Pozew o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej to nic innego, jak zaskarżenie tej uchwały, a prawo do zaskarżenia uchwały ma każdy właściciel lokalu. Najczęściej, pozew o uchylenie uchwały motywowany jest tym, że godzi ona w interes finansowy członka wspólnoty, uniemożliwia mu prowadzenie działalności gospodarczej, jest niesprawiedliwa lub niezasadna. Jak złożyć pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (0)

Kto ma prawo złożyć pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

Złożenie pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej to prawo każdego właściciela i współwłaściciela lokalu, czyli także małżonków posiadających ułamkowe prawo własności. Pozwu nie może wnieść natomiast najemca lub członek rodziny właściciela mieszkania.

Nie ma znaczenia, czy osoba zaskarżająca ustawę brała udział w głosowaniu nad nią, była na takim głosowaniu nieobecna, wstrzymała się od głosu, głosowała “za”, czy “przeciw” – żadna z tych okoliczności nie odbiera jej prawa do złożenia pozwu o uchylenie uchwały. 

Jaka może być podstawa pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

Uchwałę wspólnoty można zaskarżyć, gdy jest ona sprzeczna z przepisami prawa, sprzeczna z umową właścicieli lokali, narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością lub w inny sposób narusza interesy właścicieli lokali.

Przykładowy pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej może wskazywać więc na fakt, że uchwałę podjęto w sposób nieprawidłowy, np. przy niewłaściwym przeprowadzeniu głosowania członków wspólnoty. Uchwałę można uchylić także wtedy, kiedy pozostaje ona w sprzeczności z umową określającą sposób zarządzania nieruchomością wspólną.

Jeśli uchwała jest z osobistego lub gospodarczego punktu widzenia niekorzystna dla właściciela lokalu, można ją zaskarżyć. Bardzo często pozew o uchylenie uchwały dotyczy także naruszenia interesu właścicieli lokali komercyjnych, w których prowadzi się działalność gospodarczą.

Ma to miejsce zarówno w przypadku, gdy cel pokrzywdzenia członka wspólnoty mieszkaniowej leżał u podstaw podjęcia uchwały, jak i w przypadku, gdy treść uchwały mogła doprowadzić lub doprowadziła do pokrzywdzenia właściciela.

Jak napisać pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

Wzór pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej to najłatwiejszy sposób na przygotowanie takiego dokumentu. Warto pamiętać, że pozew skierowany powinien zostać do sądu okręgowego właściwego dla położenia wspólnoty mieszkaniowej.

Podlega on również opłacie w wysokości 200 zł od uchwały. W treści pozwu należy opisać, w jaki sposób uchwała lub proces jej podjęcia stoją w sprzeczności z przepisami, umową, czy interesem właściciela lokalu.

Konieczne jest także określenie swoich żądań i przedstawienie dowodów na przytoczone okoliczności. Co ważne, pozew o uchylenie uchwały można złożyć w terminie 6 tygodni od dnia jej podjęcia lub w terminie 6 tygodni od dnia poinformowania właściciela lokalu o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.  

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pozew o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pozew-o-uchylenie-uchwaly-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor
Pozew o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17