Dyspozycja wypłaty odszkodowania PDF – wzór

17 

Jak napisać dyspozycję wypłaty odszkodowania? Dyspozycja wypłaty odszkodowania to specjalne oświadczenie, wymagane w procesie likwidacji szkody. Dokument przygotowuje się zarówno w przypadku odszkodowania za uszkodzony pojazd, jak i w przypadku szkody na zdrowiu.

Brak dyspozycji wypłaty odszkodowania lub złożenie pisma z błędami mogą skutkować wstrzymaniem wypłaty należnych środków. Warto więc jak najszybciej po otrzymaniu decyzji o wypłacie odszkodowania sporządzić dyspozycję wypłaty, która będzie zawierała wszystkie wymagane elementy formalne.

Dla ułatwienia Ci przygotowania takiej dyspozycji – sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o wypłacie odszkodowania, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Dyspozycja wypłaty kwoty odszkodowania to oświadczenie o dyspozycji wypłaty zadośćuczynienia dla poszkodowanego, w którym wskazuje on, kto jest upoważniony do odbioru pieniędzy z odszkodowania oraz na jaki rachunek odszkodowanie ma zostać przelane.

W piśmie powinny pojawić się takie dane uprawnionego, jak imię i nazwisko czy adres zamieszkania.

W przypadku upoważnienia do odbioru środków osoby innej niż poszkodowany, dyspozycja musi zawierać takie same informacje, a także podpis poszkodowanego i osoby upoważnionej.

Kiedy sporządza się dyspozycję wypłaty odszkodowania?

Gotowy do wypełnienia wzór dyspozycji wypłaty odszkodowania przydaje się zarówno w przypadku likwidacji szkody po stłuczce czy wypadku, jak i w przypadku zdarzenia skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu.

Zatem dyspozycja wypłaty odszkodowania to pismo, które znajduje zastosowanie w procesie ubiegania się o odszkodowanie za rozbity samochód czy uraz.

Osoba, która chce takie odszkodowanie otrzymać, musi dopełnić szeregu formalności i złożyć wiele dokumentów wymaganych przez firmę ubezpieczeniową. Jednym z nich jest dyspozycja wypłaty odszkodowania, którą składa się dopiero po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu świadczenia.

Zatem procedura ubiegania się o odszkodowanie wygląda następująco:

 • poszkodowany zgłasza wniosek o wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela,
 • prowadzone jest postępowanie likwidacyjne,
 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku poszkodowanego ubezpieczyciel wydaje decyzję, a ubezpieczony składa dyspozycję wypłaty odszkodowania.

Na tym etapie, jeśli oświadczenie dyspozycji wypłaty odszkodowania nie wpłynie do firmy ubezpieczeniowej, wypłata odszkodowania będzie wstrzymana.

Jakie elementy powinna zawierać dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Nie istnieje żaden odgórnie obowiązujący wzór, na podstawie którego powinna zostać sporządzona dyspozycja wypłaty odszkodowania Ergo Hestia, Uniqa, Warta, Generali czy PZU.

Każda firma może zaproponować swoim klientom własne szablony takich pism, ale bardzo często nie pomaga ubezpieczonym w takim zakresie, a to oznacza, że dyspozycję wypłaty odszkodowania trzeba przygotować samodzielnie.

Pismo warto sporządzić jednak na podstawie wzoru, który uwzględnia następujące elementy oświadczenia:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osoby poszkodowanej,
 • numer szkody, której dotyczy dyspozycja wypłaty,
 • nazwę banku oraz numer konta, na które ma zostać przelane odszkodowanie,
 • dane właściciela konta bankowego (imię, nazwisko, adres, PESEL)

Jeśli zaś poszkodowany upoważnia wybraną osobę do odbioru odszkodowania w jej imieniu, podaje w takim piśmie dokładne dane osoby upoważnionej i jej numer konta.

Uniwersalny wzór sprawdza się między innymi jako:

 • dyspozycja wypłaty odszkodowania Ergo Hestia,
 • dyspozycja wypłaty odszkodowania Uniqa,
 • dyspozycja wypłaty odszkodowania Warta,
 • dyspozycja wypłaty odszkodowania Generali.

Jak wypełnić dyspozycję wypłaty PZU?

Dyspozycja wypłaty PZU nieco różni się od innych dyspozycji wypłaty odszkodowania, ponieważ musi zawierać nie tylko numer szkody, ale również numer i serię polisy.

