Oświadczenie o dyspozycji wypłaty odszkodowania wzór

17 

Jak napisać oświadczenie o dyspozycji wypłaty odszkodowania? Dyspozycja wypłaty odszkodowania to jeden z dokumentów niezbędnych w procesie likwidacji szkody. Brak takiego dokumentu lub jego niewłaściwe przygotowanie może doprowadzić do wstrzymania wypłaty odszkodowania.

Warto pamiętać więc o tym, że oświadczenie dotyczące dyspozycji wypłaty odszkodowania jest niezbędne, aby można było takie świadczenie otrzymać. Dyspozycję wypłaty zwykle składa się zaraz po otrzymaniu decyzji o przyznaniu odszkodowania. Jak prawidłowo napisać taką dyspozycję?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy potrzebna jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Kiedy dojdzie do wypadku czy stłuczki, osoba poszkodowana ma prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy. Zanim je otrzyma, musi dopełnić szeregu formalności, składając różne dokumenty do ubezpieczyciela. Jednym z takich dokumentów jest właśnie dyspozycja wypłaty odszkodowania.

Jednak oświadczenie o dyspozycji wypłaty odszkodowania zwykle nie jest składane wraz z wnioskiem o odszkodowanie.

Najpierw poszkodowany zgłasza taki wniosek do ubezpieczyciela, później prowadzone jest postępowanie likwidacyjne, a dopiero kiedy zostanie ono rozpatrzone pozytywnie, poszkodowany składa dyspozycję wypłaty odszkodowania. Bez tego dokumentu wypłata świadczenia zostanie wstrzymana.

Czym jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania to oświadczenie o numerze konta do wypłaty odszkodowania, czyli wskazanie, kto jest upoważniony do odbioru pieniędzy z odszkodowania – poszkodowany czy osoba przez niego upoważniona – wraz z numerem konta do przelewu środków.

Z oczywistych względów dokument musi uwzględniać więc przede wszystkim dane osobowe z adresem zamieszkania, a w przypadku firm informacje o odprowadzeniu podatku VAT po zakupie pojazdu.

Jeśli dyspozycja wypłaty dotyczy osób innych niż poszkodowany, należy określić w jej treści osobę upoważnioną do otrzymania środków z odszkodowania. Niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego osoby upoważnionej.

Co ważne, dokument powinien podpisać nie tylko poszkodowany, ale i osoba upoważniona do otrzymania odszkodowania.

Jak napisać dyspozycję wypłaty odszkodowania?

Oświadczenie dyspozycji wypłaty odszkodowania nie jest skomplikowanym pismem, jednak wiele osób nie wie, jakie elementy powinien zawierać tego typu dokument. Do sporządzenia pisma warto wykorzystać więc nasz gotowy do wypełnienia wzór dyspozycji wypłaty odszkodowania, który uwzględnia:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie poszkodowanego,
 • dane kontaktowe poszkodowanego (opcjonalne),
 • numer szkody, której dotyczy dyspozycja,
 • nazwę banku i numer konta do przelewu,
 • dane właściciela konta bankowego,
 • podpis.

Podpisaną dyspozycję wypłaty odszkodowania należy wysłać do zakładu ubezpieczeń listem poleconym lub drogą mailową. Można też zanieść je osobiście do jednej z placówek stacjonarnych firmy.

Kto może odebrać odszkodowanie?

Wypełniając druk, jakim jest dyspozycja wypłaty odszkodowania PDF, poszkodowany powinien pamiętać o tym, że może wskazać w takim dokumencie konto bankowe innej osoby, bądź firmy.

Jeśli upoważnia do odbioru odszkodowania inną osobę, w dyspozycji musi podać jej:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • numer PESEL.

Jeżeli zaś chce, aby środki zostały przelane na konto firmowe, powinien podać w dyspozycji:

 • nazwę firmy,
 • adres firmy,
 • numer NIP/REGON.

Jak napisać dyspozycję wypłaty odszkodowania PZU?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania PZU bywa kłopotliwa do przygotowania dla osób ubezpieczonych, dlatego warto podkreślić, jakie elementy musi zawierać taki dokument.

