Opis małżeństwa do rozwodu – wzór – przykład

(2 opinie klientów)

17 

Jak prawidłowo napisać opis małżeństwa do rozwodu? Opis małżeństwa do rozwodu ma na celu wykazanie, iż doszło do zupełnego, trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest to bowiem podstawowa przesłanka, której spełnienie pozwala sądowi orzec o rozwodzie.

Opis historii małżeństwa to także treść uzasadnienia pozwu rozwodowego. Będzie ona zależna od tego, czy jest to pozew z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego dokuemntu – przygotowaliśmy gotowy wzór – przykład opisu małżeństwa do rozwodu, na którym warto się wzorować, przykładowy opis małżeństwa pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (2)

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Zanim jedna ze stron przygotuje opis pożycia małżeńskiego do pozwu rozwodowego, powinna zapoznać się z przesłankami, na podstawie których sąd może orzec o rozwodzie.

Taką podstawową przesłanką jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie jest natomiast więzią duchową, fizyczną i gospodarczą. Nie zawsze jednak musi dojść do zerwania wszystkich tych więzi, aby można było uzyskać rozwód w sądzie.

Warto wiedzieć również, że nie każde ustanie więzi fizycznej, ustanie wspólnoty fizycznej, czy gospodarczej będzie dla sądu podstawą orzeczenia rozwodu. Jeśli wynika ono z okoliczności niezależnych lub z decyzji małżonków uzasadnionej okolicznościami, takimi jak pobyt w szpitalu czy wyjazd zarobkowy za granicę, to sąd nie uzna takiej przesłanki za spełnioną.

Jeśli zaś chodzi o więzi duchowe, to o ich zerwaniu można mówić wtedy, kiedy małżonkowie są do siebie nastawieni wrogo lub niechętnie. Należy podkreślić też, że fakt dogadywania się ze sobą ze względu na dzieci nie oznacza, że więź duchowa między małżonkami nadal istnieje. Chodzi bowiem o więź charakterystyczną dla małżeństwa.

Przesłanka zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego sprowadza się zatem do ustania wszystkich opisanych więzi, ewentualnie do ustania jedynie więzi fizycznej i duchowej przy zachowaniu więzi gospodarczej – w przypadkach uzasadnionych, np. konieczność dzielenia jednego mieszkania. 

O trwałości zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego można mówić zaś wtedy, kiedy pewne jest, że małżonkowie nie wrócą do siebie. Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego stwierdza się na podstawie:

 • doświadczenia życiowego, 
 • cech charakteru każdego z małżonków. 

Podsumowując, historia małżeństwa do rozwodu ma wskazywać na fakt, że spełnione zostały wszystkie przesłanki orzeczenia rozwodu – czyli że doszło do zupełnego rozpadu małżeństwa.

Opis małżeństwa a rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie

Przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód inaczej wygląda w przypadku wnioskowania o rozwód z orzekaniem o winie, a inaczej w przypadku wnioskowania o rozwód bez orzekania o winie.

Jeżeli strona wnosi pozew o rozwód z orzekaniem o winie, powinna w treści uzasadnienia udowodnić, że winę za rozpad pożycia małżeńskiego ponosi drugi małżonek. W takim uzasadnieniu pojawi się więc szereg „wad” drugiej strony. 

Inaczej będzie prezentowała się historia małżeństwa w przypadku pozwu bez orzekania o winie. W takim piśmie uzasadnienie nie będzie skupiało się na wadach i błędach drugiej strony.

Jeśli bowiem byłoby inaczej, małżonek, który do tej pory zgadzał się na szybki rozwód bez orzekania o winie, mógłby zmienić swoje zdanie.

Co powinna zawierać historia małżeństwa do rozwodu?

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda wzór opisu małżeństwa do rozwodu. W podstawowej wersji taki dokument zawiera jedynie niezbędne informacje, które wskazują na zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Nie ma w nim miejsca na opisywane nieporozumień z okresu całego małżeństwa.

