Przykładowy kosztorys remontu łazienki dla niepełnosprawnych PDF

(2 opinie klientów)

17 

Remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej pozwala dostosować to pomieszczenie do szczególnych potrzeb osoby mającej trudności z poruszaniem się. Koszty związane z takim remontem są dosyć wysokie, dlatego należy wiedzieć o możliwości skorzystania z dofinansowania, które oferuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Aby móc złożyć wniosek o takie dofinansowanie, należy przygotować uprzednio odpowiedni kosztorys. Co można w nim uwzględnić i jak powinien wyglądać?

Dla ułatwienia Ci jego sporządzenia – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia kosztorys remontu łazienki dla PFRON, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (2)

Co warto wiedzieć o dofinansowaniu PFRON do remontu łazienki?

Dofinansowanie PFRON do remontu łazienki ma na celu pomóc osobom niepełnosprawnym w usunięciu barier architektonicznych, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Szczegółowe warunki dofinansowania z PFRON określone zostały w treści:

 • Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu mogące być finansowane ze środków PFRON,
 • Ustawy o rehabilitacji.

Zasadniczo z dofinansowania może skorzystać osoba, która:

 • ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 • ma trudności w poruszaniu się,
 • jest właścicielem nieruchomości lub użytkuje ją wieczyście.

Dofinansowanie nie należy się osobom starszym, jeśli nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, dlatego w przypadku seniorów mających problemy z poruszaniem się, warto takie orzeczenie uzyskać.

Wniosek o dofinansowanie z PFRON na remont łazienki składa się w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Pismo może złożyć osobiście osoba niepełnosprawna, jej przedstawiciel prawny lub ustawowy, a także opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik.

Do wniosku dołącza się między innymi projekt łazienki dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Już na tym etapie trzeba wiedzieć zatem, jakie prace zostaną wykonane w ramach remontu.

Co ważne, dofinansowanie nie pokryje kosztów pełnego remontu, np. skuwania kafelków, jeśli nie jest to uzasadnione ograniczeniami osoby niepełnosprawnej. Zasadniczo, dofinansowanie obejmuje te czynności, które mają na celu przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak wnioskować o dofinansowanie remontu łazienki PFRON?

Wnioski o remont łazienki z PFRON są dostępne online, a także w oddziałach funduszu. Należy uzupełnić je zgodnie ze wskazówkami, między innymi własnymi danymi osobowymi, a także starannym uzasadnieniem.

Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie łazienki wymaga opisania aktualnych warunków panujących w tym pomieszczeniu oraz wskazania, jak utrudniają one normalne funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. W uzasadnieniu należy napisać także o tym, jakie elementy wykończenia czy wyposażenia łazienki wymagają usunięcia, zmiany czy dostosowania do indywidualnych potrzeb wnioskodawcy. 

Poza wnioskiem, w procesie ubiegania się o dofinansowanie do remontu łazienki – niezbędne są także takie dokumenty jak:

 • kopia dowodu osobistego/aktu urodzenia osoby małoletniej,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o dochodach i liczbie osób w danym gospodarstwie domowym,
 • informacja o źródłach finansowania remontu,
 • akt własności nieruchomości (+ zgoda ewentualnych współwłaścicieli),
 • zaświadczenie lekarskie lekarza specjalisty,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu/zaświadczenie z PUP.

Bardzo istotnym załącznikiem do wniosku jest też kosztorys remontu łazienki dla PFRON.

Co ująć w kosztorysie remontu łazienki dla niepełnosprawnych?

Kosztorys remontu łazienki dla niepełnosprawnych PDF powinien uwzględniać to, jakie prace mogą zostać dofinansowane z PFRON. Jak zostało wspomniane, dofinansowanie to nie obejmuje generalnego remontu, lecz jedynie te czynności, które mają na celu zlikwidowanie barier architektonicznych i dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Przykładowy kosztorys remontu łazienki dla niepełnosprawnych może obejmować zatem:

 • montaż kabiny prysznicowej z uchwytami o powierzchni od 0,9 do 2,5 metra kwadratowego,
 • montaż wanny o wymiarach minimum 70 × 150 cm,
 • poszerzenie drzwi do wymiaru co najmniej 90 cm,
 • montaż umywalki na wysokości 85 cm od posadzki,
 • montaż miski ustępowej na wysokości ok. 50 cm do górnej części deski,
 • zmianę położenia poszczególnych elementów wyposażenia w łazience tak, aby zachować przestrzeń manewrową o wymiarach 1,5 m na 1,5 m,
 • montaż uchwytów przy WC, wannie, umywalce i kabinie prysznicowej,
 • montaż dodatkowego oświetlenia,
 • usuwanie progów,
 • poręcze wolnostojące,
 • montaż odpływu liniowego,
 • ogólne powiększenie łazienki.