Zgodnie z wymogami tego towarzystwa ubezpieczeniowego, formularz powinien uwzględniać:

 • tytuł pisma,
 • numer szkody,
 • serię i numer polisy, za którą PZU ma wypłacić świadczenie,
 • dane osoby poszkodowanej,
 • treść rozpoczynającą się od zwrotu „wnoszę o wypłatę odszkodowania…
 • nazwa banku i numer konta bankowego.

Po otrzymaniu takiego pisma ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 14 dni, zgodnie z otrzymaną dyspozycją, czyli na wskazany rachunek bankowy.

Dyspozycja wypłaty odszkodowania a zaniżenie świadczenia

Dyspozycję wypłaty odszkodowania składa poszkodowany po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na wniosek o wypłatę odszkodowania.

Warto zauważyć jednak, że samo pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku nie zawsze jest dla poszkodowanego czymś korzystnym, ponieważ często okazuje się, że przyznane świadczenie zostało zaniżone.

O zaniżonym odszkodowaniu mówi się w przypadku, kiedy przyznane świadczenie nie uwzględnia części kosztów leczenia, utraty wartości handlowej pojazdu czy realnej wartości części samochodowych do wymiany.

Wraz z decyzją o przyznaniu odszkodowania poszkodowany może otrzymać w takiej sytuacji specjalną ugodę, po podpisaniu której zrzeknie się swoich praw do ubiegania się o wyższe odszkodowanie. Jeśli poszkodowany otrzyma takie pismo, nie powinien go podpisywać.

Może natomiast przesłać do ubezpieczyciela oświadczenie z dyspozycją wypłaty odszkodowania, podkreślając w swoim oświadczeniu, że dyspozycja ta dotyczy jedynie bezspornej części świadczenia.

Skutkiem takiego działania będzie pozostawienie sobie możliwości dochodzenia pozostałej części spornej świadczenia. Równolegle z dyspozycją wypłaty poszkodowany powinien przesłać do ubezpieczyciela odwołanie od decyzji w sprawie wysokości przyznanego świadczenia wraz z uzasadnieniem. Jeśli pismo nie pomoże uzyskać wyższego odszkodowania, sprawę można skierować do sądu.

Jak odwołać się od wysokości odszkodowania?

Odwołanie od wysokości odszkodowania to sposób na uzyskanie wyższego świadczenia. Czas na złożenie pisma reklamacyjnego w takim przypadku wynosi aż 3 lata, jednak z oczywistych względów od decyzji ubezpieczyciela warto odwołać się wcześniej, aby wcześniej otrzymać należne świadczenie.

Odwołanie od wysokości odszkodowania sprowadza się przede wszystkim do uzasadnienia, że przyznana kwota jest zbyt niska względem powstałej szkody. W przypadku stłuczki czy wypadku należy więc do odwołania dołączyć opinię rzeczoznawcy, kosztorys naprawy, czy wycenę z warsztatu samochodowego.

Jeśli odwołanie nie będzie skuteczne – a często tak właśnie się dzieje – sprawę nadal można skierować na drogę postępowania sądowego.

Zsumowanie informacji

Jak wygląda wypłata odszkodowania? Kolejność wypłaty odszkodowania zaczyna się od złożenia przez ubezpieczonego wniosku o odszkodowanie, następnie towarzystwo ubezpieczeniowe przeprowadza postępowanie likwidacyjne i podejmuje decyzję w sprawie.

Oświadczenie dotyczące dyspozycji wypłacenia odszkodowania najczęściej wymagane jest po wydaniu przez zakład ubezpieczeń decyzji o wypłacie odszkodowania i jest to formalność konieczna do uzyskania odszkodowania.

*Oczywiście w uzyskaniu odszkodowania pomóc może nam kancelaria odszkodowawcza – nie jest to jednak tania usługa i na pewno warto spróbować samemu postarać się o wypłatę odszkodowania.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie o dyspozycji wypłaty odszkodowania wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-o-dyspozycji-wyplaty-odszkodowania-wzor
Oświadczenie o dyspozycji wypłaty odszkodowania wzór
17