym nękaniem. Prześladowca swoimi działaniami wzbudza w nich poczucie zagrożenia. Może nawet grozić ofierze, że jeśli nie będzie postępowała tak, jak sobie tego życzy, zrobi krzywdę na przykład jej bliskim....
Read More
Zastanawiasz się, ile kosztuje sprawa o nękanie? Nękanie jest przestępstwem ściganym na wniosek poszkodowanego. Zgłaszając takie przestępstwo policji lub prokuraturze, ofiara nie ponosi żadnych kosztów – nawet wtedy, kiedy sprawa trafia do sądu. Aby ułatwić Ci sporządzenie zawiadomienia o uporczywym nękaniu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zawiadomienia, które pobierzesz poniżej: Inaczej jest w przypadku postępowania...
Read More
1 2 3 9