Umowa spółki komandytowej wzór

17 

Jak napisać umowę spółki komandytowej? Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i zawierać wszystkie elementy wskazane przez kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z art. 102 k.s.h. mianem spółki komandytowej określa się spółkę osobową mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy spółki komandytowej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak wynika z powyższego przepisu – wspólnik spółki komandytowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność majątkową za jej zobowiązania, przy czym może pełnić funkcje o odmiennej sytuacji prawnej, czyli być:

  • komplementariuszem (wspólnikiem czynnym) odpowiadającym za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem
    lub
  • komandytariuszem (wspólnikiem biernym), którego odpowiedzialność ogranicza się do określonej w umowie sumy komandytowej.

Warunkiem powstania spółki komandytowej jest spisanie umowy między jej wspólnikami, która musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 105 Kodeksu spółek handlowych na dokument taki składają następujące elementy:

  • oznaczenie firmy i siedziby spółki – firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy /nazwę osoby prawnej (firmy) będącej wspólnikiem oraz dopisek „spółka komandytowa”;
  • określenie przedmiot działalności spółki na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
  • podanie czasu trwania spółki, jeśli jest oznaczony;
  • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i wskazanie ich wartości,
  • określenie zakresu (oznaczenie kwotowe) odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa).

W umowie warto ponadto zawrzeć dodatkowe zapisy dotyczące kwestii związanych z reprezentowaniem spółki i prowadzeniem jej spraw, rozwiązaniem podmiotu, przeniesieniem ogółu praw i obowiązków wspólnika, podejmowaniem uchwał czy wprowadzaniem zmian w umowie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa spółki komandytowej wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-spolki-komandytowej-wzor
Umowa spółki komandytowej wzór
17