Zwołanie zgromadzenia wspólników spółki z o.o. wzór

17 

Jak napisać zawiadomienie informujące o zwołaniu zgromadzenia wspólników spółki z o.o.? Każde zgromadzenie wspólników spółki wymaga uprzedniego zwołania. Zarząd spółki dokonuje go, wysyłając stosowne zaproszenie do wszystkich wspólników.

Ważne decyzje dotyczące spółki są podejmowane podczas zgromadzeń wspólników. Wyróżnia się dwie formy takich zgromadzeń: zgromadzenia zwyczajne oraz nadzwyczajne.

Pierwsze dotyczą zatwierdzania sprawozdania finansowego lub tego z działalności spółki, podejmowania uchwał o podziale zysku bądź pokryciu straty czy udzielenia absolutorium zarządowi.

Inne sprawy są rozwiązywane na drodze zgromadzeń nadzwyczajnych. Każde zgromadzenie – niezależnie od typu – wymaga wcześniejszego zwołania, tj. zaproszenia wszystkich wspólników.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia wspólników spółki z. o.o.  który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Zaproszenie z zawiadomieniem może zostać wysłane za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej na adres wspólnika podany w księdze udziałów. Powinno ono zostać nadane minimum dwa tygodnie przed dniem zgromadzenia.

Omawiane pismo powinno zawierać następujące elementy:

  • dzień i godzinę zgromadzenia;
  • miejsce zgromadzenia – co do zasady powinno odbywać się ono w siedzibie spółki;
  • opis porządku obrad – ta informacja ma na celu umożliwić wspólnikowi przygotowanie się (lub swojego pełnomocnika) do spotkania;
  • zarys zmian w umowie spółki – jeśli w trakcie zgromadzenia ma dojść do głosowania nad takimi zmianami;
  • informacje o sposobie uczestniczenia w zgromadzeniu i realizowania w jego trakcie prawa głosu czy wniesienia sprzeciwu – jeżeli zainteresowani mogą uczestniczyć w zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Warto mieć na uwadze, iż nieprawidłowe zwołanie na zgromadzenie wspólników spółki może stanowić przesłankę do złożenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały podejmowanej na takim zgromadzeniu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zwołanie zgromadzenia wspólników spółki z o.o. wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zwolanie-zgromadzenia-wspolnikow-spolki-z-o-o-wzor
Zwołanie zgromadzenia wspólników spółki z o.o. wzór
17