Remont dachu kosztorys – przykład

17 

Dach pełni niezwykle ważną rolę na każdym budynku, chroniąc go przed działaniem szkodliwych warunków pogodowych. Wskazane jest zatem, aby regularnie dokonywać przeglądu technicznego zarówno więźby, jak i pokrycia dachowego.

Przyczyną remontu najczęściej bywa natomiast uszkodzenie starej konstrukcji, bądź też chęć zmiany poszycia dachowego, czy przerobienie zwykłego strychu na poddasze użytkowe. W każdym przypadku wskazane będzie przygotowanie kosztorysu, który zobrazuje inwestorowi przybliżoną wartość inwestycji. Jak go sporządzić?

Aby ułatwić Ci przygotowanie kosztorysu remontu dachu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór formularza kosztorysowego z automatycznym podliczaniem kosztów, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kategorii ,
Opis

Przegląd dachu do kosztorysu

Nie sposób przygotować kosztorys wymiany dachu bez dokonania jego uprzedniego przeglądu. Kontrola poszczególnych elementów pozwoli ustalić, jakie części konstrukcji można zachować, a jakie trzeba bezwzględnie zastąpić nowymi. W ramach przeglądu należy:

 • zlokalizować miejsca przecieków,
 • wskazać najsilniej uszkodzone fragmenty pokrycia dachowego,
 • wykryć uszkodzenia w systemie rynnowym,
 • sprawdzić stan kominów, koszy, zlewni dachowych,
 • sprawdzić stan elementów więźby – czy są pęknięte, wykręcone, wygięt,
 • sprawdzić stan blachy dachowej lub dachówek – jeśli są uszkodzone, woda może cieknąć po ścianach i skosach. 

Jaki może być zakres remontu dachu?

Wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie „jak obliczyć koszt remontu dachu?”, jednak nie da się jednoznacznie wskazać tutaj prawidłowego rozwiązania, ponieważ zakres prac remontowych w każdym przypadku będzie inny. Część osób musi jedynie wyczyścić i pomalować pokrycie dachowe, podczas gdy inni powinni wymienić całą więźbę, czyli właściwie wykonać dach od nowa. 

Jeśli mamy do czynienia z blachodachówką, wymiana pokrycia nie zawsze jest konieczna w całości – czasem wystarczy wymienić jedynie uszkodzony fragment dachu. Tymczasem więźbę zamiast wymieniać na nową czasami można wzmocnić i to nawet bez wymiany pokrycia dachowego.

Przykładowo, kosztorys wymiany pokrycia dachowego z papy będzie zależał od tego, czy inwestor zdecyduje się:

 • naprawić pokrycie,
 • wymienić pokrycie na nowe. 

Istotna będzie też wielkość dachu i jego stan. Małe uszkodzenia można naprawić punktowo. Jeśli jednak papa jest pełna wybrzuszeń, dach jest popękany i pojawiły się na nim rośliny, konieczna będzie wymiana całego pokrycia. Tańszą opcję stanowi natomiast nałożenie nowej warstwy papy na starą. 

Jeszcze inaczej kształtują się koszty remontu dachu w przypadku blachy czy blachodachówki. Jeśli dach z blachy nie przecieka, a więźba nie jest uszkodzona, nie trzeba wymieniać pokrycia na nowe – można łatać blachę taśmami i masami uszczelniającymi w miejscach zarysowań, a zanieczyszczenia usunąć wodą z odpowiednim detergentem.

Zdarza się jednak, że konieczna jest naprawa obróbek blacharskich, a to może wiązać się z koniecznością rozmontowania części dachu, co naturalnie generuje wyższe koszty. Warto pamiętać przy tym, że miejscowe naprawianie blachy poprzez zastępowanie fragmentów pokrycia pojedynczymi arkuszami nierzadko prowadzi do powstania powierzchni o różnych odcieniach. 

Podobnie wygląda też remont dachu z dachówki. Pojedyncze pęknięte dachówki można wymienić na nowe, a całość pokrycia oczyścić odpowiednimi preparatami. Jeśli jednak remont zakłada wymianę pokrycia dachowego, konieczne jest już usunięcie starych łat, a niekiedy również wymiana folii dachowej, która mogła ulec uszkodzeniu.

Kiedy wymienić, a kiedy naprawić dach?

