Jak napisać opis małżeństwa do rozwodu? wzór

(1 opinia klienta)

17 

Pozew rozwodowy składa się z dwóch głównych części: petitum, czyli żądania wraz z dowodami na ich poparcie oraz uzasadnienie pozwu rozwodowego, czyli szczegółowych informacji na temat małżeństwa, które dowodzą, iż doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

To właśnie te informacje określa się mianem opisu małżeństwa do rozwodu. Opis ten wygląda inaczej w przypadku pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, a inaczej w przypadku pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Jak napisać opis małżeństwa do rozwodu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór opisu małżeństwa, na którym warto się wzorować i który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Aby sąd mógł orzec o rozwodzie, musi dojść do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. To właśnie wskazanie na fakt spełnienia tej przesłanki jest opisem przebiegu małżeństwa do rozwodu, czyli uzasadnieniem pozwu rozwodowego.

Czym jest natomiast trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego? Pożycie małżeńskie to:

 • więź fizyczna,
 • więź duchowa,
 • więź gospodarcza.

Kiedy więzi te ustają, można mówić, że nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Należy wiedzieć jednak, że więź gospodarcza i fizyczna mogą zostać zerwane w wyniku okoliczności niezależnych od woli małżonków lub w wyniku zaistnienia uzasadnionej potrzeby.

Nie można uznać, że pożycie małżeńskie uległo rozpadowi, jeśli jeden z małżonków przebywa w szpitalu lub pracuje za granicą. Z kolei więź duchowa małżonków uznawana jest za zerwaną w sytuacji, kiedy małżonkowie są do siebie nastawieni wręcz wrogo, niechętnie.

Nie oznacza to jednak, że osoby dogadujące się ze sobą wyłącznie dla dobra dzieci, nie mogą wskazać w pozwie rozwodowym, iż doszło do zerwania między nimi więzi duchowej – chodzi tu bowiem o więź charakterystyczną dla wspólnoty małżeńskiej.

Czym jest zatem zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego? Za takim określeniem skrywa się zerwanie wszystkich więzi między małżonkami, czyli więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Przesłanki orzeczenia rozwodu mogą pojawić się również w przypadku zerwania więzi duchowej i fizycznej, podczas gdy więź gospodarcza w ograniczonym zakresie nadal funkcjonuje. Ma to miejsce między innymi w przypadku, kiedy małżonkowie muszą dzielić jedno mieszkanie.

Co oznacza, że rozpad małżeństwa musi być trwały? Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza, że małżonkowie na pewno już do siebie nie wrócą. O trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego decydują między innymi cechy charakteru małżonków.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie?

Odpowiedź na pytanie “jak opisać historię małżeństwa do rozwodu?” będzie zależna od tego, czy mamy do czynienia z pozwem o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. 

W pierwszym przypadku opis małżeństwa należy ograniczyć do minimum. Nie wolno pisać o wszystkich nieporozumieniach, o wadach i błędach małżonka. Takie postępowanie mogłoby sprawić, że druga strona zrezygnuje z rozwodu bez orzekania o winie.

Przykładowy opis małżeństwa w takich okolicznościach powinien zawierać informacje o:

 • wspólnych dzieciach,
 • o początkowym etapie małżeństwa,
 • o okolicznościach, które zapoczątkowały kryzys związku,
 • o fakcie podjęcia definitywnej, dobrze przemyślanej decyzji o rozwodzie.

Tymczasem opis pożycia małżeńskiego w przypadku pozwu o rozwód z orzekaniem o winie poza powyższymi elementami powinien zawierać też opisany materiał dowodowy, który potwierdza winę drugiego małżonka, czyli:

 • obdukcje, ekspertyzy lekarskie – w przypadku przemocy,
 • rachunki i faktury – w przypadku marnotrawienia majątku, braku wsparcia finansowego,
 • bilingi, treść korespondencji – w przypadku zdrady,
 • wskazanie świadków.

Historia małżeństwa w pozwie o rozwód powinna być szczegółowa, ale też maksymalnie zwięzła. Należy unikać w niej sformułowań bardzo emocjonalnych, trzymając się faktów.

