Ugoda rozwodowa – wzór

17 

Ugoda rozwodowa może przyspieszyć przeprowadzenie rozwodu, ale nie pozwala ugodowo załatwić takiej sprawy, ponieważ tylko sąd może postanowić o tym, że istnieją przesłanki orzeczenia rozwodu.

Ugodę można zawrzeć w odniesieniu do kwestii, w których małżonkowie zgadzają się ze sobą. Taki dokument jest dla sądu sygnałem, że sprawę można rozwiązać sprawniej, dlatego zwykle nie czeka on już na odpowiedź małżonków na pozew rozwodowy, lecz od razu wyznacza termin rozprawy.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór ugody rozwodowej – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Czym jest ugoda rozwodowa?

Ugoda rozwodowa to zgodne oświadczenie małżonków, deklarujące chęć rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie. Mąż i żona mogą zawrzeć takie porozumienie na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z treścią art. 57 KRiO:

§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Ugoda małżeńska może zostać dołączona do pozwu rozwodowego lub do odpowiedzi na pozew, czyli do pisma, w którym pozwany ustosunkowuje się do wniosku powoda. Ugoda rozwodowa świadczy o tym, że strony chcą porozumieć się w sprawie rozwodu, że nie ma między nimi kwestii spornych. Sugeruje zatem również, że sprawa rozwodowa będzie postępowała sprawnie i szybko.

Warto wspomnieć przy tym, że ugoda w sprawie o rozwód nie odnosi się do kwestii związanych z dziećmi wspólnymi oraz majątkiem. Jeśli strony chcą również te sprawy omówić w ramach porozumienia, muszą sporządzić dodatkowo:

 • porozumienie rodzicielskie w sprawie kontaktów z dzieckiem,
 • porozumienie w sprawie wysokości alimentów,
 • ugodę o podział majątku wspólnego.

Jeśli zaś w toku postępowania okaże się, że między małżonkami istnieją jednak jakieś kwestie sporne, sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego rozstrzygnięcia spraw dotyczących:

 • zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • alimentów,
 • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów z dziećmi,
 • spraw majątkowych.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Jak zostało wspomniane, ugoda pozasądowa o rozwód może przyspieszyć rozprawę rozwodową, ale formalnie nie rozwiązuje małżeństwa – o tym może zadecydować jedynie sąd. Ten zaś orzeka rozwód w sytuacji, kiedy zachodzą ku temu dwie przesłanki:

 • zupełny,
 • trwały

…rozkład pożycia małżeńskiego.

Postępowanie na wniosek o rozwód sprowadza się więc do ustalenia, czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Zupełny rozpad pożycia małżeńskiego polega na ustaniu między małżonkami więzi:

 • gospodarczej – finansowej,
 • uczuciowej – duchowej, emocjonalnej,
 • fizycznej.

Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza natomiast, że powrót małżonków do wspólnego pożycia jest niemożliwy, co stwierdza się między innymi na podstawie indywidualnych cech charakteru małżonków.

Warto wspomnieć również, że czasami nawet spełnienie tych przesłanek – tak zwanych przesłanek pozytywnych – nie pozwala orzec rozwodu. Dochodzi do tego w sytuacji, kiedy obok nich pojawiają się przesłanki negatywne, czyli:

 • szkoda po stronie małoletnich dzieci małżonków,
 • sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego,
 • żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jak napisać ugodę rozwodową?

Pozasądowa ugoda rozwodowa pozwala uzyskać rozwód szybciej, taniej i łatwiej. Jeśli więc małżonkowie mają świadomość, że ich związek rozpadł się na dobre, z pewnością zechcą współpracować ze sobą w celu doprowadzenia sprawy do jak najszybszego formalnego zakończenia związku małżeńskiego.

W tym celu mogą sporządzić porozumienie, w którym wykażą, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, bez winy żadnej ze stron lub z winy obu stron.

