Rezygnacja z funkcji członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Rezygnacja z członkostwa w zarządzie wymaga złożenia wypowiedzenia, które może być dokonane w każdym czasie i w dowolnej formie. Jest to jednostronna czynność prawna, która może nastąpić z dniem złożenia rezygnacji lub w ustalonym terminie. Rezygnację należy zakomunikować ogółowi członków wspólnoty lub odpowiedniej liczbie pozostałych członków zarządu. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy wzór rezygnacji z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej – wzór, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Czy można zrezygnować z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Pełnienie funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest dobrowolne. Każdy może w dowolnym czasie zrezygnować z członkostwa w zarządzie. Wystarczy, że złoży wypowiedzenie i oznajmi swoją decyzję wspólnocie.

Z treści przykładowej rezygnacji z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej powinno jasno wynikać, że dana osoba rezygnuje z członkostwa oraz w jakim terminie – natychmiastowo, czy np. wraz z końcem miesiąca. Jeśli wypowiedzenie nie zawiera żadnej daty, przyjmuje się, iż członek zrezygnował ze swojej funkcji w dniu złożenia oświadczenia.

Co ważne, na rezygnację z funkcji członka zarządu nie jest potrzebne żadne pozwolenie – wspólnota nie może zmusić nikogo do pełnienia takiej funkcji.

Przyjmuje się, że najlepszą formą złożenia rezygnacji jest pisemne oświadczenie woli, doręczone zarządowi lub zarządcy osobiście, bądź listem poleconym. W odpowiedzi na rezygnację, wspólnota podejmuje uchwałę o wyborze nowego członka zarządu.

Jak napisać rezygnację z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Przepisy nie precyzują, jakie informacje powinna zawierać pisemna rezygnacja z członkostwa w zarządzie wspólnoty. Do przygotowania takiego dokumentu warto wykorzystać jednak sprawdzony wzór rezygnacji z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej, aby mieć pewność, że wypowiedzenie będzie skuteczne.

Zasadniczo, dla swojej skuteczności rezygnacja z zarządu wspólnoty mieszkaniowej powinna jednoznacznie określać podjętą decyzję. Można przygotować więc proste oświadczenie woli, a następnie doręczyć je innym właścicielom lokali. Możliwe jest także złożenie oświadczenia ustnego podczas spotkania, a wtedy rezygnacja musi zostać odnotowana w protokole. 

Odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej ma prawo samodzielnie zrezygnować ze swojej funkcji, ale może także zostać z niej w dowolnej chwili odwołany. Co ciekawe, nie muszą istnieć ku temu żadne ważne powody. Najczęściej przyczyną odwołania członka zarządu wspólnoty jest:

  • niegospodarność,
  • sprzeniewierzenie funduszy wspólnoty,
  • wola właścicieli lokali posiadających większość udziałów w nieruchomości. 

Członkowie zarządu mogą być więc odwoływani w dosyć swobodny sposób. Nie obowiązują bowiem żadne szczególne procedury odbierania im tej funkcji we wspólnocie mieszkaniowej. 

Jak wybiera się członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Rezygnacja z funkcji członka zarządu wspólnoty skutkuje zwykle wyborem nowej osoby, która zastąpi rezygnującego członka zarządu. Taki wybór nie jest uregulowany przez przepisy, dlatego najczęściej odbywa się poprzez głosowanie w trakcie zebrania członków wspólnoty.

Członków zarządu wybiera się spośród zgłoszonych kandydatów. Jeśli zaś jest tylko jeden kandydat na członka zarządu, to właśnie on otrzymuje daną funkcję w przypadku, kiedy nikt nie wnosi przeciwko temu swojego sprzeciwu. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rezygnacja z funkcji członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

rezygnacja-z-funkcji-czlonka-zarzadu-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor
Rezygnacja z funkcji członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17