Uchwała o likwidacji spółki z o.o. – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać uchwałę o likwidacji spółki z o.o.? Decyzje w sprawach, które przekraczają zakres zwykłych czynności spółki, są podejmowane na drodze uchwały. W jej ramach wspólnicy mogą m.in. zdecydować o rozwiązaniu podmiotu.

Zgodnie z k.s.h. dla rozwiązania spółki z o.o. konieczne jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, którego pierwszy etap stanowi wystąpienie okoliczności powodujących rozwiązanie spółki.

Do okoliczności takich zalicza się np. przesłanki przewidziane w umowie spółki, ogłoszenie upadłości lub właśnie uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki. Może ona zostać podjęta w dowolnym momencie, aby była ważna – wymaga oddania na nią kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór uchwały o likwidacji spółki z o.o., który możesz pobrać poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

W uchwale warto od razu powołać likwidatorów, którzy od tego momentu będą działać w imieniu rozwiązywanego podmiotu. Rolę tę najczęściej przyjmują członkowie zarządu, ale umowa spółki może też wskazywać inne osoby do pełnienia rzeczonej funkcji.

Do obowiązków likwidatora należy zgłoszenie otwarcia likwidacji do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego.

Co ważne, zgromadzenie, podczas którego ma dojść do głosowania nad uchwałą, wymaga odpowiedniego zwołania. Co do zasady wspólnicy powinni zostać o nim powiadomieni za pośrednictwem formalnego zaproszenia, co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia.

Sama uchwała o likwidacji spółki z o.o. zostać zaprotokołowana przez notariusza oraz zawierać takie elementy jak:

  • numer uchwały oraz datę jej uchwalenia;
  • informację o podjęciu decyzji o rozwiązania spółki z określonym dniem;
  • wskazanie osób powołanych do sprawowania funkcji likwidatora.
  • informację o tym, że uchwała została podjęta jednogłośnie lub wymaganą większością głosów.
  • podpisy wszystkich wspólników.

Podobny wzór: Uchwała o zakończeniu likwidacji spółki z o.o. wzór

1 opinia dla Uchwała o likwidacji spółki z o.o. – wzór

  1. Maciej Rogalski

    bardzo dziękuję za szybka wysyłkę pisma!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

uchwala-o-likwidacji-spolki-z-o-o-wzor
Uchwała o likwidacji spółki z o.o. - wzór
17