Wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie

Poniżej pobierzesz gotowy wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia alimentów na czas trwania procesu. Przygotowany przeze mnie wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy i informacja oraz przykładowy opis sytuacji wraz z uzasadnieniem pozwu, które powinno przekonać sędziego do udzielenia zabezpieczenia alimentacyjnego. Wzór zakupisz poniżej:

*W zakupionym wzorze znajdzie się także przykładowe i szczegółowe zestawienie wydatków na dziecko, które znacznie ułatwi Ci udowodnienie kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem i wychowaniem dziecka!

Złożenie takiego wniosku umożliwia uzyskanie już pewnej kwoty tytułem alimentów w czasie trwającego postępowania sądowego, które czasem trwa krócej czasem dłużej. W związku z tym matka dziecka może błyskawicznie uzyskać już jakieś środki na utrzymanie dziecka.


Lublin, 02 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powódka:

Imię Nazwisko (małoletnia)

reprezentowana przez: Imię Nazwisko (matka)

PESEL: ………………………………

adres…………………………………

Pozwany:

Imię Nazwisko

PESEL: ………………………………

adres…………………………………

Wartość przedmiotu sporu: 26.400 zł

(zwolniony od opłaty sądowej)

POZEW O ALIMENTY (WZÓR)

Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA

W imieniu małoletniej wnoszę o:

 1. …………………………………..(pełna treść we wzorze)………………………………..
 2. …………………………………..(pełna treść we wzorze)………………………………..
 3. nadanie wyrokowi z pkt 1 i 2 klauzuli natychmiastowej wykonalności;
 4. zaliczenie w poczet dowodów w sprawie dokumentów załączonych do niniejszego pisma na okoliczności przedstawione w jego uzasadnieniu;
 5. …………………………………..(pełna treść we wzorze)………………………………..

Imię Nazwisko, adres

na okoliczność wydatków niezbędnych do utrzymania małoletniej, braku zainteresowania potrzebami córki ze strony pozwanego.

UZASADNIENIE

Strony pozostają w związku małżeńskim. Ze związku mają wspólne małoletnie dziecko – Imię Nazwisko urodzoną ……………………………

Dowód: Skrócony odpis aktu urodzenia

Z powodu braku porozumienia między małżonkami i ciągłymi kłótniami powódka wraz z matką zmuszona była wyprowadzić się z zajmowanego dotychczas wspólnie mieszkania.

…………………………………..(pełna treść we wzorze)………………………………..

Dowód: ………………………………………….

…………………………………..(pełna treść we wzorze)………………………………..

Koszty bieżącego utrzymania powódki wynoszą w skali miesiąca ok. 2500 zł. Składa­ją się na nie:

 • Czesne za przedszkole – 800 zł.
 • Codzienne wyżywienie – ok. 25 zł, co daje miesięcznie 750 zł.
 • Słodycze, gazetka z niespodzianką, gry, klocki, zabawki, wyjścia kulturalne – ok. 200 zł.
 • Ubranka – ok. 100 zł,
 • 1/2 kosztów najmu mieszkania 400 zł.
 • 1/2 opłat za prąd, wodę i gaz – 120 zł.
 • Środki higieniczne oraz kosmetyki – 100 zł.
 • …………………………………..(pełna treść we wzorze)………………………………..
 • …………………………………..(pełna treść we wzorze)………………………………..
 • …………………………………..(pełna treść we wzorze)………………………………..
 • …………………………………..(pełna treść we wzorze)………………………………..

Dowody: Zestawienie operacji bankowych związanych z wydatkami za wodę, gaz, prąd (media), czesne za przedszkole, czynsz za mieszkanie, Faktura Vat, Umowa o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych, umowa najmu lokalu mieszkalnego, Harmonogram spłaty kredytu.

…………………………………..(pełna treść we wzorze)………………………………..

Dowód: Przesłuchanie świadka

Zasadność łożenia na rzecz małoletniej powódki przez pozwanego nie budzi wątpliwości w okolicznościach sprawy. …………………………………..(pełna treść we wzorze)………………………………..

Pozwany zarabia około 6000 zł/msc.

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

……………..PODPIS………………….

Załączniki:

 • Skrócony odpis aktu urodzenia,
 • Dokumenty wymienione w treści pozwu,
 • Odpis pozwu wraz z załącznikami.(czyli do sądu składamy łącznie dwa egzemplarze pozwu o alimenty i kserokopie załączników, tj. załączonych dokumentów np. akt urodzenia dziecka, faktury VAT wskazujące na wysokość poniesionych na dziecko wydatków, innych dokumentów wskazujących na wydatki na dziecko np. dokumentacja medyczna, zajęcia dodatkowe, opłaty szkolne, przedszkolne, wyjazdy, koszty mieszkaniowe, inne zależne od indywidualnej sytuacji).
About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.