Kategoria:

Alimenty
Spis treści: Czym są alimenty na dziecko?Czy ojciec ma prawo wglądu do wydatków na dziecko?Zatem jak sprawdzić, na co idą alimenty?Wniosek o obniżenie alimentów – wzórPozew o uchylenie alimentów – wzórJak matka realizuje obowiązek alimentacji, kiedy ojciec płaci alimenty?Czego może oczekiwać od dziecka ojciec płacący alimenty?Na koniec Jakie są prawa ojca płacącego alimenty? Zgodnie z...
Read More
Spis treści: Brak zgody na mediację – wzórCzym są mediacje i co je charakteryzuje?Czy można odmówić mediacji?Mediacje rodzinneWyjaśnienie przyczyn niepodjęcia mediacjiMediacje przy rozwodzieMediacje przy alimentach Jak uzasadnić brak mediacji przy alimentach lub rozwodzie? Mediacje mają na celu doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu i osiągnięcie kompromisu, który będzie zadowalający dla obydwu stron. Mediacje odbywają się przy...
Read More
Spis treści: Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzórKiedy obowiązek alimentacyjny powinien zostać uchylony?W jakiej sytuacji można zrzec się alimentów?Jak uchylić alimenty na dorosłe dziecko?Zniesienie obowiązku alimentacji w ugodzie Jak zrezygnować z alimentów od ojca? Obowiązek alimentacyjny trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. O uchyleniu obowiązku alimentacyjnego może zdecydować wyłącznie sąd. Jednak...
Read More
Spis treści: Wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko wzórDo kiedy trwa obowiązek alimentacyjny?Kiedy można uchylić obowiązek alimentacyjny?Alimenty na dziecko uczące się zaocznieKiedy można uchylić alimenty na dziecko studiujące?Stosunek z rodzicem a alimenty Do kiedy płaci się alimenty na dziecko studiujące? Obowiązek alimentacyjny nie wygasa ani w momencie, kiedy dziecko kończy 18. rok życia i...
Read More
Spis treści: WstępWniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko wzórPozew o uchylenie alimentów – wzórDo kiedy trwa obowiązek alimentacyjny?Dorosłe dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymaćCo z alimentami na uczące się dziecko?Jak doprowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego?Na koniec: Kiedy ojciec jest zwolniony z płacenia alimentów? Obowiązek alimentacyjny nałożony na ojca dziecka przez sąd nie jest...
Read More
Spis treści: Wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko wzórPozew o uchylenie alimentów – wzórSąd nie określa długości trwania obowiązku alimentacyjnegoJak zakończyć obowiązek alimentacyjny?Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów – wzórDo kiedy alimenty na uczące się dziecko?Kiedy dorosłe dziecko zachowuje się niewłaściwieDorosłe dziecko ma obowiązek podjęcia pracyJak znieść obowiązek alimentacyjny?Podsumowanie Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny? Przepisy...
Read More
Spis treści: Zmiana wysokości alimentówWniosek o obniżenie alimentów – wzórWniosek o podwyższenie alimentów – wzórPozew o uchylenie alimentów – wzórUchylenie obowiązku alimentacyjnegoPełnoletnie dziecko a alimentyNależy udowodnić Zmiana wysokości alimentów Pozew o obniżenie alimentów lub pozew o podwyższenie alimentów i zawarte w nim żądanie zmiany wysokości alimentów opiera się na treści art. 138 k.r.o., zgodnie z...
Read More
W postępowaniu o zmianę wysokości alimentów, w tym o obniżenie alimentów w pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca wystąpienie z takim żądaniem (art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) a następnie określenie zakresu świadczeń alimentacyjnych (art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przez zmianę stosunków uzasadniających obniżenie alimentów, o której mowa w tym przepisie, rozumie się...
Read More
Poniżej pobierzesz gotowy wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia alimentów na czas trwania procesu. Przygotowany przeze mnie wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy i informacja oraz przykładowy opis sytuacji wraz z uzasadnieniem pozwu, które powinno przekonać sędziego do udzielenia zabezpieczenia alimentacyjnego. Wzór zakupisz poniżej: *W zakupionym wzorze znajdzie się także przykładowe i szczegółowe zestawienie...
