Likwidacja spółki z o.o. – wzór

17 

Jak napisać uchwałę dotyczącą likwidacji spółki z o.o.? Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do katalogu spraw wykraczających poza zakres zwykłych czynności spółki. Z tego względu decyzję dotyczącą tej kwestii należy podjąć w drodze uchwały zgromadzenia wspólników.

W świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

To może zostać wszczęte, gdy wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie spółki. Do takowych zalicza się między innymi przesłanki przewidziane w umowie spółki, ogłoszenie upadłości lub uchwałę zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki.

Wspomniana uchwała może zostać podjęta w dowolnym momencie funkcjonowania podmiotu. Dla ważności wymaga się oddania na nią większości dwóch trzecich głosów.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór uchwały o likwidacji spółki z o.o., który możesz pobrać poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

W uchwale dotyczącej likwidacji warto od razu powołać likwidatorów, którzy od tego momentu będą działać w imieniu rozwiązywanej spółki. Funkcję tę zazwyczaj powierza się członkom zarządu, choć umowa spółki może też wskazywać inne osoby.  Do obowiązków likwidatora należy zgłoszenie otwarcia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warto pamiętać, że zgromadzenie wspólników, podczas którego ma dojść do głosowania nad uchwałą o likwidacji, wymaga odpowiedniego zwołania. Wspólnicy powinni zostać o nim powiadomieni za pośrednictwem formalnego zaproszenia, co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia.

Sama uchwała o likwidacji spółki z o.o. zostać zaprotokołowana przez notariusza oraz zawierać takie elementy jak:

  • numer uchwały oraz datę jej uchwalenia;
  • informację o podjęciu o  rozwiązaniu spółki z określonym dniem;
  • wskazanie osób powołanych do sprawowania funkcji likwidatora;
  • informację o tym, że uchwała została podjęta jednogłośnie lub wymaganą większością
  • głosów;
  • podpisy wszystkich wspólników.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Likwidacja spółki z o.o. – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

likwidacja-spolki-z-o-o-wzor
Likwidacja spółki z o.o. - wzór
17