Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników sp. z o.o.

17 

Jak napisać pełnomocnictwo do udziału w zebraniu wspólników sp. z o.o? Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może (z pewnymi ograniczeniami) realizować swoje prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników za pośrednictwem innej osoby. Wcześniej musi jej jednak udzielić formalnego pełnomocnictwa.

W sytuacji, gdy wspólnik nie może lub nie chce uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników spółki, ma prawo być reprezentowany przez swojego pełnomocnika.

Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 100) pełnomocnikiem do dokonywania czynności prawnych może być każda osoba posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do dokonywania czynności prawnych.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór pełnomocnictwa do udziału w zebraniu wspólników sp. z o.o, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Pewne ograniczenia nakłada tu jednak kodeksu spółek handlowych, w świetle którego (art. 243 § 3) pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników nie mogą zostać członkowie zarządu ani pracownicy spółki.

Kodeks spółek handlowych wprowadza jeszcze jedno ograniczenie odnoszące się do kwestii  pełnomocnictwa, a dokładniej do wykonywania prawa głosu w określonych przypadkach.

Pełnomocnik nie może mianowicie głosować w imieniu wspólnika w sprawach dotyczących odpowiedzialności wobec spółki (w tym udzielenia absolutorium), zwolnienia ze zobowiązania albo sporu pomiędzy pełnomocnikiem a spółką.

W pozostałych sprawach wspólnik może być reprezentowany przez pełnomocnika pod warunkiem udzielenia mu stosownego upoważnienia.

Zgodnie z art 243 § 2 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników powinno zostać udzielone w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Forma pisemna jest wystarczającą również do udziału w zgromadzeniu wspólników protokołowanym w formie aktu notarialnego – pełnomocnictwo nie wymaga zachowania tej formy szczególnej.

Pełnomocnictwo do udziału w zebraniu wspólników sp. z o.o powinno zawierać następujące składowe:

  • miejsce oraz data sporządzenia;
  • tytuł pisma;
  • dane upoważniającego;
  • oznaczenie spółki, której upoważniający jest wspólnikiem;
  • dane pełnomocnika;
  • wskazanie terminu, którego dotyczy pełnomocnictwo;
  • podpis wspólnika udzielającego pełnomocnictwo.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników sp. z o.o.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pelnomocnictwo-do-udzialu-w-zgromadzeniu-wspolnikow-sp-z-o-o
Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników sp. z o.o.
17