Z jakich elementów składa się opis małżeństwa do rozwodu?

Wyszukując w sieci hasło „opis małżeństwa do rozwodu przykład”, łatwo jest zauważyć, że większość przykładowych opisów dzieli historię małżeństwa na:

 • etap początkowy – moment poznania małżonka, początek relacji, decyzję o zawarciu związku małżeńskiego,
 • etap zmian – ważne wydarzenia z życia małżonków, jak narodziny dzieci, zmiana miejsca zamieszkania, podjęcie ważnych decyzji finansowych,
 • etap kryzysu – opis okoliczności, w których doszło do pogorszenia relacji, podjęcie decyzji o rozwodzie,
 • etap obecny – jak wygląda aktualna relacja z małżonkiem.

Przykładowy opis małżeństwa do rozwodu powinien podkreślać fakt, że decyzja o rozwodzie jest świadoma, dobrze przemyślana i ostateczna. 

Jakimi zasadami kierować się przy opisywaniu historii małżeństwa?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać historię małżeństwa do rozwodu, aby sprawa w sądzie zakończyła się jak najszybciej. Istnieje kilka zasad, którymi warto kierować się przy sporządzaniu takiego dokumentu.

Po pierwsze, historia małżeństwa powinna być zbiorem faktów, nie opinii. Należy pisać ją w oparciu o wydarzenia z konkretną datą, np. ślub, narodziny dziecka, przeprowadzka. Nie należy skupiać się na emocjach i uczuciach.

Po drugie, należy pisać z obu perspektyw, nie przedstawiając partnera w złym świetle. Zasada ta nie dotyczy pozwu o rozwód z orzekaniem o winie – w nim jest miejsce na opis błędów i wad małżonka.

Po trzecie, historię małżeństwa warto opisywać w sposób chronologiczny. Należy pamiętać o dokładnej kolejności zdarzeń i datowaniu. Nie wolno też zmyślać, czy wyolbrzymiać faktów.

Po czwarte, w opisie małżeństwa trzeba odnieść się także do prób jego naprawienia. Należy napisać, jakie kroki podjęli małżonkowie, aby rozwiązać swoje problemy. Mogą to być wzmianki o rozmowach, terapiach, podejmowaniu prób „zmienienia się na lepsze”. 

Dlaczego warto przygotować opis małżeństwa do rozwodu?

Opis historii małżeństwa przydaje się nie tylko do pozwu rozwodowego. Sporządzenie takiego dokumentu pomaga zrozumieć przyczyny rozwodu i zgłębić się we własną relację małżeńską.

Dzięki takiemu opisowi można lepiej zrozumieć siebie i partnera, a także wyciągnąć wnioski, które okażą się przydatne w kolejnym związku. Opis historii małżeństwa do rozwodu pomaga także w procesie leczenia emocjonalnego.

Podsumowanie artykułu

Historia małżeństwa do rozwodu ma za zadanie wykazać, że spełniono przesłanki definiujące możliwość orzeczenia rozwodu – a więc uzasadnienie pozwu rozwodowego ma potwierdzić, że doszło do zupełnego rozpadu małżeństwa.

Negatywne przesłanki do rozwodu to powody które są niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Uzasadnienie rozwodu powinno więc zawierać zsumowanie wszystkich zarzutów wobec współmałżonka, aby sąd mógł przeprowadzić postępowanie dowodowe i w końcowym etapie wydać orzeczenie rozwodu.

Podsumowując, przy wniesieniu pozwu o rozwód należy starannie przygotować treść uzasadnienia pozwu rozwodowego, wtedy najlepiej posiłkować się przygotowanym przez nas przykładowym uzasadnieniem / opisem historii małżeństwa.

Warto pamiętać, że przykładowe uzasadnienie pozwu rozwodowego warto wzbogacić o zeznania świadków jeśli jest to możliwe.

1 opinia dla Jak napisać opis małżeństwa do rozwodu? wzór

 1. Mariusz Cz.

  szybko, sprawnie i na temat

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jak-napisac-opis-malzenstwa-do-rozwodu-wzor-przyklad
Jak napisać opis małżeństwa do rozwodu? wzór
17