Ponieważ przygotowanie takiego druku bywa kłopotliwe, warto pamiętać, że zgodnie z wymogami tego towarzystwa ubezpieczeniowego, dyspozycja wypłaty odszkodowania powinna uwzględniać:

 • odpowiedni tytuł pisma,
 • numer szkody oraz serię i numer polisy, za którą PZU ma wypłacić świadczenie,
 • dane poszkodowanego,
 • treść oświadczenia woli („wnoszę o wypłatę odszkodowania…”),
 • nazwę banku i numer konta bankowego do przelewu.

Tak przygotowany, podpisany dokument zobowiązuje PZU do wypłaty odszkodowania w terminie 14 dni na wskazany w piśmie rachunek bankowy.

Co ważne, również w przypadku wypłaty odszkodowania z PZU, poszkodowany może upoważnić do odbioru pieniędzy wybraną osobę. Jej dane powinien zawrzeć w treści dyspozycji.

Kogo można wskazać do odbioru odszkodowania?

Dyspozycja wypłaty Ergo Hestia, Warta, Generali czy każdej innej firmy ubezpieczeniowej może wskazywać wybraną osobę upoważnioną lub firmę jako odbiorcę przyznanego odszkodowania.

Jeśli poszkodowany do odbioru środków chce upoważnić na przykład członka rodziny, w dyspozycji podaje jego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.

Natomiast w przypadku upoważnienia do odbioru środków firmy, w dyspozycji należy podać jej: nazwę, adres, numer NIP/REGON.

Na co uważać przy składaniu dyspozycji wypłaty odszkodowania?

Należy mieć na uwadze, że dyspozycja wypłaty odszkodowania składana jest po otrzymaniu decyzji o przyznaniu świadczenia w konkretnej wysokości.

Kiedy ubezpieczony składa dyspozycję wypłaty, to oficjalnie zgadza się z decyzją podjętą przez firmę ubezpieczeniową – akceptuje wskazaną kwotę świadczenia.

Tymczasem często okazuje się, że firma ubezpieczeniowa zaakceptowała wniosek o wypłatę odszkodowania, ale znacząco je zaniżyła, ponieważ:

 • nie uwzględniła części kosztów leczenia,
 • przyjęła niską wartość części zamiennych,
 • nie wzięła pod uwagę utraty wartości handlowej pojazdu i tak dalej.

Może zdarzyć się, że firma prześle do ubezpieczonego decyzję wraz z ugodą. Jeśli poszkodowany podpisze taki dokument, zrzeknie się praw do ubiegania się o wyższe odszkodowanie.

Zaleca się zatem, aby takiego dokumentu nie podpisywać, a w dyspozycji wypłaty odszkodowania podkreślić, że dotyczy ona wyłącznie bezspornej części świadczenia.

W taki sposób poszkodowany pozostawia sobie możliwość dochodzenia części spornej odszkodowania, czyli możliwość odwołania się od wysokości przyznanego świadczenia.

Jeśli firma nie zaakceptuje odwołania, nadal można taką sprawę skierować do sądu i walczyć o wypłatę wyższego świadczenia.

Zsumowanie informacji

Proces uzyskania odszkodowania (np. z polisy OC sprawcy) od zakładu ubezpieczeń wymaga czasem złożenia stosownej dyspozycji dotyczącej wypłaty środków pieniężnych w ramach przyznanego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania.

Jeśli więc towarzystwo ubezpieczeniowe w przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego nałożyło na Ciebie konieczność złożenia takiej dyspozycji pod rygorem odmowy uzyskania odszkodowania, wykorzystaj przygotowany przez nas wzór dyspozycji – który pobierzesz na samej górze strony.

Można też zgłosić się o pomoc w uzyskaniu odszkodowania do kancelarii odszkodowawczej, ale ostrzegam, że nie jest to tania usługa i często pochłania sporą część kwoty odszkodowania.

Oświadczenie z dyspozycją wypłaty odszkodowania, aby zostało uznane za spełniające wszystkie formalne wymogi – powinno zawierać szereg niezbędnych informacji, które znajdują się w przygotowanym przez nas piśmie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dyspozycja wypłaty odszkodowania PDF – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dyspozycja-wyplaty-odszkodowania-pdf-doc-wzor
Dyspozycja wypłaty odszkodowania PDF - wzór
17