Miesięczne koszty utrzymania dziecka – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Miesięczne koszty utrzymania dziecka są istotne dla rodzica, który ubiega się o alimenty na małoletnie dziecko. Warto pamiętać, że wysokość świadczenia alimentacyjnego uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów, ale również od możliwości finansowych zobowiązanego do ich płacenia.

Co należy wziąć pod uwagę, sporządzając kosztorys utrzymania dziecka? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (1)

Od czego zależy wysokość alimentów?

O wysokości alimentów na dziecko decyduje sąd. Jednak już w pozwie o alimenty rodzic, jako przedstawiciel ustawowy małoletniego, podaje proponowaną wysokość świadczenia w oparciu o:

 • usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka,
 • możliwości zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów,
 • sytuację życiową, finansową i majątkową tego z rodziców, z którym dziecko mieszka na stałe.

Pierwszy składnik, czyli koszty utrzymania dziecka, warto opracować w formie tabeli, która dokładnie zobrazuje, jakie wydatki składają się na miesięczne koszty utrzymania dziecka oraz w jakiej kwocie są one przez rodzica ponoszone.

Co składa się na koszty utrzymania dziecka?

Tabela alimentacyjna miesięczne koszty utrzymania dziecka składają się m.in. na:

 • udział dziecka w kosztach utrzymania mieszkania,
 • koszty wyżywienia dziecka,
 • koszty zakupu odzieży i obuwia,
 • koszty zakupu kosmetyków i artykułów higienicznych,
 • udział dziecka w kosztach zakupu chemii domowej, środki czystości, itp,
 • koszty leczenia (jakie leki przyjmuje dziecko), koszty rehabilitacji i zakupu leków, suplementów diety czy sprzętu medycznego,
 • koszty związane z edukacją,
 • duchowy rozwój dziecka,
 • wyposażenie pokoju dziecka.

Kosztorys utrzymania dziecka może obejmować też wydatki indywidualne ponoszone dodatkowo, takie, które nie są ponoszone przy każdym dziecku. Chodzi tu między innymi o:

 • wydatki ponoszone sezonowo, czyli wydatki na wyjazdy, np. wakacje, ferie, itd,
 • koszty zajęć dodatkowych, korepetycji,
 • kieszonkowe,
 • abonament za telefon dziecka,
 • koszty związane z rozrywką i kulturą, np. wyjścia do kina,
 • koszty związane z zainteresowaniami, pasjami, hobby dziecka.

Tabela kosztów utrzymania dziecka obejmuje także te wydatki, których nie ponosi się co miesiąc, lecz kilka razy w roku, raz na rok czy raz na kilka lat. Tego typu wydatki sumuje się i dzieli odpowiednio przez 12 czy 24 miesiące.

Mowa tu o następujących kosztach:

 • kupno prezentu urodzinowego, świątecznego,
 • organizacja przyjęcia urodzinowego,
 • zakup komputera do nauki,
 • remont pokoju dziecka, i tym podobne.

Jakie potrzeby dziecka są usprawiedliwione?

Miesięczne utrzymanie dziecka obejmuje udział dziecka w wydatkach ponoszonych na utrzymanie całego gospodarstwa domowego, a także koszty indywidualne utrzymania dziecka, które powinny być kosztami „usprawiedliwionymi”. Co to oznacza?

Usprawiedliwione potrzeby dziecka określa się, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe obojga rodziców.

W pewnym sensie inne będą potrzeby dziecka, którego rodzice zarabiają najniższą krajową, a inne rodzica pracującego na przykład za granicą. Dziecko ma bowiem prawo żyć na takim samym poziomie, jak jego ojciec i matka.

Oznacza to, że jeśli zobowiązanego do alimentacji stać na leczenie w prywatnych przychodniach, to przy obliczaniu kosztów utrzymania dziecka można brać pod uwagę koszty wizyt u prywatnych lekarzy.

Podobnie jest też z innymi wydatkami, na przykład:

 • na szkołę prywatną lub prywatne przedszkole,
 • na kursy,
 • na wynajęcie opiekunki,
 • na wakacje zagraniczne,
 • na markowe obuwie i ubrania.

Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka? przygotowując zestawienie wydatków na dziecko, średni miesięczny koszt utrzymania dziecka, należy odnosić do sytuacji własnej rodziny.

Nie można bazować na przykładach innych osób, na przykład na wysokości alimentów w rodzinie znajomego.

