Kategoria:

Rozwód
Spis treści: Brak zgody na mediację – wzórCzym są mediacje i co je charakteryzuje?Czy można odmówić mediacji?Mediacje rodzinneWyjaśnienie przyczyn niepodjęcia mediacjiMediacje przy rozwodzieMediacje przy alimentach Jak uzasadnić brak mediacji przy alimentach lub rozwodzie? Mediacje mają na celu doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu i osiągnięcie kompromisu, który będzie zadowalający dla obydwu stron. Mediacje odbywają się przy...
Read More
Spis treści: Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (dzieci)Na czym polega rozwód bez orzekania o winie?Rozwód za porozumieniem stron krok po krokuOdpowiedź na pozew rozwodowy – wzórJak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?Uzasadnienie pozwuIle trwa rozwód bez orzekania o winie?Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?Rozwód bez orzekania o winie – dzieciRozwód...
Read More
Spis treści: Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winieSąd Okręgowy w LublinieIII Wydział Cywilny RodzinnyPozew o rozwód (wzór pozwu o rozwód)Konieczność udowodnieniaRozwód z orzeczeniem o winie – co daje?Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie – zdrada męża lub zdrada żonyPozew o rozwód z orzeczeniem o winie – męża alkoholikaPozew o rozwód z orzeczeniem o...
Read More
Zasadą jest, że sąd w wyroku rozwodowym po przeprowadzeniu sprawy o rozwód ustala, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Często bywa tak, że ponosi ją i mąż, i żona, rzadziej – że żadnego winą za to obciążyć nie można. Sąd ma obowiązek nie orzekać o winie tylko wówczas, jeśli oboje małżonkowie zgodnie wnoszą...
Read More
W sprawie opiekuńczej dotyczącej małoletniego sąd ma obowiązek zapoznać się z jego stanowiskiem, jeżeli stopień dojrzałości małoletniego na to pozwala i jest to celowe. W każdym takim przypadku sąd rozważa możliwość uwzględnienia rozsądnego życzenia małoletniego, jeżeli jest to zgodne z jego dobrem. Obowiązek ten wynika przede wszystkim z art. 12 Konwencji o prawach dziecka (Dz. U....
Read More
Spis treści: Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci)Sąd Okręgowy w LublinieIII Wydział Cywilny RodzinnyPozew o rozwód (wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie) Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie – gdy nie macie dzieci. Wzór zawiera konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację, która pomoże Ci lepiej...
Read More
Poniżej przykłady dwóch wyroków rozwodowych. Pierwszy wyrok rozwodowy w sprawie bez orzekania o winie, jaki sąd wydaje w sytuacji, gdy strony porozumiały się co do istotnych kwestii dotyczących rozwodu, a także dziecka, w tym kwestii braku winy za rozpad małżeństwa, alimentów na dziecko, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem. W sytuacji, gdy strony porozumiały się co...
Read More
Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, w której zachowanie jednego z małżonków ujawnione w sprawie o rozwód narusza porządek domowy i jest tak bardzo rażąco naganne, że uniemożliwia wspólne zamieszkanie. Sytuacja taka – udowodniona w sprawie – stanowi podstawę do orzeczenia przez sąd eksmisji w wyroku rozwodowym. W praktyce sądowej przyjęto w szerokim zakresie dopuszczalność orzekania w takich przypadkach o eksmisji...
Read More
Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Niezależnie od tego, które z Was zdecydowało o zakończeniu związku, pojawia się wtedy wiele uczuć, z którymi musimy się uporać. Niektórzy mówią nawet o konieczności przeżycia żałoby po związku – po straconych nadziejach, oczekiwaniach, wspólnych latach, które przecież nie zawsze były złe. Jeśli to on...
Read More
Spis treści: O czym sąd musi rozstrzygnąć w sprawie o rozwód?Kiedy zostanie orzeczony rozwód?Zawieszenie postępowania o rozwódPostępowanie dowodowe w sprawie o rozwódCo należy udowadniać przed sądem?Jak prawnicy rozumieją dobro dziecka w kontekście sprawy o rozwód?Mediacja w sprawie o rozwódZabezpieczenie alimentów, kontaktów, miejsca zamieszkania dziecka – na czas trwania procesu o rozwódRozwód bez orzekania o winieRozwód...
