Zgłoszenie przeciekającego dachu – wzór

17 

Przeciekający dach może nie dawać o sobie znać, dopóki pogoda dopisuje, a ewentualne opady nie są nasilone. Kiedy jednak ulewy dają się we znaki, nieszczelne poszycie dachowe może ujawnić się w postaci widocznych zacieków na ścianach i suficie mieszkania poniżej.

Co więcej, w przypadku większych uszkodzeń istnieje ryzyko, że nieszczelny dach doprowadzi nawet do zalania mieszkania na najwyższym piętrze. Po dostrzeżeniu pierwszych oznak nieszczelności warto więc jak najszybciej podjąć odpowiednie działania. Jak i do kogo zgłosić cieknący dach w bloku?

Pismo dotyczące przeciekającego dachu należy skierować do zarządcy budynki, czyli administracji w postaci spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, wzór takiego zgłoszenia pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Komu zgłosić przeciekający dach?

W domu prywatnym problem przeciekającego dachu zawsze jest problemem jego właściciela, który samodzielnie podejmuje decyzję o ewentualnym remoncie czy wymianie poszycia dachowego. Sprawa nie jest tak prosta i oczywista w przypadku mieszkania w budynku wielorodzinnym. Gdzie zgłosić przeciekający dach w bloku?

Żaden z lokatorów nie może samodzielnie zadecydować o remoncie dachu, ponieważ jest to jedna z części wspólnych nieruchomości. Z kolei kontrolowanie stanu technicznego części wspólnych budynku to obowiązek jego zarządcy – spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty.

Po zauważeniu oznak przeciekającego dachu problem należy zgłosić zatem do administracji budynku. Warto przy tym działać sprawnie, zanim uszkodzenia dachu powiększą się i problem zostanie spotęgowany.

Co ważne, przed dokonaniem zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminem spółdzielni mieszkaniowej i sprawdzić, w jaki sposób mieszkańcy bloku powinni dokonywać tego typu zgłoszeń. Bardzo często wymagana jest forma pisemna zgłoszenia, przy czym pismo tego typu można połączyć od razu z petycją o remont dachu, podpisaną przez lokatorów całego budynku.

Jak zgłosić przeciekający dach w bloku?

Wiele osób zastanawia się, jak zgłosić przeciekający dach w bloku. Warto wiedzieć więc, że najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest przygotowanie pisemnego zawiadomienia, w którym lokator opisze, dlaczego uważa, że dach przecieka i dlaczego wymaga on jak najszybszej naprawy.

Z reguły o przeciekającym dachu świadczyć może nie tylko fakt zalania (od góry) mieszkania na ostatnim piętrze, ale również takie symptomy jak mokre plamy na suficie, w górnych kątach pomieszczenia, na ścianach, a także ślady pleśni czy rozwijający się z powodu wilgoci grzyb.

Są to oznaki, które sugerują, że być może nieszczelności są niewielkie, ale już powodują pogorszenie warunków mieszkaniowych i stanu technicznego mieszkania, a usunięcie ich na tym etapie może wiązać się z niższymi kosztami remontu dachu.

Pismo do spółdzielni w sprawie przeciekającego dachu lokator może złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Ważne, aby dokument spełniał pewne wymogi formalne, czyli uwzględniał:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane zgłaszającego,
  • dane spółdzielni/wspólnoty,
  • odpowiedni tytuł,
  • opis sprawy,
  • ewentualne załączniki, jak zdjęcia mokrego sufitu,
  • podpis zgłaszającego.

Pismo można przygotować w oparciu o wzór zgłoszenia przeciekającego dachu. Druk okaże się przydatny również w przypadku chęci ubiegania się o ewentualne odszkodowanie za zalane mieszkanie. Jeśli jego przyczyną jest nieszczelny dach, odpowiedzialność za poniesione szkody spoczywa na zarządcy nieruchomości, dlatego o odszkodowanie można ubiegać się z jego polisy ubezpieczeniowej.

