Umowa spółki cywilnej – wzór z omówieniem

17 

Jak napisać umowę spółki cywilnej? Umowę spółki jest zawierana pomiędzy wspólnikami, tj. co najmniej dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Dokument taki powinien przede wszystkim określać zasady współpracy stron oraz zabezpieczać interesy każdej z nich.

Zgodnie z art. 860 §1 przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Dokument taki powinien zostać sporządzony na piśmie pod rygorem nieważności.

Ustawodawca nie zastrzegł konkretnego schematu dla umowy spółki cywilnej, pozwalając wspólnikom na dowolność w kształtowaniu jej zapisów. Chcąc więc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy spółki cywilnej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego kontrakt taki powinien jednak zawierać co najmniej podstawowe składowe, takie jak:

  • miejsce i datę zawarcia umowy;
  • oznaczenie stron, tj. podanie danych identyfikacyjnych wspólników – jeśli stronami umowy są osoby fizyczne, będą to: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego i adres zamieszkania, a jeśli spółki: dane spółki oraz jej reprezentantów;
  • określenie przedmiotu oraz zakresu działalności spółki zgodnie z PKD;
  • wskazanie nazwy i siedziby spółki oraz okresu, na jaki zostaje ona zawarta;
  • dokładne określenie wniesionych przez wspólników wkładów i ich wartości;
  • wyjaśnienie zasad podziału zysków między wspólnikami oraz poinformowanie o ewentualnych zwolnieniach czy ograniczeniach udziału w stratach;
  • ustalenie kwestii związanych z uprawnieniem wspólników do reprezentowania spółki oraz prowadzenia jej spraw;
  • podpisy stron.

Warto ponadto zawrzeć zapisy odnoszące się sposobu wprowadzenia zmian w umowie lub jej rozwiązania.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa spółki cywilnej – wzór z omówieniem”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-spolki-cywilnej-wzor-pdf-doc-przyklad
Umowa spółki cywilnej - wzór z omówieniem
17