Kategoria:

Prawo rodzinne
Spis treści: Czym są alimenty na dziecko?Czy ojciec ma prawo wglądu do wydatków na dziecko?Zatem jak sprawdzić, na co idą alimenty?Wniosek o obniżenie alimentów – wzórPozew o uchylenie alimentów – wzórJak matka realizuje obowiązek alimentacji, kiedy ojciec płaci alimenty?Czego może oczekiwać od dziecka ojciec płacący alimenty?Na koniec Jakie są prawa ojca płacącego alimenty? Zgodnie z...
Read More
Spis treści: Brak zgody na mediację – wzórCzym są mediacje i co je charakteryzuje?Czy można odmówić mediacji?Mediacje rodzinneWyjaśnienie przyczyn niepodjęcia mediacjiMediacje przy rozwodzieMediacje przy alimentach Jak uzasadnić brak mediacji przy alimentach lub rozwodzie? Mediacje mają na celu doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu i osiągnięcie kompromisu, który będzie zadowalający dla obydwu stron. Mediacje odbywają się przy...
Read More
Spis treści: Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzórKiedy obowiązek alimentacyjny powinien zostać uchylony?W jakiej sytuacji można zrzec się alimentów?Jak uchylić alimenty na dorosłe dziecko?Zniesienie obowiązku alimentacji w ugodzie Jak zrezygnować z alimentów od ojca? Obowiązek alimentacyjny trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. O uchyleniu obowiązku alimentacyjnego może zdecydować wyłącznie sąd. Jednak...
Read More
Spis treści: Wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko wzórDo kiedy trwa obowiązek alimentacyjny?Kiedy można uchylić obowiązek alimentacyjny?Alimenty na dziecko uczące się zaocznieKiedy można uchylić alimenty na dziecko studiujące?Stosunek z rodzicem a alimenty Do kiedy płaci się alimenty na dziecko studiujące? Obowiązek alimentacyjny nie wygasa ani w momencie, kiedy dziecko kończy 18. rok życia i...
Read More
Spis treści: WstępWniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko wzórPozew o uchylenie alimentów – wzórDo kiedy trwa obowiązek alimentacyjny?Dorosłe dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymaćCo z alimentami na uczące się dziecko?Jak doprowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego?Na koniec: Kiedy ojciec jest zwolniony z płacenia alimentów? Obowiązek alimentacyjny nałożony na ojca dziecka przez sąd nie jest...
Read More
Spis treści: Wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko wzórPozew o uchylenie alimentów – wzórSąd nie określa długości trwania obowiązku alimentacyjnegoJak zakończyć obowiązek alimentacyjny?Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów – wzórDo kiedy alimenty na uczące się dziecko?Kiedy dorosłe dziecko zachowuje się niewłaściwieDorosłe dziecko ma obowiązek podjęcia pracyJak znieść obowiązek alimentacyjny?Podsumowanie Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny? Przepisy...
Read More
Spis treści: Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (dzieci)Na czym polega rozwód bez orzekania o winie?Rozwód za porozumieniem stron krok po krokuOdpowiedź na pozew rozwodowy – wzórJak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?Uzasadnienie pozwuIle trwa rozwód bez orzekania o winie?Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?Rozwód bez orzekania o winie – dzieciRozwód...
Read More
Spis treści: Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winieSąd Okręgowy w LublinieIII Wydział Cywilny RodzinnyPozew o rozwód (wzór pozwu o rozwód)Konieczność udowodnieniaRozwód z orzeczeniem o winie – co daje?Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie – zdrada męża lub zdrada żonyPozew o rozwód z orzeczeniem o winie – męża alkoholikaPozew o rozwód z orzeczeniem o...
Read More
Spis treści: Dowód z przesłuchania stron – niewystarczającyWniosek o zaprzeczenie ojcostwa – wzórPostępowanie dowodoweDNADopuszczenie dowodu z grupowego badania DNA Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Dowód z przesłuchania stron – niewystarczający Nie może być mowy o „niepodobieństwie”, którego wykazania wymaga Kodeks rodzinny i...
