Kategoria:

Prawo rodzinne
W życiu wielu par przychodzi moment, kiedy oboje albo jedna ze stron zaczyna poważnie myśleć o rozwodzie. Aby jednak wykonać pierwszy krok, czyli złożyć pozew w sądzie, trzeba wypełnić kilka dokumentów. Do najważniejszych z nich należą wniosek rozwodowy, załączniki do pozwu, dowód wniesienia opłaty i inne dowody, jakie mają być dołączone do tego dokumentu. Gdy...
Read More
Rodzina męża czy rodzina żony może w dużej mierze wpłynąć na jakość małżeństwa. Bywają takie sytuacje, kiedy to właśnie teściowa czy teść za bardzo chcą wpływać na codzienność małżeństwa, co w konsekwencji może prowadzić do rozwodu. Postępowanie przed sądem rodzinnym o rozwód z winy teściowej to nie jest rzadki przypadek. Warto jednak już na początku...
Read More
Kiedy jedna osoba w rodzinie jest uzależniona od alkoholu, cierpią na tym wszyscy najbliżsi. Najbardziej odczuwają to dzieci i żona alkoholika, która w krótkim czasie (choć nie zawsze) staje się współuzależniona. Bardzo często w grę wchodzi również psychiczna manipulacja, która potrafi przybrać najbardziej perfidną postać. Zobacz, jakie mechanizmy działają podczas tego rodzaju manipulacji i co...
Read More
Statystyki mówią wprost — w Polsce zjawisko odebrania matce dziecka jest wciąż rzadkie. Aby mogło się to wykonać, wymagane jest udowodnienie poważnych wykroczeń i skuteczna interwencja sądu. Ten za główną zasadę przyjmuje zapewnienie jak najlepszych relacji z rodzicami. Rozwiązania kategoryczne przychodzą, dopiero gdy powstaje realne zagrożenie dla dobra małoletniego. Najważniejsze jest dobro dziecka Podstawy do...
Read More
Intercyza wprowadzająca rozdzielność majątkową między małżonkami, to dobry krok nie tylko po to, aby zabezpieczyć się podczas ewentualnego rozstania. Choć kiedy już dochodzi do rozwodu, umowa ta nie tylko przyspiesza całe postępowanie, ale i chroni przed kłótnią o posiadane dobra wspólne. Przeczytaj o tym czym jest intercyza, jakie są jej formy oraz dokument ten przeszkadza...
Read More
W powszechnej świadomości utarło się, że obowiązek alimentacyjny powstaje razem z postępowaniem rozwodowym. Nic jednak bardziej mylnego, bo pozew o alimenty może być wniesiony również w czasie trwania małżeństwa. Aby jednak złożenie takiego pozwu było możliwe, należy spełnić określone w prawie przesłanki. Poniżej przedstawiamy te najczęściej spotykane. Małżeństwo zobowiązuje! Gdy para zawiera związek małżeński, z...
Read More
Ponoć nie ma takich pieniędzy, które mogłyby zrekompensować całe zamieszanie związane z rozwodem. Straty emocjonalne zarówno po jednej jak i po drugiej stronie są ogromne i rzadko da się je przełożyć na złotówki. Na szczęście można dokonać wstępnej kalkulacji kosztów związanych z postępowaniem przed sądem. Ile tak naprawdę kosztuje rozwód? Co składa się na koszty...
Read More
Zupełny brak pożycia małżeńskiego to jeden z istotnych elementów przesądzających o wydaniu orzeczenia o rozwodzie małżonków. Sąd jednak musi otrzymać silną argumentację dotyczącą braku jakichkolwiek więzi między rozstającą się parą. Orzecznictwo w tej sprawie bywa tendencyjne, a udowodnienie braku pożycia małżeńskiego musi być w pełni wiarygodne. Sprawdź, na co musisz zwrócić szczególną uwagę! Brak bliskości...
Read More
Opieka naprzemienna (forma pieczy naprzemiennej) jest jednym z rekomendowanych zarówno przez psychologów dziecięcych jak i przez prawników sposobem na podzielenie się wychowaniem wspólnych dzieci rozstających się rodziców. Wtedy dziecko przebywa w równych przedziałach czasowych zarówno u matki jak i u ojca. I tu pojawia się pytanie — czy sąd, orzekając o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej...
Read More
Z jednej strony, do wyprowadzki przed rozwodem lub nawet jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego motywacją bywa silna eskalacja konfliktu między małżonkami. Z drugiej, to bezsilność i zmiana otoczenia jeszcze przed formalnym orzeczeniem rozwodu. Czasem to po prostu chęć odcięcia się od starego życia i rozpoczęcie go na nowo, bez czekania na prawne rozwiązanie stosunku małżeństwa....