Jakie dowody należy przygotować do kosztorysu miesięcznego utrzymania dziecka?

Na potrzeby rozprawy sądowej i udowodnienia zasadności przedstawionych kosztów utrzymania dziecka rodzic nie musi gromadzić paragonów.

Dla sądu nie są one ważnym dowodem – bez problemu można zgromadzić je, chodząc po sklepach i wyjmując je z wózków sklepowych. Jeśli rodzic chce przedstawić paragon za zakup konkretnych przedmiotów, powinien połączyć go z wydrukiem z konta bankowego.

Bardziej wiarygodnym dowodem dla sądu są jednak faktury imienne. Natomiast nie ma potrzeby gromadzenia ich wszystkich w odniesieniu do zakupu żywności czy suplementów diety.

Rodzic powinien gromadzić potwierdzenia wydatków większych, niestandardowych, na przykład fakturę za wyprawkę szkolną czy fakturę za wyjazd wakacyjny.

Możliwości zarobkowe zobowiązanego

Kiedy sąd ustala wysokość alimentów na dziecko, poza średnimi kosztami utrzymania małoletniego w przeliczeniu na jeden miesiąc, pod uwagę bierze również możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji, a nie jego dochody.

Chodzi więc o to, że pod uwagę brane są możliwe dochody, jakie rodzic mógłby uzyskiwać, gdyby wykorzystywał w pełni swoją wiedzę i doświadczenie, a nie to, ile faktycznie zarabia.

Niektórzy zobowiązani do alimentacji wychodzą z błędnego założenia, że jeśli zmienią pracę na gorzej płatną, to sąd obniży wysokość świadczenia alimentacyjnego na ich korzyść. Jednak sąd oblicza możliwości zarobkowe, biorąc pod uwagę:

 • wykształcenie zobowiązanego,
 • stan zdrowia zobowiązanego,
 • doświadczenie zawodowe zobowiązanego,
 • miejscowość, w której osoba zobowiązana do alimentacji zamieszkuje.

Dlaczego tylko jeden rodzic płaci alimenty?

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka może być realizowany poprzez osobiste starania, podejmowane w celu utrzymania i wychowania dziecka. Jeśli więc matka mieszka z dzieckiem, to w ten sposób realizuje swój obowiązek alimentacyjny.

Ten rodzic, który:

 • przygotowuje dla dziecka posiłki,
 • odwozi dziecko do szkoły,
 • pomaga dziecku odrabiać lekcje,
 • troszczy się o dziecko na co dzień czy w chorobie,

swój obowiązek alimentacyjny spełnia w taki sposób i nie musi płacić alimentów w formie pieniężnej.

Nie oznacza to jednak, że i drugi rodzic nie może wpłynąć na wysokość alimentów właśnie poprzez osobiste zajmowanie się dzieckiem. Jeśli zobowiązany do alimentacji regularnie zabiera dziecko do siebie, zaspokaja częściowo jego usprawiedliwione potrzeby.

Jest to więc kwestia, którą sąd również weźmie pod uwagę, ustalając wysokość świadczenia. Podobnie jak sytuację materialną rodzica, który na co dzień zajmuje się dzieckiem oraz wydatki, jakie każdy rodzic ponosi na swoje utrzymanie.

Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka – podsumowanie

Wiadome jest, że alimenty mają zabezpieczać realne potrzeby dzieci a rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku utrzymanie na stopie na jakiej żyją sami rodzice.

Wiele osób ma problemy, by prawidłowo sporządzić kosztorysu utrzymania dziecka, dlatego sądy powinny dysponować gotowymi drukami, na których z prostotą można byłoby umieścić wydatki związane z utrzymaniem dziecka.

Druk powinien być dostępny w sprawach takich jak:

Oczywiście należy mieć świadomość, że wysokość alimentów zależy zawsze od możliwości finansowych osoby zobowiązanej oraz należyte zaspokajanie potrzeb dziecka.

Aby ułatwić Ci sporządzenie dokumentu, w którym możesz zaprezentować ponoszone na dziecko wydatki, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia przykładowy kosztorys utrzymania, który zakupisz na samej górze strony.

1 opinia dla Miesięczne koszty utrzymania dziecka – wzór

 1. Paulina Olechnik

  Dziękuję za szybką wysyłkę!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

miesieczne-koszty-utrzymania-dziecka-wzor
Miesięczne koszty utrzymania dziecka - wzór
17