Read More
Poniżej przykłady dwóch wyroków rozwodowych. Pierwszy wyrok rozwodowy w sprawie bez orzekania o winie, jaki sąd wydaje w sytuacji, gdy strony porozumiały się co do istotnych kwestii dotyczących rozwodu, a także dziecka, w tym kwestii braku winy za rozpad małżeństwa, alimentów na dziecko, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem. W sytuacji, gdy strony porozumiały się co...
Read More
W przypadku wydania Decyzji np. przez Prezydenta Miasta Lublin (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – MOPR) w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej oraz w przedmiocie żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie istnieje możliwość złożenia odwołania z wykorzystaniem szeregi argumentów, między innymi poniżej proponowanych. W sprawach o zwrot...
Read More
Płacę alimenty, a komornik egzekwuje – co robić Co zrobić, gdy płacę alimenty i mam komornika? trzeba składać skargę na czynności komornika, bo dłużnik, przeciwko któremu wszczęta została egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokajał alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym, może skutecznie – stosownie do okoliczności – w drodze skargi kwestionować czynności komornika w...
Read More
Właściwość miejscowa sądu do rozpoznania spraw z powództwa ze stosunku małżeństwa i spraw ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi ma charakter wyłączny, jest to tzw. właściwość wyłączna sądu. Co oznacza właściwość wyłączna sądu w sprawie o rozwód? Właściwość wyłączna sądu oznacza, że sprawa może być rozpoznana tylko przez ściśle określony sąd, wskazany w przepisie prawa. Jeśli...
Read More
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące niektórych problemów rodzinnych i alimentacyjnych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Czy rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na władzę rodzicielską? Skazanie na karę pozbawienia wolności i rozpoczęcie wykonywania tej kary bezpośrednio nie wpływa na istnienie i zakres władzy rodzicielskiej. Kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, sąd ma obowiązek zawiadomienia sądu...
Read More
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Powódka składa do Sądu Okręgowego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na utrzymanie powódki kwoty po 1.000 złotych miesięcznie płatnej z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat na czas trwania postępowania o rozwód. Pozwany uzyskuje miesięczne zarobki...
Read More
Kiedy rodzice są zobowiązani płacić alimenty na dziecko? Rodzice są zobowiązani do alimentów przede wszystkim na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dziecko to posiada jakieś dochody lub majątek i to wystarcza na pokrycie kosztów jego utrzymania. Aby uzyskać alimenty od rodzica na dziecko nie jest konieczne wykazywanie, że dziecko znajduje...
Read More
Spis treści: Pozew o alimenty z zabezpieczeniem – wzórWniosek o zabezpieczenie alimentów wzórUdowodnienie ponoszonych kosztów na dzieckoZestawienie wydatków alimenty – wzórStosunki rodzica z dzieckiem a wysokość alimentówPodsumowanie Na czas trwania procesu o alimenty, czy to w sprawie o zasądzenie po raz pierwszy alimentów, czy też w sprawie o podwyższenie alimentów z uwagi na zmianę sytuacji...
Read More
Spis treści: Czym jest Fundusz Alimentacyjny?Umorzenie długu w Funduszu AlimentacyjnymWniosek o umorzenie długu alimentacyjnego WZÓRWniosek o umorzenie odsetek z funduszu alimentacyjnego wzórRozłożenie długu alimentacyjnego na raty i odroczenie spłatyPodsumowując Czym jest Fundusz Alimentacyjny? W sytuacji, gdy jeden z rodziców dziecka uzyskał w sądzie alimenty na dziecko i nie jest w stanie ich wyegzekwować przez komornika...
Read More
Poniżej przedstawiona zostanie sytuacja na przykładzie sprawy o alimenty (choć dotyczy to również innych rodzajów sprawy), gdzie pozwany, prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy nie stawia się do sądu. Czy sprawa o alimenty może odbyć się bez pozwanego? Czy za niestawiennictwo pozwanego na rozprawie o alimenty grożą mu jakiś konsekwencje? Zgodnie z art. 216 Kodeksu postępowania cywilnego...
Read More
Istnienie obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami zależy od równoczesnego spełnienia przesłanek wskazanych w przepisie art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Gdy z wyłącznej winy Według przepisu art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd...
Read More
1 2