Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. – wzór

17 

Jak napisać uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o.? Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać podwyższony za pośrednictwem uchwały wspólników, jeżeli w umowie spółki podano maksymalną wysokość termin oraz przewidywany termin takiego podwyższenia.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się do spółek handlowych kapitałowych. Oznacza to, iż do jej założenia konieczny jest kapitał zakładowy, którego wysokość należy podać w umowie.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o., który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kapitał ten może ulec podwyższeniu, np. na skutek:

 • dofinansowania majątku spółki przez wspólników;
 • zwiększenia zdolności kredytowej spółki;
 • potrzeby budowy zaufania wśród kontrahentów co do wypłacalności spółki;
 • spłaty wierzytelności wspólników lub wierzycieli spółki w wyniku zamiany wierzytelności na udziały w spółce;
 • wstąpienia do spółki nowych wspólników, którzy nabywają nowo utworzone udziały w zamian za wkłady wnoszone do spółki.

Jeżeli umowa spółki nie zawiera postanowień o zwiększeniu kapitału zakładowego, to taka sytuacja wymaga spisania nowej umowy.

Jeżeli jednak w umowie określono maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego oraz jego termin (np. w ciągu 2 lat od zawarcia umowy), to podwyższenie może nastąpić poprzez podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym wszyscy dotychczasowi wspólnicy mają obowiązek złożenia oświadczenia o objęciu nowych udziałów w spółce.

Uchwała nie wymaga ona sporządzenia w formie aktu notarialnego, niemniej jednak musi zostać spisana. W swojej treści powinna zawierać następujące składowe:

 • data;
 • numer uchwały;
 • wskazanie nazwy spółki oraz adresu jej siedziby;
 • wskazanie kwoty, do jakiej kwoty kapitał zostanie podniesiony;
 • określenie sposobu, w jaki nastąpi podwyższenie kapitału;
 • wskazanie, ilu wspólników (udziałów) głosowało za przyjęciem uchwały, a ilu przeciwko;
 • podanie daty, z którą uchwała wchodzi w życie, przy czym należy pamiętać, że podwyższenie kapitału wymaga zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym i staje się skuteczne dopiero z chwilą dokonania wpisu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

uchwala-o-podwyzszeniu-kapitalu-zakladowego-spolki-z-o-o-wzor
Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. - wzór
17