Oświadczenie o naliczeniu kary umownej – wzór

17 

Oświadczenie o naliczeniu kary umownej to pisemny dokument wystawiony przez jedną ze stron umowy lub kontraktu, w którym ta strona informuje drugą stronę o zastosowaniu kary umownej w przypadku naruszenia postanowień umowy.

Kara umowna jest określonym rodzajem sankcji lub odszkodowania, które można nałożyć w przypadku niezrealizowania lub niewykonania określonych warunków, lub zobowiązań umownych.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór oświadczenia o naliczeniu kary umownej, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Oświadczenie o naliczeniu kary umownej może zawierać informacje takie jak:

  1. szczegóły naruszenia umowy, które doprowadziły do zastosowania kary umownej.
  2. kwota kary umownej, czyli określona suma pieniędzy, którą strona naruszająca umowę musi zapłacić.
  3. data, na którą kara umowna zostaje naliczona.
  4. oraz inne istotne postanowienia bezpośrednio związane z nałożeniem kary umownej.

Oświadczenie to ma na celu formalne poinformowanie drugiej strony umowy o zastosowaniu kary umownej.

Jest to ważny dokument w procesie egzekwowania umowy i może stanowić podstawę do działań prawnych, jeśli druga strona nie zgadza się z zastosowaniem kary umownej lub nie spełni warunków zawartych w oświadczeniu.

Podobne wzory pism:

oswiadczenie-o-naliczeniu-kary-umownej-wzor
Oświadczenie o naliczeniu kary umownej - wzór
17