Brak reakcji na zgłoszenie o przeciekającym dachu

Spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa po otrzymaniu zgłoszenia w sprawie przeciekającego dachu powinna przysłać na miejsce swoich pracowników celem dokonania oceny stanu technicznego poszycia dachowego. Co jednak w sytuacji, kiedy zgłoszenie przeciekającego dachu nie wywołuje żadnej reakcji ze strony zarządcy nieruchomości?

Wiele osób zastanawia się, jak zmusić spółdzielnię do przeprowadzenia określonych prac remontowych. W pierwszej kolejności warto więc ostrzec administrację, a wręcz “zagrozić” jej złożeniem wniosku o odszkodowanie.

Jeśli to nie przyniesie żadnego rezultatu – sprawę należy skierować do organów wyższego szczebla.

Uszkodzony dach to poważny problem, dlatego nawet w przypadku problemów finansowych spółdzielnia czy wspólnota nie powinny go ignorować. Jeśli jednak administracja bagatelizuje zgłoszenie, właściciel mieszkania na najwyższym piętrze może zgłosić sprawę „wyżej”, czyli do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Ten będzie zobligowany do sprawdzenia stanu technicznego dachu, choć również może powołać się na przeprowadzone wcześniej inspekcje, które nie odnotowały żadnego problemu.

Kolejnym krokiem, jaki mogą podjąć lokatorzy, będzie natomiast odwołanie się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a nawet skierowanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Odszkodowanie za cieknący dach

Jak zostało wspomniane, administracja budynku odpowiada za stan techniczny dachu, ponieważ jest to część wspólna nieruchomości.

Jeśli przeciekający dach stał się przyczyną zalania mieszkania i doprowadził do powstania szkód w mieszkaniu położonym na najwyższym piętrze, właściciel nieruchomości może ubiegać się o odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Aby otrzymać takie odszkodowanie, należy postępować jednak zgodnie z określonymi zasadami.

Właściciel zalanego mieszkania powinien zgłosić fakt zalania zarządcy nieruchomości i wraz z nim sporządzić protokół, który udokumentuje poniesione straty.

W takim protokole wskazuje się między innymi datę zalania, przyczynę zalania oraz zakres szkód i ich szacunkową wartość. Dokument podpisany przez świadka – pracownika spółdzielni lub wspólnoty – pełni istotną rolę dowodową w procesie ubiegania się o odszkodowanie.

Wniosek o wypłatę odszkodowania poszkodowany może skierować zarówno do własnego ubezpieczyciela, który później wystąpi do ubezpieczyciela podmiotu odpowiedzialnego za zalanie, jak i bezpośrednio do ubezpieczyciela wspólnoty/spółdzielni.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, czyli do chwili otrzymania decyzji o wypłacie odszkodowania, nie należy usuwać szkód zalania, ponieważ firma ubezpieczeniowa może przysłać na miejsce zdarzenia własnego rzeczoznawcę, który wyceni wartość szkody.

Podsumowując

Zarządca budynku zobowiązany jest, by utrzymywać bloku w należytym stanie technicznym oraz wykonaniu odpowiednich prac naprawczych jeśli wymaga tego sytuacja. Spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa powinna więc natychmiast naprawić uszkodzenie dachu jeśli właściciel lokalu zgłosi problem z cieknącym dachem.

Zignorowanie przez zarządcę cieknącego dachu skutkować będzie dalszymi zniszczeniami, co w perspektywie kilku lat oznaczać może generalny remont dachu bloku.

Oczywiście środki na remont dachu powinny obciążyć fundusz remontowy, który tworzy się na podstawie comiesięcznych wpłat wszystkich lokatorów danego budynku.

Niestety problemy z przeciekającym dachem nie są rzadkością, za tę sytuację oczywiście odpowiada stan nieruchomości, która nie jest lub nie była remontowana oraz wiek budynku.

zgloszenie-przeciekajacego-dachu-wzor-pdf-doc-przyklad
Zgłoszenie przeciekającego dachu - wzór
17