Wniosek o odpis wyroku rozwodowego – wzór

(2 opinie klientów)

17 

Jak napisać wniosek o odpis wyroku rozwodowego? Wiele par nie ma świadomości, że wyrok rozwodowy przekazywany byłym małżonkom to jedynie informacja dla stron, a nie formalne potwierdzenie zakończenia związku.

Dopiero odpis wyroku rozwodowego stanowi takie formalne potwierdzenie uzyskania rozwodu, a otrzymać go można jedynie na wniosek skierowany do sądu. Jak przygotować wniosek o wydanie odpisu wyroku rozwodowego?

Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (2)

Do czego potrzebny jest odpis wyroku rozwodowego?

Odpis wyroku rozwodowego to dokument, bez którego nie da się załatwić wielu formalności, jakie czekają byłych małżonków. Do czego potrzebny jest odpis wyroku rozwodowego w praktyce? Oto kilka przykładowych sytuacji:

 • postępowanie o podział majątku wspólnego – po wydaniu wyroku rozwodowego wspólność majątkowa ustaje, ale majątek małżonków trzeba jeszcze sprawiedliwie podzielić, jeśli strony nie mogą dogadać się w tej sprawie, konieczne będzie złożenie wniosku o sądowy podział majątku, a do tego niezbędny jest odpis aktu rozwodowego,
 • uzasadniona zmiana nazwiska, powrót do nazwiska panieńskiego lub kawalerskiego – również w przypadku tej procedury konieczne jest przedłożenie odpisu wyroku rozwodowego,
 • postępowanie wieczystoksięgowe, czyli ujawnienie prawa własności małżonków w związku z nabyciem nieruchomości,
 • przepisanie kredytu na jednego z małżonków,
 • postępowanie o alimenty na małoletnie dzieci,
 • postępowanie egzekucyjne – wszczęcie egzekucji komorniczej alimentów,
 • postępowanie dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Odpis wyroku rozwodowego przydaje się również między innymi w takich placówkach, jak przedszkole, szkoła czy szpital, gdzie rodzic musi wykazać, kto dysponuje pełnią władzy rodzicielskiej.

Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego?

Odpis rozwodu nie jest wydawany byłym małżonkom automatycznie. Aby go otrzymać, strony muszą skierować do sądu wniosek o odpis wyroku rozwodowego. Sądem właściwym do złożenia takiego wniosku będzie ten sąd, w którym odbyła się rozprawa rozwodowa. Z pismem może wystąpić każdy z małżonków, ewentualnie pełnomocnik.

Jeśli wniosek o wydanie wyroku rozwodowego składany jest samodzielnie, to należy odczekać 21 dni od daty ogłoszenia wyroku – wtedy nastąpi jego uprawomocnienie. Co ważne, odpisu nie można uzyskać w przypadku, kiedy jedna ze stron złożyła apelację do wyroku. W takiej sytuacji wniosek należy wnieść dopiero po zakończeniu postępowania apelacyjnego.

Warto pamiętać, że odpis wyroku przesyłany jest na adres do korespondencji widniejący w dokumentach sądowych. Konieczne będzie więc upewnienie się, iż jest on aktualny. Co więcej, wniosek o wydanie odpisu wyroku podlega opłacie, zatem pismo złożone bez załącznika w postaci dowodu uiszczenia opłaty sądowej nie będzie skuteczne.

Jeśli chodzi o wyrok rozwodowy odpis takiego wyroku, do niedawna kosztował 6 zł za stronę dokumentu, jednak obecnie stawkę wylicza się już nieco inaczej. Koszt odpisu to 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron odpisu, przy czym odpisy wyroków w sprawach o rozwód rzadko mają więcej niż 10 stron.

Ile czeka się na wydanie odpisu wyroku rozwodowego?

Jeśli wniosek o wydanie odpisu wyroku rozwodowego jest kompletny, sąd powinien rozpatrzyć go w terminie 14 dni i w tym czasie wydać odpis wyroku.

Warto zatem wykorzystać sprawdzony wzór wniosku o odpis wyroku rozwodowego, aby uniknąć konieczności usuwania błędów formalnych, co przyczynia się do przedłużenia całego postępowania.

Prawomocność wyroku rozwodowego

Skutkiem wydania wyroku rozwodowego przez sąd – orzeczenia rozwodu – jest rozwiązanie związku małżeńskiego. Jednak, aby taki skutek nastąpił, wyrok musi się uprawomocnić. Uprawomocnienie wyroku oznacza, że nabiera on mocy prawnej.