Read More
Walka o prawo do sprawowania wyłącznej opieki nad dzieckiem to coraz częściej spotykana sytuacja. Statystyki pokazują, że stan, w którym to ojciec sprawuje wyłączną opiekę nad dziećmi, jest wciąż rzadki, jednak możliwy do osiągnięcia. Sprawdź kiedy ojciec może odebrać dziecko matce i jakimi przesłankami kieruje się sąd, orzekając ograniczoną władzę rodzicielską matce lub całkowite odebranie...
Read More
Separacja polega na pozostawaniu przez małżonków w rozłączeniu na mocy porozumienia lub orzeczenia sądu. Wiele osób zastanawia się, czy istnieje coś takiego, jak automatyczny rozwód po separacji. Mogłoby się wydawać, że separacja powinna ułatwiać uzyskanie rozwodu. Czy jednak jest tak w rzeczywistości? Jak wziąć rozwód po separacji? Czym różni się rozwód od separacji? Rozwód i...
Read More
Orzeczenie separacji oznacza rozdzielenie pożycia małżeńskiego i spraw małżeńskich. Można powiedzieć, że istnieją dwa rodzaje separacji: nieformalna oraz prawna. Jakie konsekwencje ma separacja orzeczona przez sąd i co się należy żonie w separacji? Uwaga: dla ułatwienia Ci sporządzenia wniosku o separację – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej: Na czym polega separacja?...
Read More
Polskie przepisy nie określają maksymalnej wysokości zabezpieczenia roszczenia w sprawie o alimenty. Kwota ta jest ustalana indywidualnie, w oparciu o uzasadnione potrzeby dziecka oraz sytuację finansową zobowiązanego do płacenia alimentów. Jeśli zobowiązany uważa, że wskazana przez sąd kwota jest zbyt wysoka, może złożyć wniosek o zmianę postanowienia, składając w sądzie zażalenie na postanowienie o zabezpieczenie...
Read More
W trakcie sprawy o rozwód strona może żądać zabezpieczenia alimentów, czyli ustalenia określonej kwoty pieniężnej, którą zobowiązany do alimentacji będzie płacił przez cały okres trwania postępowania sądowego. Sąd udziela takiego zabezpieczenia na wniosek, który można złożyć od razu w pozwie o rozwód lub później, w osobnym piśmie. Jeśli zaś mąż obciążony obowiązkiem zapłaty zabezpieczenia alimentów...
Read More
Alkoholizm może być przyczyną rozwodu – nie ma co do tego wątpliwości, aby jednak sąd mógł orzec rozwód, powód musi skazać przyczynę, która świadczy o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Kluczowe jest zatem, aby w trakcie rozprawy rozwodowej wykazać, że to właśnie alkoholizm wpływa destrukcyjnie na małżeństwo i więzi między małżonkami.  Jak napisać pozew...
Read More
Alkoholizm to jedna z najczęściej podawanych przyczyn rozwodu. Samo nadmierne spożywanie alkoholu nie stanowi jednak podstawy orzeczenia rozwodu przez sąd, a dopiero negatywne zachowania małżonka alkoholika. Ten często nie zdaje sobie sprawy z faktu, że jego choroba alkoholowa powoduje trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co zrobić więc, kiedy mąż alkoholik nie widzi on problemu? Jak rozwieść...
Read More
Kiedy dziecko wyjeżdża za granicę, musi mieć przy sobie kilka niezbędnych dokumentów. Jednym z nich jest zgoda rodziców na wyjazd za granicę – w przypadku, kiedy małoletni podróżuje z jednym opiekunem prawnym lub z inną wyznaczoną osobą. Zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku i po polsku ma na celu wykazać, że dziecko nie...
Read More
Co, jeśli mąż nie odbiera pozwu rozwodowego? Perspektywa rozwodu wywołuje silne emocje, dlatego nierzadko zdarza się, że małżonek, który spodziewa się pozwu rozwodowego, podejmuje nieracjonalne decyzje, takie jak odmowa przyjęcia pozwu czy zniszczenie papierów rozwodowych. Co zrobić, kiedy mąż nie odbiera pozwu rozwodowego? Czy np. podarcie papierów rozwodowych ma jakikolwiek wpływ na przyszłą rozprawę? Czym...
Read More
Jeśli wniesiony przez współmałżonka pozew rozwodowy spełnia wszystkie warunki formalne, sąd przyjmuje pozew, a następnie doręcza jego odpis drugiemu małżonkowi. Z reguły, równolegle wzywa go również do wniesienia pisemnej odpowiedzi na pozew we wskazanym terminie. Odpowiedź na pozew służy ustosunkowaniu się do twierdzeń powoda zawartych w pozwie. Należy przygotować ją obowiązkowo, chociaż nawet gdyby nie...
Read More
1 2 3 6