Wniosek o rozłożenie na raty świadczenia pieniężnego – wzór

17 

Wniosek o rozłożenie na raty świadczenia pieniężnego składa osoba, która ma trudności w spłacie zasądzonej przez Sąd kwoty pieniężnej w jednorazowej płatności. Wniosek ten zawiera zazwyczaj prośbę o możliwość rozłożenia płatności na określoną liczbę rat, zgodnie z możliwościami finansowymi osoby składającej wniosek. We wniosku należy także zamieścić stosowne uzasadnienie wniosku, którego przykład także znajdziesz w oferowanym wzorze.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy kompleksowy wzór wniosku o rozłożenie na raty świadczenia pieniężnego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Na podstawie art. 206 § 1 k.k.w. sąd wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia pieniężnej kary porządkowej do ich zapłacenia w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu należności te ściąga się w drodze egzekucji.

Jeżeli jednak w terminie 30 dni zostanie złożony wniosek o rozłożenie należności na raty, sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie złożonego wniosku.

Dlatego tak ważne jest jak najszybsze złożenie wniosku!

wniosek-o-rozlozenie-na-raty-swiadczenia-pienieznego-wzor
Wniosek o rozłożenie na raty świadczenia pieniężnego - wzór
17