Kategoria:

Rozwód
W życiu wielu par przychodzi moment, kiedy oboje albo jedna ze stron zaczyna poważnie myśleć o rozwodzie. Aby jednak wykonać pierwszy krok, czyli złożyć pozew w sądzie, trzeba wypełnić kilka dokumentów. Do najważniejszych z nich należą wniosek rozwodowy, załączniki do pozwu, dowód wniesienia opłaty i inne dowody, jakie mają być dołączone do tego dokumentu. Gdy...
Read More
Rodzina męża czy rodzina żony może w dużej mierze wpłynąć na jakość małżeństwa. Bywają takie sytuacje, kiedy to właśnie teściowa czy teść za bardzo chcą wpływać na codzienność małżeństwa, co w konsekwencji może prowadzić do rozwodu. Postępowanie przed sądem rodzinnym o rozwód z winy teściowej to nie jest rzadki przypadek. Warto jednak już na początku...
Read More
Intercyza wprowadzająca rozdzielność majątkową między małżonkami, to dobry krok nie tylko po to, aby zabezpieczyć się podczas ewentualnego rozstania. Choć kiedy już dochodzi do rozwodu, umowa ta nie tylko przyspiesza całe postępowanie, ale i chroni przed kłótnią o posiadane dobra wspólne. Przeczytaj o tym czym jest intercyza, jakie są jej formy oraz dokument ten przeszkadza...
Read More
Ponoć nie ma takich pieniędzy, które mogłyby zrekompensować całe zamieszanie związane z rozwodem. Straty emocjonalne zarówno po jednej jak i po drugiej stronie są ogromne i rzadko da się je przełożyć na złotówki. Na szczęście można dokonać wstępnej kalkulacji kosztów związanych z postępowaniem przed sądem. Ile tak naprawdę kosztuje rozwód? Co składa się na koszty...
Read More
Zupełny brak pożycia małżeńskiego to jeden z istotnych elementów przesądzających o wydaniu orzeczenia o rozwodzie małżonków. Sąd jednak musi otrzymać silną argumentację dotyczącą braku jakichkolwiek więzi między rozstającą się parą. Orzecznictwo w tej sprawie bywa tendencyjne, a udowodnienie braku pożycia małżeńskiego musi być w pełni wiarygodne. Sprawdź, na co musisz zwrócić szczególną uwagę! Brak bliskości...
Read More
Z jednej strony, do wyprowadzki przed rozwodem lub nawet jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego motywacją bywa silna eskalacja konfliktu między małżonkami. Z drugiej, to bezsilność i zmiana otoczenia jeszcze przed formalnym orzeczeniem rozwodu. Czasem to po prostu chęć odcięcia się od starego życia i rozpoczęcie go na nowo, bez czekania na prawne rozwiązanie stosunku małżeństwa....
Read More
Alkoholizm może być przyczyną rozwodu – nie ma co do tego wątpliwości, aby jednak sąd mógł orzec rozwód, powód musi skazać przyczynę, która świadczy o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Kluczowe jest zatem, aby w trakcie rozprawy rozwodowej wykazać, że to właśnie alkoholizm wpływa destrukcyjnie na małżeństwo i więzi między małżonkami.  Jak napisać pozew...
Read More
Alkoholizm to jedna z najczęściej podawanych przyczyn rozwodu. Samo nadmierne spożywanie alkoholu nie stanowi jednak podstawy orzeczenia rozwodu przez sąd, a dopiero negatywne zachowania małżonka alkoholika. Ten często nie zdaje sobie sprawy z faktu, że jego choroba alkoholowa powoduje trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co zrobić więc, kiedy mąż alkoholik nie widzi on problemu? Jak rozwieść...
Read More
Co, jeśli mąż nie odbiera pozwu rozwodowego? Perspektywa rozwodu wywołuje silne emocje, dlatego nierzadko zdarza się, że małżonek, który spodziewa się pozwu rozwodowego, podejmuje nieracjonalne decyzje, takie jak odmowa przyjęcia pozwu czy zniszczenie papierów rozwodowych. Co zrobić, kiedy mąż nie odbiera pozwu rozwodowego? Czy np. podarcie papierów rozwodowych ma jakikolwiek wpływ na przyszłą rozprawę? Czym...
