Aneks do umowy spółki cywilnej – Wystąpienie wspólnika – wzór

17 

Jak napisać aneks do umowy spółki cywilnej w sytuacji wystąpienia wspólnika? O ile spółka cywilna nie jest dwuosobowa, to wystąpienie jednego wspólnika nie powoduje konieczności jej rozwiązania. Pozostali wspólnicy mogą bowiem zdecydować o kontynuowaniu działalności w pomniejszonym składzie, podpisując porozumienie w formie aneksu.

Mianem aneksu określa się dokument sporządzany w celu dopasowania treści umowy do nowych okoliczności. Może on modyfikować lub uchylać obecne zapisy, lub wprowadzać nowe postanowienia.

W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej aneks umożliwi wprowadzenie zmian związanych z nowym składem podmiotu i oficjalne potwierdzenie dopełnienia związanych z tym formalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami aneks powinien zachować tę samą formę, co umowa, do której się odnosi.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu dotyczącego wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej. Możesz go pobrać poniżej:

Opis
Opinie (0)

Na omawiany dokument składają się ogólne formalne składowe, takie jak:

  • wskazanie daty i miejsca;
  • oznaczenie umowy, do której aneks się odnosi;
  • wskazanie stron umowy (wspólników);
  • określenie terminu, z którym dokument zacznie obowiązywać.

Gdy aneks dotyczy sytuacji wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej, to w treści powinien zawierać informacje o:

  • fakcie wystąpienia oznaczonego wspólnika;
  • poczynionym rozliczeniu z tytułu wniesionych przez niego do spółki wkładów;
  • zwrocie rzeczy w naturze – w przypadku wniesienia prawa jej używania;
  • zwrocie wartości wkładu oznaczonej w umowie spółki;
  • wypłaceniu występującemu wspólnikowi części majątku spółki pozostałego po odliczeniu wkładów wszystkich wspólników w takiej samej proporcji, w jakiej występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Dokument musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników – pod rygorem nieważności. Wystąpienie wspólnika należy zgłosić w ewidencji działalności gospodarczej oraz Urzędzie Skarbowym.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aneks do umowy spółki cywilnej – Wystąpienie wspólnika – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-wystapienie-wspolnika-wzor
Aneks do umowy spółki cywilnej - Wystąpienie wspólnika - wzór
17