Read More
Spis treści: Zmiana wysokości alimentówWniosek o obniżenie alimentów – wzórWniosek o podwyższenie alimentów – wzórPozew o uchylenie alimentów – wzórUchylenie obowiązku alimentacyjnegoPełnoletnie dziecko a alimentyNależy udowodnić Zmiana wysokości alimentów Pozew o obniżenie alimentów lub pozew o podwyższenie alimentów i zawarte w nim żądanie zmiany wysokości alimentów opiera się na treści art. 138 k.r.o., zgodnie z...
Read More
Zasadą jest, że sąd w wyroku rozwodowym po przeprowadzeniu sprawy o rozwód ustala, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Często bywa tak, że ponosi ją i mąż, i żona, rzadziej – że żadnego winą za to obciążyć nie można. Sąd ma obowiązek nie orzekać o winie tylko wówczas, jeśli oboje małżonkowie zgodnie wnoszą...
Read More
W sprawie opiekuńczej dotyczącej małoletniego sąd ma obowiązek zapoznać się z jego stanowiskiem, jeżeli stopień dojrzałości małoletniego na to pozwala i jest to celowe. W każdym takim przypadku sąd rozważa możliwość uwzględnienia rozsądnego życzenia małoletniego, jeżeli jest to zgodne z jego dobrem. Obowiązek ten wynika przede wszystkim z art. 12 Konwencji o prawach dziecka (Dz. U....
Read More
W postępowaniu o zmianę wysokości alimentów, w tym o obniżenie alimentów w pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca wystąpienie z takim żądaniem (art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) a następnie określenie zakresu świadczeń alimentacyjnych (art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przez zmianę stosunków uzasadniających obniżenie alimentów, o której mowa w tym przepisie, rozumie się...
Read More
Co oznacza wykonywanie władzy rodzicielskiej? Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice, jednak może się zdarzyć, że na skutek różnych okoliczności wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie powierzone jednemu z...
Read More
Spis treści: Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci)Sąd Okręgowy w LublinieIII Wydział Cywilny RodzinnyPozew o rozwód (wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie) Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie – gdy nie macie dzieci. Wzór zawiera konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację, która pomoże Ci lepiej...
Read More
Poniżej pobierzesz gotowy wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia alimentów na czas trwania procesu. Przygotowany przeze mnie wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy i informacja oraz przykładowy opis sytuacji wraz z uzasadnieniem pozwu, które powinno przekonać sędziego do udzielenia zabezpieczenia alimentacyjnego. Wzór zakupisz poniżej: *W zakupionym wzorze znajdzie się także przykładowe i szczegółowe zestawienie...
Read More
Poniżej przykłady dwóch wyroków rozwodowych. Pierwszy wyrok rozwodowy w sprawie bez orzekania o winie, jaki sąd wydaje w sytuacji, gdy strony porozumiały się co do istotnych kwestii dotyczących rozwodu, a także dziecka, w tym kwestii braku winy za rozpad małżeństwa, alimentów na dziecko, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem. W sytuacji, gdy strony porozumiały się co...
Read More
Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, w której zachowanie jednego z małżonków ujawnione w sprawie o rozwód narusza porządek domowy i jest tak bardzo rażąco naganne, że uniemożliwia wspólne zamieszkanie. Sytuacja taka – udowodniona w sprawie – stanowi podstawę do orzeczenia przez sąd eksmisji w wyroku rozwodowym. W praktyce sądowej przyjęto w szerokim zakresie dopuszczalność orzekania w takich przypadkach o eksmisji...
Read More
Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Niezależnie od tego, które z Was zdecydowało o zakończeniu związku, pojawia się wtedy wiele uczuć, z którymi musimy się uporać. Niektórzy mówią nawet o konieczności przeżycia żałoby po związku – po straconych nadziejach, oczekiwaniach, wspólnych latach, które przecież nie zawsze były złe. Jeśli to on...
Read More
Spis treści: Kiedy sąd orzeknie o separacji?Wniosek o separację – wzórCzy konieczne jest ustanie wszystkich trzech więzi – uczuciowej, fizycznej i gospodarczej?Kiedy sąd nie orzeknie o separacji?Separacja – czy to już czas na rozwód?Kto może wystąpić z żądaniem separacji?Jaka jest opłata sądowa w sprawie o separację?Separacja a rozwód?Separacja na zgodne żądanie?Ustalanie winy w sprawie o...
Read More
1 2 3 4 5