Read More
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia każdy z małżonków może żądać aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nie występują negatywne przesłanki rozwodowe, a mianowicie jeżeli rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, zasadami współżycia społecznego, albo jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny. Poniżej...
Read More
Spis treści: Przydatne wzory pism:Co to jest mediacja?W jakich sprawach?Czym charakteryzuje się mediacja?Koszty mediacji w poszczególnych rodzajach spraw (rodzinne, cywilne, karne, nieletnich)Co się dzieje z opłatą sądową w przypadku zawarcia ugody na etapie postępowania sądowego?W jakich konkretnie sprawach może mieć miejsce mediacja?Na jakim etapie może mieć miejsce mediacja?Przebieg mediacjiMediacja w sprawie o rozwód i separacjęKiedy...
Read More
Po przeszło 10 latach chodzenia po sądach i poznania setek par rozwodzących się naszło mnie na delikatne podsumowanie, zebranie wrażeń z tego wycinka prawniczej rzeczywistości jakim są rozwody i poprzedzające je rozstania. Całokształt, który z tych okoliczności się wyłania, tworzy ciekawą przestrzeń do refleksji.  Nie ulega wątpliwości, że rozstanie to bardzo ważna rzecz w życiu...
Read More
Właściwość miejscowa sądu do rozpoznania spraw z powództwa ze stosunku małżeństwa i spraw ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi ma charakter wyłączny, jest to tzw. właściwość wyłączna sądu. Co oznacza właściwość wyłączna sądu w sprawie o rozwód? Właściwość wyłączna sądu oznacza, że sprawa może być rozpoznana tylko przez ściśle określony sąd, wskazany w przepisie prawa. Jeśli...
Read More
Na początku podkreślam, że to nie przyczyny powodujące rozpad pożycia decydują lub nie o rozwodzie. Podstawą powództwa o rozwód i w konsekwencji orzeczenia rozwodu przez sąd jest zawsze zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Powód w sprawie o rozwód może powołać kilka przyczyn rozkładu pożycia, a sąd może ustalić fakt rozkładu pożycia tylko wskutek niektórych...
Read More
Wraz z ustaniem małżeństwa przez rozwód wygasają liczne prawa i obowiązki oraz ustaje szereg skutków prawnych, a pewne nowe skutki prawne pojawiają się w miejsce dotychczasowych. To o co ludzie często pytają, to o czym poza samym rozwiązaniem małżeństwa musi rozstrzygnąć sąd w wyroku rozwodowym – czyli jakie inne skutki poza samym ustaniem więzi małżeńskiej powstaną...
Read More
Zupełny i trwały rozkład pożycia? Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeczenie rozwodu możliwe jest tylko w sytuacji zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, tj. nieistnienia więzi: duchowej, fizycznej i gospodarczej. Sąd stwierdził, że między stronami nie istnieje już żadna z trzech wymienionych więzi, przy czym więź fizyczna ustała w 2012 r....
Read More
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Powódka składa do Sądu Okręgowego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na utrzymanie powódki kwoty po 1.000 złotych miesięcznie płatnej z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat na czas trwania postępowania o rozwód. Pozwany uzyskuje miesięczne zarobki...
Read More
Poniżej przedstawiona została najczęściej występująca sytuacja, a mianowicie, gdy małżonkowie porozumieli się co do kwestii rozstania, uzgodnili wzajemne stanowiska oraz podjęli wspólne decyzje dotyczące dziecka lub dzieci małżonków. Chcą się rozstać szybko, bez konfliktów i wzajemnych pretensji, zakończyć dotychczasowy etap, aby rozpocząć nowy – w skrócie rozwód „za porozumieniem stron”, czyli bez orzekania o winie....
Read More
Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego czasem sąd nie udzielił rozwodu w jakimś przypadku, to być może dlatego, że nie można było rozwiązać małżeństwa, gdyż pozostawałoby to w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. W danym wypadku w grę wchodzić może interes i dobro współmałżonka lub innych osób np. dziecka jednego z małżonków. Zasady współżycia społecznego, na które...
Read More
1 2