Koszty wymiany dachu są z reguły wyższe niż koszty jego naprawy. Kiedy więc należy zdecydować się na całkowitą wymianę, a kiedy można postawić na tańszy remont? O konieczności wymiany dachu mogą świadczyć:

 • defekty rynien, np. naderwania,
 • przebarwienia pokrycia dachowego,
 • popękane, powykręcane, ugięte elementy więźby,
 • widoczne miejsca „zapadniętej’ powierzchni dachu.

Osobie, która nie jest specjalistą, niełatwo określić, czy naprawa dachu wystarczy, aby jego konstrukcja była bezpieczna i służyła właściwie przez kolejne lata. Aby stwierdzić, czy lepszym rozwiązaniem będzie wymiana, czy naprawa, należy ocenić:

 • stan więźby,
 • stan pokrycia, 
 • stan wstępnego krycia, 
 • stan obróbek blacharskich, 
 • stan rynien i rur spustowych,
 • stan kominów. 

Remont może dotyczyć także przerobienia dachu, czyli adaptacji poddasza. To z kolei wiąże się między innymi ze zmianami w zakresie warstw izolacyjnych. Jeśli poddasze jest nieużytkowe, łatwiej da się wymienić część więźby dachowej bez konieczności wymieniania całego dachu.

Również w przypadku dachów krytych papą czy dachówką znacznie częściej dokonuje się jedynie remontów. Demontaż dachu jest zaś niezbędny, jeśli inwestor ma w planach naprawę więźby dachowej lub jej odgrzybianie.

Co składa się na kosztorys remontu dachu?

Niezależnie od zakresu niezbędnych prac, przykładowy kosztorys remontu dachu zawsze składa się z dwóch głównych części:

 • wykazu potrzebnych materiałów wraz z ich ilością i ceną,
 • kosztów robocizny, czyli cen usług i ich zakresu.

Zasadniczo, koszt remontu samego pokrycia dachowego zawsze będzie niższy niż remont więźby dachowej. Aby ocenić jej stan i dokonać napraw, trzeba bowiem usunąć poszycie. Po takim przeglądzie zazwyczaj z dachu pozostaje jedynie konstrukcja, czyli krokwie i murłaty. Wymienić należy natomiast wszystko, co przegniłe lub zaatakowane przez grzyb.

Jeśli chodzi o materiały, jakie mogą być potrzebne przy remoncie lub wymianie dachu, to wyliczamy wśród nich między innymi:

 • rynny,
 • ławy kominiarskie,
 • kominki wentylacyjne,
 • wiatrownice,
 • taśmy uszczelniające,
 • więźbę,
 • łaty,
 • folię dachową,
 • pokrycie: blacha, blachodachówka, dachówka ceramiczna.

Osobną kwestią jest zaś kosztorys robót dekarskich, czyli koszt pracy dekarza, który w ramach remontu lub wymiany dachu może wykonać:

 • demontaż papy,
 • demontaż blachy lub blachodachówki,
 • montaż więźby dachowej,
 • montaż dachówki ceramicznej i tak dalej.

Ceny za takie usługi podawane są w przeliczeniu na m2 i różnią się między innymi w zależności od lokalizacji nieruchomości.

Remont dachu na zgłoszenie, czy na pozwolenie?

Samowolnie, właściciel nieruchomości może dokonywać jedynie napraw pojedynczych fragmentów poszycia dachowego. W przypadku remontu lub wymiany będzie potrzebował odpowiednio zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. 

Zgłoszenie będzie wystarczające, jeśli inwestor nie zmienia całego poszycia dachowego, lecz dokonuje jego remontu. Remontem można określić także wymianę pokrycia dachowego, o ile prace nie obejmują ingerencji w konstrukcję więźby dachowej. Wniosek o zezwolenie na remont należy złożyć wtedy w Starostwie Powiatowym.

Pozwolenie budowlane będzie niezbędne, kiedy w grę wchodzi:

 • wymiana więźby dachowej,
 • podwyższenie konstrukcji budynku, 
 • wymiana dachu (kompletna),
 • wstawienie okna.

W ramach zgłoszenia inwestor przedstawia:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • szkice oraz rysunki, które przedstawiają planowane prace,
 • niezbędne zgody i opinie.

Lista dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę jest jeszcze dłuższa. Należy też złożyć je wszystkie na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem zaplanowanych robót.

Poza tym przed remontem dachu niekiedy trzeba uzyskać także zgodę sąsiada. Dotyczy to sytuacji, kiedy prace będą oddziaływały na sąsiednią nieruchomość, np. ze względu na ustawione rusztowania.

remont-dachu-kosztorys-przyklad
Remont dachu kosztorys - przykład
17