Wzór umowy na wykonanie dachu

(1 opinia klienta)

17 

Umowa na wykonanie dachu to pisemny dokument zawierający warunki i zobowiązania dotyczące wykonania prac związanych z budową lub remontem dachu na danej nieruchomości.

Umowa na wykonanie dachu zawierana jest między właścicielem nieruchomości a wykonawcą lub firmą budowlaną, która będzie odpowiedzialna za wykonanie prac na dachu.

Wzór umowy na wykonanie dachu powinie zawierać m.in. takie elementy jak: dane obu stron (inwestora i firmy budowlanej), precyzyjny opis i zakres prac związanych z dachem, przybliżony termin rozpoczęcia i zakończenia prac na dachu, specyfikacja materiałów budowlanych, które zostaną użyte do budowy lub remontu dachu, wynagrodzenie dla wykonawcy i inne ważne postanowienia.

Umowa dotycząca wykonania dachu to istotny dokument, który ustala prawa i obowiązki stron oraz gwarantuje profesjonalne wykonanie prac.

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Jak napisać umowę na wykonanie dachu? Umowa na wykonanie dachu może być umową o dzieło lub pochodną umowy o dzieło, czyli umową o roboty budowlane. Z punktu widzenia skutecznego zabezpieczenia interesów stron, korzystniej będzie jednak zawrzeć umowę na wykonanie dachu na wzór umowy o prace budowlane.

Taka forma umowy zobowiązuje wykonawcę do wykonania dachu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, natomiast inwestora do odbioru dachu i uiszczenia ustalonego wynagrodzenia. 

Umowę na wykonanie dachu można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej. Warto uwzględnić w niej nie tylko dane stron i dane przedmiotu umowy, ale również harmonogram prac, czyli opis poszczególnych etapów wykonania dachu oraz przysługującej za ich realizację wysokości wynagrodzenia częściowego.

Umowa na wykonanie dachu może przewidywać także kary umowne za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadań przez wykonawcę. 

Warto pamiętać, że umowa na wykonanie dachu to podstawa zgłaszania ewentualnych wad obiektu w ramach rękojmi, która obowiązuje przez 5 lat w przypadku wykonania dachu lub przez 2 lata w przypadku remontu czy naprawy. 

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Wzór umowy na wykonanie dachu

  1. KArol G.

    kompletna umowa, wystarczy uzupełnić

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-umowy-na-wykonanie-dachu
Wzór umowy na wykonanie dachu
17