Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka – wzór

17 

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas rozprawy sądowej? Kwestią, o jakiej powinni pamiętać rozstający się rodzice, jest zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas trwania procesu o rozwód czy separację.

By uregulować tę kwestię, należy wnieść do sądu wniosek o zabezpieczenie dziecka przy matce lub ojcu. Pismo takie składa się jednocześnie z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (0)

Czym jest miejsce pobytu dziecka?

Przed przejściem do wyjaśnienia, na czym polega zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka, warto zdefiniować rzeczone miejsce zamieszkania.

Zgodnie z art.26 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania małoletniego jest miejsce zamieszkania jego rodziców bądź tego z nich, któremu przysługuje wyłączna władza rodzicielska lub zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Art. 26. Miejsce zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską – Kodeks cywilny

§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Jeśli oboje rodzice są w tym samym stopniu uprawnieni do sprawowania pieczy nad dzieckiem, ale nie mieszkają razem, to za miejsce pobytu ich pociechy uznaje się adres rodzica, u którego ta na stałe przebywa. W sytuacji, gdy małoletni nie mieszka na stałe z żadnym z rodziców, to o miejscu jego pobytu decyduje sąd.

Dzieje się tak w przypadku rozwodu bądź separacji, jeżeli rodzice są w stanie polubownie dojść do porozumienia co do miejsca zamieszkania swojego potomstwa. Wówczas jeden z nich zwraca się do sądu z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy sobie.

W sytuacji, gdy pomiędzy stronami dochodzi do szczególnie silnego konfliktu o to, kto powinien sprawować pieczę nad dzieckiem, warto dodatkowo rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka na czas trwania postępowania – w celu zapewnienia mu odpowiedniej ochrony do momentu wydania wyroku.

Czym jest zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka?

Zabezpieczeniem miejsca zamieszkania dziecka nazywa się tymczasowe ustalenie miejsca pobytu dziecka, w którym ma ono przebywać na czas trwania postępowania sądowego. Jest ono orzekane przez sąd na wniosek, z którym musi wystąpić rodzic chcący sprawować pieczę nad pociechą.

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka?

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas postępowania należy złożyć jednocześnie z wnioskiem o ustalenie miejsca jego pobytu. W obu przypadkach mowa o pismach procesowych, które muszą spełniać wymogi formalne.

W związku z powyższym nie może zabraknąć w nich takich składowych, jak oznaczenie właściwego sądu (sąd rejonowy – wydział spraw rodzinnych), dane personalne obu stron czy określenie rodzaju pisma.

W przypadku wniosku o zabezpieczenie kluczowe jest określenie sposobu, w jaki ma odbyć się zabezpieczenie dziecka (przy matce lub przy ojcu) oraz przywołanie okoliczności, które uzasadniają wystosowane żądanie, czyli uprawdopodobnienie roszczenia.

Wspomniane uprawdopodobnienie polega przede wszystkim na wykazaniu, że zabezpieczenie pozwoli zapewnić małoletniemu należytą ochronę prawną do momentu, aż sąd wyda ostateczny wyrok w dotyczącej go sprawie.

W uzasadnieniu pisma należy przywołać argumentację wskazującą, że to wnioskodawca powinien sprawować opiekę nad dzieckiem.

Warto opisać takie aspekty jak kontakty dziecka z rodzicami, cechy charakterologiczne obu stron oraz ich predyspozycje wychowawczo-opiekuńcze czy sytuacja finansowa, a także kwestie dotyczące bezpośrednio interesów małoletniego, np. fakt uczęszczania do szkoły w konkretnym miejscu czy związane z nim relacje przyjacielskie.

*Wszystkie te czynniki są istotne przy orzekaniu o zabezpieczeniu dziecka przy matce lub ojcu. 

 Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka, razem z pismem o ustalenie tego miejsca, należy wnieść do sądu rejonowego zajmującego się daną sprawą o rozwód czy separację. Wniosek o zabezpieczenie podlega opłacie 100 zł.

Oba wspomniane roszczenia (dotyczące ustalenia miejsca pobytu i jego zabezpieczenia) można zawrzeć bezpośrednio w pozwie rozwodowym lub wnieść osobno.

Jak długo potrwa rozpatrywanie wniosku?

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania rozpatrywany jest z założenia bezzwłocznie, nie później niż w ciągu tygodnia od dnia wpływu.

Jeżeli jednak sąd, na podstawie obowiązujących przepisów, zdecyduje o wydaniu wyroku w sprawie zabezpieczenia podczas rozprawy rozwodowej, to ta powinna odbyć się w terminie do miesiąca od momentu złożenia pisma.

Co wpływa na wyrok sądu w sprawie miejsca pobytu dziecka?

W sytuacji, kiedy tylko jeden z rodziców podsiada pełnię praw rodzicielskich, to sąd wskaże jego miejsce zamieszkania jako miejsce pobytu dziecka.  W sytuacji natomiast, gdy obie strony są tak samo uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej, organ będzie się kierował przede wszystkim dobrem małoletniego.

Wydając wyrok, sąd powinien nie tylko prześledzić roszczenia rodziców i zweryfikować zgromadzone dowody, lecz także uwzględnić wolę dziecka, zwłaszcza jeśli to osiągnęło wiek pozwalający na określenie swojego stanowiska.

Podsumowanie

Kiedy najczęściej zachodzi potrzeba, by ustalić miejsce zamieszkania dziecka? praktyka pokazuje, że z takim wnioskiem najczęściej rodzic zwraca się do sądu gdy:

  • dochodzi do separacji między rodzicami,
  • dochodzi do rozwodu między rodzicami,
  • rodzice chcą spotykać się z dzieckiem w swoim własnym miejscu zamieszkania.

Każde z rodziców powinno mieć świadomość, że orzeczenie sądowe w przedmiocie miejsca zamieszkania dziecka nie jest wydawane raz na zawsze (aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności).

Na przestrzeni lat sytuacja życiowa – rodzinna a także finansowa bardzo często zmienia się raz na korzyść jednego, a raz na korzyść drugiego rodzica. Możliwe jest więc, że za kilka lat jeden z rodziców ponownie złoży wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu lub przy matce – gdy sytuacja drugiego rodzica pogorszy się.

Jak wiadomo – sąd orzekając o miejscu zamieszkania dziecka, zawsze pod uwagę bierze najpierw dobro dziecka, czyli m.in. sytuację życiową, rodzinną i finansową każdego z rodziców.

Art. 25. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zabezpieczenie-miejsca-pobytu-dziecka-wzor
Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka - wzór
17