Read More
Jeśli wniesiony przez współmałżonka pozew rozwodowy spełnia wszystkie warunki formalne, sąd przyjmuje pozew, a następnie doręcza jego odpis drugiemu małżonkowi. Z reguły, równolegle wzywa go również do wniesienia pisemnej odpowiedzi na pozew we wskazanym terminie. Odpowiedź na pozew służy ustosunkowaniu się do twierdzeń powoda zawartych w pozwie. Należy przygotować ją obowiązkowo, chociaż nawet gdyby nie...
Read More
Jak uzasadnić brak mediacji przy alimentach lub rozwodzie? Mediacje mają na celu doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu i osiągnięcie kompromisu, który będzie zadowalający dla obydwu stron. Mediacje odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora, który ma pomóc obu podmiotom dojść do porozumienia i wypracować własne rozwiązanie problemu. Postępowanie mediacyjne nie jest jednak obowiązkowe, dlatego brak zgody...
Read More
Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Zawiera on konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację, co pomoże Ci lepiej ustalić, jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie i do jakich elementów wystarczy się ograniczyć, a jakich nie wolno pominąć. Gotowy wzór pobierzesz poniżej: Warto również zapoznać się z...
Read More
Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Wzór jest dość obszerny i pozwala zastosować go do wielu okoliczności, co znacznie ułatwi Ci sporządzenie prawidłowego i skutecznego pozwu rozwodowego. Wzór zawiera konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację wraz z szerokim uzasadnieniem, co pomoże Ci lepiej ustalić jak napisać pozew o rozwód...
Read More
Zasadą jest, że sąd w wyroku rozwodowym po przeprowadzeniu sprawy o rozwód ustala, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Często bywa tak, że ponosi ją i mąż, i żona, rzadziej – że żadnego winą za to obciążyć nie można. Sąd ma obowiązek nie orzekać o winie tylko wówczas, jeśli oboje małżonkowie zgodnie wnoszą...
Read More
W sprawie opiekuńczej dotyczącej małoletniego sąd ma obowiązek zapoznać się z jego stanowiskiem, jeżeli stopień dojrzałości małoletniego na to pozwala i jest to celowe. W każdym takim przypadku sąd rozważa możliwość uwzględnienia rozsądnego życzenia małoletniego, jeżeli jest to zgodne z jego dobrem. Obowiązek ten wynika przede wszystkim z art. 12 Konwencji o prawach dziecka (Dz. U....
Read More
Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie – gdy nie macie dzieci. Wzór zawiera konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację, która pomoże Ci lepiej ustalić, jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie i do jakich elementów wystarczy się ograniczyć, a jakich nie wolno pomijać. Gotowy wzór pobierzesz poniżej: Warto...
Read More
Poniżej przykłady dwóch wyroków rozwodowych. Pierwszy wyrok rozwodowy w sprawie bez orzekania o winie, jaki sąd wydaje w sytuacji, gdy strony porozumiały się co do istotnych kwestii dotyczących rozwodu, a także dziecka, w tym kwestii braku winy za rozpad małżeństwa, alimentów na dziecko, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem. W sytuacji, gdy strony porozumiały się co...
Read More
Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, w której zachowanie jednego z małżonków ujawnione w sprawie o rozwód narusza porządek domowy i jest tak bardzo rażąco naganne, że uniemożliwia wspólne zamieszkanie. Sytuacja taka – udowodniona w sprawie – stanowi podstawę do orzeczenia przez sąd eksmisji w wyroku rozwodowym. W praktyce sądowej przyjęto w szerokim zakresie dopuszczalność orzekania w takich przypadkach o eksmisji...
Read More
Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Niezależnie od tego, które z Was zdecydowało o zakończeniu związku, pojawia się wtedy wiele uczuć, z którymi musimy się uporać. Niektórzy mówią nawet o konieczności przeżycia żałoby po związku – po straconych nadziejach, oczekiwaniach, wspólnych latach, które przecież nie zawsze były złe. Jeśli to on...
Read More
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia każdy z małżonków może żądać aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nie występują negatywne przesłanki rozwodowe, a mianowicie jeżeli rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, zasadami współżycia społecznego, albo jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny. Poniżej...
Read More
1 2