Skarga na Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Zarządca wspólnoty mieszkaniowej pełni swoją funkcję na podstawie umowy, która określa jego obowiązki.

W 2014 roku zawód zarządcy uległ deregulacji i przestała działać Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, do której można było składać skargi na pracę zarządców, dlatego dzisiaj w przypadku naruszenia interesów mieszkańcom wspólnot pozostaje już jedynie droga prawna lub cywilna składania skarg na pracę zarządców. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Gdzie złożyć skargę na zarządcę wspólnoty mieszkaniowej?

Zasadniczo, zarządca nieruchomości podlega przede wszystkim zapisom umowy, którą zawarł z członkami wspólnoty. To ona określa jego obowiązki, z których powinien się wywiązywać. Niemniej jednak zarządcę obowiązują także przepisy powszechne, na przykład te dotyczące prawa budowlanego.

Zarządca zobowiązany jest między innymi do kontrolowania stanu obiektu i przeprowadzania niezbędnych czynności konserwacyjnych/remontowych po to, aby utrzymać obiekt w należytym stanie technicznym.

Skargę na zarządcę kieruje się zatem bezpośrednio do niego lub do odpowiedniego organu sprawującego nadzór na przestrzeganiem danych przepisów, np. do nadzoru budowlanego. 

Jak napisać skargę na zarządcę wspólnoty mieszkaniowej?

Skargę na zarządcę najłatwiej jest przygotować w oparciu o nasz sprawdzony wzór skargi na zarządcę wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ pismo to musi być precyzyjnie sformułowane, a także utrzymane w profesjonalnym tonie i stylu.

Po odpowiednim zaadresowaniu skargi należy przedstawić w niej swoje zarzuty – rzeczowo i rzetelnie. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentu warto przygotować więc dowody, które potwierdzają przytoczone argumenty, jak umowa zawarta z zarządcą, faktury, wydruki korespondencji.

Skarga powinna zawierać dane wnoszące, dane zarządcy, a także dokładny opis sprawy. Zwykle dołącza się do niej także wspomniane dowody na przedstawione zarzuty, w tym kopię umowy o zarządzanie nieruchomością.

Przykładowa skarga na zarządcę wspólnoty mieszkaniowej może zawierać odpowiednio dowody na poparcie zarzutów lub dokładny opis tychże zarzutów.

Dlaczego właściciele składają skargi na zarządców wspólnot mieszkaniowych?

Obecnie, zarządcą nieruchomości może zostać każda osoba, nawet bez określonego wykształcenia. Wystarczy, że zarejestruje działalność gospodarczą i opłaci ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej.

W związku z tym najczęściej skargi na zarządców wspólnot mieszkaniowych dotyczą braków w kompetencjach zawodowych. Inne przyczyny wniesienia skargi to z kolei nieuczciwe praktyki zarządców, czyli:

  • celowe popełnianie błędów księgowych,
  • doprowadzenie do zadłużenia wspólnoty,
  • nierzetelne prowadzenie dokumentacji,
  • prowadzenie kilku wspólnot i zaspokajanie pieniędzmi jednej z nich wierzytelności drugiej wspólnoty,
  • nierzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • przyjmowanie łapówek,
  • uniemożliwianie mieszkańcom uzyskania dostępu do dokumentów,
  • ukrywanie prawdziwej kondycji finansowej wspólnoty,
  • brak odpowiedniej komunikacji z mieszkańcami, np. w celu przyjmowania informacji o awariach. 

Warto wspomnieć, że umowę o zarządzanie nadal można zawrzeć z profesjonalnym zarządcą, jednak obecnie nowe licencje nie są już wydawane, a zawód zarządcy został zderegulowany. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

skarga-na-zarzadce-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor
Skarga na Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17