Aby wiedzieć, za jakie prace remontowe wnioskodawca otrzyma zwrot poniesionych kosztów, należy zapoznać się z listą tak zwanych kosztów kwalifikowanych. Co istotne, PFRON dokonuje zwrotu kosztów poniesionych dopiero po rozliczeniu remontu, dlatego kosztorys powinien uwzględniać wszystkie planowane prace. 

Każdy kosztorys remontowy bazuje na dwóch składnikach:

 • cenach materiałów,
 • kosztach usług – robocizny fachowców.

W przypadku kosztorysu remontu łazienki dla osoby niepełnosprawnej istotne będzie również uwzględnienie cen materiałów, które spełniają określone normy. Z oczywistych względów nie bez znaczenia będzie także jakość ich montażu, która zagwarantuje danej osobie bezpieczeństwo korzystania z poręczy czy uchwytów. 

Ile dofinansowania można dostać na remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej?

Remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej to duży koszt. Wystarczy sprawdzić, jakie ceny mają rekomendowane poręcze czy uchwyty, aby móc uzmysłowić sobie, że przystosowanie pokoju kąpielowego do szczególnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością może mocno nadszarpnąć domowy budżet. Wiele osób zastanawia się również, ile PFRON dopłaca do remontu łazienki. Należy wiedzieć bowiem, że nigdy nie jest to 100% poniesionych kosztów. 

Zasadniczo, maksymalna kwota dofinansowania jest równa 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Nie oznacza to jednak, że w każdej gminie maksymalna suma dofinansowania będzie taka sama – wszystko zależne jest od budżetu, jakim dysponuje, a ten może być różny w każdym regionie. Wnioskodawcom zaleca się zatem składać dokumenty na początku roku, aby kwota dofinansowania była wyższa. 

Należy wiedzieć również, że wysokość dofinansowania PFRON nie może przekraczać 95% kosztów całej inwestycji, natomiast własny udział wnioskodawcy nie może być niższy niż 5% kosztów inwestycji. Co więcej, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu, to wysokość dofinansowania może stanowić 80% kosztów, ale nie więcej niż 20 000 zł.

Jak rozlicza się dofinansowanie na remont łazienki z PFRON?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie remontu łazienki z PFRON wnioskodawca zawiera z funduszem umowę. Umowa ta określa termin rozpoczęcia i zakończenia prac, ponieważ po tym terminie należy rozliczyć się z otrzymanego dofinansowania.

Co ważne, w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac, fundusz może rozwiązać z wnioskodawcą umowę, przez co ten straci dofinansowanie łazienki.

Rozliczenie się z funduszem ma miejsce w terminie 14 dni od dnia zakończenia remontu. Odbywa się wtedy wizja lokalna przeprowadzana przez urzędnika. W ramach rozliczenia należy przedstawić PFRON również:

 • fakturę za zakupione materiały,
 • protokół odbioru robót, 
 • umowy na wykonanie prac remontowo-budowlanych,
 • oświadczenia osób uprawnionych o likwidacji barier architektonicznych,
 • dowód uiszczenia wkładu własnego przez wnioskodawcę,
 • dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych prac remontowych.

Podsumowując

Aby dostać dofinansowanie remontu łazienki z PFRON, należy szczegółowo przedstawić wyposażenie łazienki dla osoby niepełnosprawnej, a także przeprowadzić wszelkie prace dotyczące likwidacji barier architektonicznych dotyczące przystosowania łazienki dla osoby niepełnosprawnej.

W takich okolicznościach, aby otrzymać dofinansowanie z PFRON-u, najlepiej przedstawić stosownie przygotowany kosztorys remontu łazienki, którego wzór pobierzesz na samej górze strony.

2 opinie dla Przykładowy kosztorys remontu łazienki dla niepełnosprawnych PDF

 1. Genowefa Ciesielska

  bardzo dobry wzór kosztorysu, polecam

 2. Teresa Dobacka

  błyskawiczna wysyłka dokumentu

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przykladowy-kosztorys-remontu-lazienki-dla-niepelnosprawnych-pdf
Przykładowy kosztorys remontu łazienki dla niepełnosprawnych PDF
17