Umowa spółki jawnej – wzór z omówieniem

17 

Jak napisać umowę spółki jawnej? Mianem spółki jawnej określa się osobową spółkę handlową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

W celu założenia takiej spółki konieczne jest zawarcie umowy i dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa spółki jawnej musi zostać sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności.

Do jej zawarcia dopuszcza się również użycie wzorca umowy w systemie teleinformatycznym – to rozwiązanie wiąże się jednak z dodatkowymi ograniczeniami (m.in. wniesione wkłady mogą być tylko pieniężne, a dokument musi zostać podpisany za pomocą podpisów elektronicznych wszystkich wspólników).

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy spółki jawnej. Możesz pobrać go poniżej:

Kategorii ,
Opis
Opinie (0)

Obligatoryjne elementy umowy spółki jawnej wymienione zostały art. 25 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim w dokumencie takim nie może zabraknąć:

 • wskazania miejsca i daty zawarcia umowy;
 • oznaczenia stron, tj. wspólników – wspólnikami spółki jawnej mogą być osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz spółki handlowe;
 • określenie przedmiotu oraz zakresu działalności spółki zgodnie z PKD;
 • wskazanie nazwy i siedziby firmy;
 • podanie okresu, na jaki zawarta została spółka;
 • dokładne określenie wniesionych przez wspólników wkładów i ich wartości;

Do tego obowiązkowego minimum warto dodać zapisy szczegółowe, które dodatkowo sprecyzują zasady współpracy wspólników oraz jasno zabezpieczą interesy każdego z nich. Mowa tu o postanowieniach odnoszących się między innymi do:

 • zasad podziału zysków oraz udziału w stratach;
 • kwestii związanych z uprawnieniem wspólników do reprezentowania spółki oraz prowadzenia jej spraw;
 • rozwiązania umowy spółki;
 • zasad przenoszenia praw i obowiązków wspólnika;
 • zasad wprowadzania zmian w umowie czy podejmowania uchwał dotyczących spółki.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa spółki jawnej – wzór z omówieniem”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-spolki-jawnej-wzor-przyklad-pdf-doc
Umowa spółki jawnej – wzór z omówieniem
17