Kategoria:

Odwołanie darowizny
Umowa darowizny może zostać unieważniona nawet po jej wykonaniu, jeśli dojdzie do tak zwanej rażącej niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy. Rażąca niewdzięczność nie została zdefiniowana przez przepisy, jednak na podstawie orzecznictwa można wywnioskować, jakie działania czy zaniechania uznaje się za rażąco niewdzięczne wobec darczyńcy.  Jakie przykłady rażącej niewdzięczności uzasadniają więc odwołanie darowizny? Co to jest rażąca...
Read More
Każdą darwiznę można cofnąć, a odwołanie darowizny następuje poprzez złożenie obdarowanemu oświadczenia woli, w którym darczyńca domaga się zwrotu przedmiotu darowizny, uzasadniając swoją prośbę. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór odwołania darowizny, który pobierzesz poniżej: Czy można cofnąć darowiznę mieszkania? Sprawy o odwołanie darowizny należą do kategorii spraw trudnych. Przykładem...
Read More
Rażąca niewdzięczność Jak stanowi art. 898 Kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Co to oznacza w praktyce orzeczniczej sądów? Co sądy badają w sprawach o odwołanie darowizny? Na co sądy zwracają uwagę? Czym jest rażąca niewdzięczność, a czym rażąca niewdzięczność nie jest, która uzasadnia bądź...
Read More