Często zaleca się, aby historię związku podzielić na części:

 1. początek związku – okoliczności zawarcia związku małżeńskiego, moment poznania przyszłego małżonka, powody podjęcia decyzji o ślubie;
 2. zmiany – opis zmiany w przebiegu małżeństwa, w którym można uwzględnić między innymi miejsce zamieszkania, dzieci, choroby, plany na przyszłość, decyzje finansowe;
 3. obecny stan związku – aktualna sytuacja małżonków, przyczyny kłótni, trudności w komunikacji, podejmowanie prób naprawienia związku,
 4. powody rozwodu – wskazanie, dlaczego małżonkowie zdecydowali się wziąć rozwód.

W historii małżeństwa można odnieść się także do ewentualnych umów majątkowych. Warto też podkreślić, że decyzja o rozwodzie została dobrze przemyślana i jest definitywna. 

Jak opisywać historię małżeństwa do rozwodu?

Jak napisać opis małżeństwa do rozwodu? W takim przypadku istotne są nie tylko fakty, ale także to, jak zostaną one przedstawione. Historia małżeństwa powinna zostać opisana w sposób obiektywny i dotyczyć musi całego okresu małżeństwa.

Należy unikać w niej opiniowania, skupiając się na konkretnych wydarzeniach, na przykład podając datę urodzenia dziecka czy zmiany miejsca zamieszkania. Nie należy zaś pisać o uczuciach czy emocjach. 

Warto mieć też na uwadze, że historia małżeństwa powinna uwzględniać perspektywę obu stron. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, taki opis nie może przedstawiać partnera w złym świetle, skupiać się na jego błędach i wadach. Dokładnie odwrotnie będzie w przypadku pozwu o rozwód z orzekaniem o winie.

Historia małżeństwa powinna być też opisywana chronologicznie i zgodnie z prawdą. Należy przygotowywać ją w odpowiedniej kolejności, najlepiej z datami poszczególnych wydarzeń. Nie można też wyolbrzymiać faktów czy tym bardziej podawać informacji nieprawdziwych.

Ważnym elementem opisu historii małżeństwa jest też odniesienie się do prób naprawienia relacji małżonków. Należy wspomnieć o ewentualnych terapiach, rozmowach czy próbach zmiany zachowania.

Sporządzenie opisu małżeństwa do rozwodu pełni rolę wręcz terapeutyczną. Opis przydaje się także w innych sytuacjach – zwłaszcza w procesie podziału majątku czy ustalania opieki nad dziećmi. 

Uzasadnienie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

Uzasadnienie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie to nie tylko opis małżeństwa, ale także wyjaśnienie, dlaczego to właśnie jeden małżonek ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

W takim opisie historii małżeństwa istotne będą też dowody na przytaczane argumenty, w tym:

 • zeznania świadków,
 • bilingi,
 • rachunki,
 • faktury,
 • ekspertyzy lekarskie,
 • korespondencja,
 • obdukcje.

Poza tym opis powinien być maksymalnie szczegółowy i wolny od emocjonalnych sformułowań. 

Uzasadnienie pozwu rozwodowego – opis małżeństwa

Pozew rozwodowy to dokument składany przez jednego z małżonków w celu zainicjowania sprawy rozwodowej poprzez przeprowadzenie postępowania dowodowego przed sądem. Wniesienie pozwu więc jest pierwszym krokiem w procesie prawnym zmierzającym do zakończenia prawnej więzi małżeńskiej.

Pozew rozwodowy zawiera informacje dotyczące stron postępowania, opis małżeństwa, który stanowi podstawę żądania rozwodu oraz ewentualne żądania co do kwestii związanych z majątkiem, alimentami, opieką nad dziećmi itp.

Opis małżeństwa powinien odzwierciedlać zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz wszelkie inne przesłanki niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Aby więc orzeczenie rozwodu było możliwe, strona wnosząca pozew o rozwód musi napisać stosowne uzasadnienie rozwodu.

Warto dodać, że przy wniesieniu pozwu należy być szczerym w 100% i sporządzając opis małżeństwa sporządzić listę wszystkich zarzutów wobec współmałżonka. Przyczyny rozwodu będą dla sądu kluczowe, a dodatkowo powołując świadków, sąd przesłucha ich.

2 opinie dla Opis małżeństwa do rozwodu – wzór – przykład

 1. Łucja W.

  Przykładowy opis bardzo się przydał, serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy!

 2. Windon

  wszystko ok

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opis-malzenstwa-do-rozwodu-wzor-przyklad-pdf-doc
Opis małżeństwa do rozwodu - wzór - przykład
17