Stan prawomocności wyroku to sytuacja, w której żadna ze stron nie może podważyć już zapadłego orzeczenia – złożyć apelacji. W związku z tym orzeczenie nadaje się do wykonania. Prawomocność wyroku może być formalna i materialna.

Prawomocność formalna polega na tym, że orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli żadnej ze stron nie przysługuje na nie środek odwoławczy czy inny środek zaskarżenia. Chodzi więc o sytuację, kiedy nie ma już możliwości zakwestionowania orzeczenia, ponieważ wyczerpane zostały procedury składania określonych prawem środków odwoławczych.

Prawomocność materialna polega zaś na tym, że orzeczenie wiąże już nie tylko sąd i strony, ale i inne organy.

Prawomocność wyroku rozwodowego wywołuje trzy skutki prawne:

 • formalne ustanie małżeństwa,
 • ustanie pomiędzy współmałżonkami wspólności majątkowej,
 • wyłączenie pomiędzy małżonkami dziedziczenia ustawowego.

Wszystkie następstwa orzeczenia mają miejsce jednocześnie, w dniu uprawomocnienia się wyroku. Do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może dojść zaś zarówno po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji, jak i po zapadnięciu orzeczenia sądu drugiej instancji.

Jak zostało wspomniane, wyrok rozwodowy uprawomocnia się po 21 dniach. Wynika to z procedury przewidzianej na odwołanie się od wyroku. Po pierwsze, po ogłoszeniu orzeczenia każda ze stron ma 7 dni na złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku. Jest to tak zwana zapowiedź apelacji. Jeśli strony takiego wniosku nie złożą, wyrok stanie się prawomocny już po 7 dniach od dnia jego ogłoszenia.

Po drugie, gdyby jednak jedna ze stron wniosek złożyła, sąd ma 14 dni na sporządzenie uzasadnienia wyroku. Po sporządzeniu uzasadnienia wyroku sąd wysyła go stronie, która złożyła wniosek. Od tego momentu ma ona 14 dni na wniesienie środka odwoławczego, czyli apelacji.

Jeżeli strona, która złożyła wniosek o uzasadnienie, jednak nie złoży apelacji, wyrok sądu pierwszej instancji stanie się prawomocny po upływie terminów przewidzianych na wniesienie środka odwoławczego. Zazwyczaj będzie to zatem okres dwóch tygodni, liczony od dnia doręczenia wyroku rozwodowego wraz z uzasadnieniem.

W drugim przypadku – jeżeli apelacja została wniesiona w skuteczny sposób –  nie dochodzi do uprawomocnienia wyroku sądu I instancji. Sprawa jest prowadzona niejako od początku, w trybie odwoławczym. Uprawomocnienie wyroku sądu drugiej instancji następuje natomiast z dniem jego wydania, czyli z chwilą ogłoszenia orzeczenia na sali sądowej.

Zsumowanie artykułu

Jak uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia dotyczącego rozwodu? Po zakończeniu sprawy rozwodowej strony powinny złożyć do sądu okręgowego wniosek o doręczenie odpisu wyroku rozwodowego, ile kosztuje odpis wyroku rozwodowego? wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia to koszt 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron odpisu.

Zatem należy złożyć pisemny wniosek w sądzie okręgowym, przed którym toczyła się sprawa rozwodowa. W uzasadnionych przypadkach można też starać się o zwolnienie z opłaty, jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie majątkowym.

Wniosek o odpis orzeczenia należy złożyć w biurze podawczym sądu okręgowego, strony postępowania chcąc uzyskać odpis wyroku rozwodowego, powinny wnieść także opłatę sądową. Warto też przypomnieć, że wniosek należy złożyć nie prędzej niż przed uprawomocnieniem wyroku, czyli dopiero po 21 dniach.

Uzasadnienie żądania nie jest konieczne, gdyż sąd okręgowy zobowiązany jest do takiej czynności z mocy prawa. Możliwe jest także ustanowienie pełnomocnika do ubiegania się w naszym imieniu o odpis wyroku rozwodowego.

2 opinie dla Wniosek o odpis wyroku rozwodowego – wzór

 1. Łagiewka

  Kompletne i starannie sporządzone pismo.

 2. Jerzy D.

  nie mam żadnych zastrzeżeń, kupiłem wniosek o odpis aktu rozwodu i dostałem go na maila od razu po wniesieniu opłaty

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-odpis-wyroku-rozwodowego-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o odpis wyroku rozwodowego - wzór
17