Porozumienie małżeńskie w sprawie rozwodu musi zawierać przede wszystkim oświadczenie stron mówiące o tym, że chcą one zgodnie rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie. W piśmie można zawrzeć wszystkie kwestie zgodne.

Należy wskazać też, że między małżonkami nie istnieje już więź gospodarcza, duchowa ani fizyczna. Oznacza to, że małżonkowie nie mieszkają razem, nie gospodarują wspólnym majątkiem, nie darzą się uczuciami i nie utrzymują ze sobą kontaktów.

Ugoda pozasądowa przy rozwodzie może dotyczyć jednak nie tylko samego rozpadu małżeństwa, ale też kwestii związanych z podziałem majątku, alimentami i opieką nad dziećmi. Wszystkie te sprawy można rozwiązać polubownie, na drodze wzajemnych kompromisów. Zatem pełna ugoda rozwodowa będzie zawierała:

 • oświadczenie o zgodności co do winy za rozpad pożycia małżeńskiego – rozwód bez orzekania o winie lub ze stwierdzeniem, że obie strony są w równej mierze winne rozpadu pożycia małżeńskiego,
 • ustalenia dotyczące sprawowania/wykonywania władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi oraz realizowania kontaktów z dziećmi (z kim dzieci będą mieszkać, kiedy będą widywać się z drugim rodzicem, czy rodzice będą dzielić się obowiązkami i tak dalej),
 • ustalenia dotyczące wysokości alimentów (wysokość alimentów to wypadkowa usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości finansowych zobowiązanego, a na świadczenie składają się wydatki związane z mieszkaniem, żywnością, odzieżą, edukacją, rozrywkami, opieką medyczną i tak dalej),
 • ustalenia dotyczące polubownego podziału majątku wspólnego (podział dóbr i zobowiązań i innych spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu),
 • ustalenia dotyczące ponoszenia kosztów sądowych.
ugoda-rozwodowa-elementy
ugoda-rozwodowa-elementy

Czy można zmienić zdanie w sprawie orzekania o winie?

W przypadku rozwodu – zawierając ugodę rozwodową małżonkowie dają sądowi do zrozumienia, że żądają rozwodu bez orzekania o winie. Co jednak jeśli w trakcie postępowania zmienią zdanie? Zgodnie z przepisami, nie ma żadnych ograniczeń co do tego, kiedy i ile razy małżonek może zmieniać swoje zdanie w temacie rozwodu z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie.

Oznacza to, że taką ugodę będzie można unieważnić nawet na etapie postępowania apelacyjnego. Sąd ma przy tym obowiązek ustalenia, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego nawet na wyłączny wniosek jednego z małżonków.

Warto wspomnieć jednak, że sąd zazwyczaj wyznacza stronom termin na zajęcie stanowiska i powoływanie dowodów na jego poparcie. Po przekroczeniu tego terminu wnioski stron mogą zostać oddalone, choć również nie muszą, ponieważ sąd zawsze może zmieniać swoje postanowienia.

Na zakończenie

Jeśli małżonkowie domagają się, by sąd rozwiązał małżeństwo, sąd wyda stosowne orzeczenie w tej sprawie, jednak aby usprawnić sądowi (i również sobie) etapy sprawy rozwodowej, małżonkowie mogą sporządzić ugodę rozwodową, która znacznie łatwi sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego, kwestie związane z opieką nad dziećmi, kwestię alimentów itd.

Jak widzisz, dobrze przygotowany pozew rozwodowy to nie wszystko, liczy się także zgodność ustalenia dalszych praw, obowiązków i własności między małżonkami by orzeczenie rozwodu przebiegło sprawnie, a szybkie załatwienie spornych kwestii dotyczących różnych aspektów leżeć będzie w interesie obojga małżonków.

Aby ułatwić Ci przygotowanie prawidłowej ugody rozwodowej, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz na samej górze strony.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ugoda rozwodowa – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ugoda-rozwodowa-wzor-pdf-doc-przyklad
Ugoda rozwodowa - wzór
17