Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy

17 

Jak napisać oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy? Do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS, konieczne jest złożenie oświadczenia, iż wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników.

Zgodnie z art. przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów. Wkłady te dzielą się na dwa rodzaje:

  • pieniężne – określona suma pieniężna przekazana na rzecz spółki w formie gotówki lub przelewu;
  • niepieniężne (aport) – szeroko rozumiane prawo majątkowe, np. prawo własności nieruchomości bądź rzeczy ruchomej, prawo użytkowania wieczystego, prawa dotyczące własności przemysłowej czy udziały w innym podmiocie.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Wkłady powinny zostać wniesione przez wspólników jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki w KRS – w takim terminie, by zawiązanie spółki mogło zostać zgłoszone przed upływem pół roku od dnia zawarcia jej umowy.

W celu potwierdzenia wykonania tego obowiązku podczas rejestracji spółki zarząd składa oświadczenie o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy. Może to zrobić:

  • elektronicznie – w przypadku rejestracji spółki przez system S24 wystarczy wypełnić udostępniony formularz, a następnie opatrzyć go podpisami elektronicznymi członków zarządu;
  • w formie tradycyjnej – kierując pismo do sądu rejonowego w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania spółki w KRS.

W przypadku wybrania drugiej opcji należy sporządzić dokument zawierający poniższe składowe:

  • miejsce i datę sporządzenia;
  • tytuł pisma;
  • oznaczenie spółki;
  • oświadczenie, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników – wraz z podaniem wysokości kapitału;
  • podpisy członków zarządu spółki.

Oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału powinno być sporządzone w wersji pisemnej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-zarzadu-o-wniesieniu-wkladow-na-kapital-zakladowy
Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy
17