Pismo wyjaśniające do Urzędu Skarbowego – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać pismo wyjaśniające do US? Wyjaśnienie do urzędu skarbowego może skierować podatnik, który uiścił zbyt niską kwotę podatku, nierzetelnie prowadził księgi podatkowe, czy też wystawiał błędne faktury. Niezależnie od sytuacji, pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego musi spełniać określone wymagania formalne.

Trzeba również opisać w nim okoliczności swojego zaniedbania, a niekiedy wskazać też osoby współdziałające. Zatem jak napisać podstawowe pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór pisma wyjaśniającego – które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Forma składania wyjaśnień do urzędu skarbowego

Pismo do urzędu skarbowego – inaczej pismo ogólne do urzędu skarbowego – wnosi się tylko wtedy, kiedy dla danej sprawy nie istnieje gotowy, obowiązujący odgórnie formularz. Takie pismo służy usprawnieniu komunikacji między urzędem skarbowym a petentami. Można sporządzić je w przypadku:

 • pism wyjaśniających,
 • pism o czynny żal,
 • pism o braku PIT-11,
 • pism o zmianę formy opodatkowania,
 • pism w sprawie wstrzymania egzekucji komorniczej.

Pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego, podobnie jak wniosek, żądanie czy zażalenie, musi przyjmować formę pisemną. Można wnieść je osobiście, faksem, drogą elektroniczną czy pocztą tradycyjną.

Niezależnie od wybranej metody złożenia takiego pisma, petent zawsze powinien dążyć do uzyskania potwierdzenia wniesienia pisma, ponieważ pełni ono rolę dowodową – wskazuje przede wszystkim na termin złożenia dokumentu. Dotrzymywanie terminów w przypadku spraw związanych z urzędem skarbowym jest natomiast kluczowe zarówno dla osoby fizycznej, jak i dla przedsiębiorcy.

Do kogo adresować pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego?

Pismo wyjaśniające do US należy kierować do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, ponieważ to właśnie z tym urzędem rozlicza się podatnik.

Inne pisma związane z podatkami można kierować:

 • do dyrektora izby skarbowej, jeśli dokument dotyczy odwołania od decyzji urzędu skarbowego,
 • do ministra finansów, jeśli dokument dotyczy pisemnej interpretacji podatkowej.

Jak napisać pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego?

Wiele osób szuka w sieci odpowiedzi na pytanie „jak napisać wyjaśnienie do urzędu skarbowego?”, ponieważ nie istnieje żaden gotowy formularz, który pozwalałby na przygotowanie takiego pisma w ustandaryzowany sposób.

Należy wiedzieć więc, że uniwersalny wzór pisma do urzędu skarbowego można wykorzystać również w przypadku chęci złożenia wyjaśnień dotyczących kwestii podatkowych.

Jak napisać pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego? Warto zacząć od podania w nim własnych danych, które umożliwiają identyfikację podatnika, czyli:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • adresu korespondencyjnego.
 • adresu prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku firm, spółek),
 • numeru PESEL lub numeru NIP

Pismo wyjaśniające musi zawierać też:

 • dane adresata – naczelnika urzędu skarbowego, lub Urząd skarbowy …
 • tytuł, czyli „pismo wyjaśniające”,
 • opisowe wyjaśnienie sytuacji – może być połączone z prośbą o nienakładanie kary,
 • podpis składającego pismo.

Pismo do naczelnika urzędu skarbowego wnosi się bezpłatnie.

Potwierdzenie wniesienia pisma do urzędu skarbowego

Jak zostało wspomniane, bardzo ważną kwestią jest terminowe składanie wymaganych pism do urzędu skarbowego. Należy wiedzieć też, że urząd ma obowiązek wydać potwierdzenie wniesienia dokumentów przez podatnika, jeśli ten takiego potwierdzenia zażąda.

Najprościej jest składać pisma do US drogą elektroniczną, ponieważ wtedy jednostka informatyczna obsługi administracji podatkowej wydaje takie potwierdzenia automatycznie.

Nie każdy potrafi korzystać jednak ze skrzynki podawczej systemu informatycznego US czy z innych środków komunikacji elektronicznej. Jeśli więc podatnik:

 • przesyła pismo do urzędu skarbowego listem, powinien wybrać list polecony z potwierdzeniem odbioru,
 • przekazuje pismo osobiście, powinien przygotować jego kopię, na której uzyska pokwitowanie odbioru z podpisem i pieczątką pracownika US.

Pisma szczególne

Pismo ogólne do urzędu skarbowego musi zawierać między innymi dane podatnika czy opis okoliczności sprawy, jednak istnieją też takie pisma składane do fiskusa, w których obowiązkowe jest ujęcie kilku dodatkowych elementów formalnych. Mowa tu o odwołaniu od decyzji US oraz o wniosku o wydanie interpretacji podatkowej.

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej przygotowuje się na specjalnym formularzu. Pismo musi zawierać wyjaśnienie, jak według podatnika należy odczytywać dane przepisy. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 40 zł – od każdego problemu wymagającego rozstrzygnięcia.

Z kolei odwołanie od decyzji podatkowej musi zawierać:

 • zarzuty przeciwko wydanej decyzji,
 • określenie istoty i zakresu żądania – uchylenie decyzji w części lub w całości, zmiana decyzji,
 • dowody uzasadniające żądania.

Czynny żal

Pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego dotyczy bardzo często tak zwanego czynnego żalu. Czynny żal pozwala uniknąć kary za popełnione przestępstwo skarbowe, na przykład niezapłacenie podatku w terminie.

Czynny żal będzie skuteczny, jeśli podatnik przyzna się do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, zanim naczelnik urzędu skarbowego udokumentuje ten fakt lub zanim organy ścigania rozpoczną czynności mające na celu wykrycie danego przestępstwa.

Sprawca wykroczenia lub przestępstwa skarbowego może złożyć tak zwany czynny żal między innymi w przypadku, gdy:

 • nie złożył zeznania podatkowego w terminie,
 • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe,
 • nierzetelnie wystawiał faktury,
 • nie zapłacił podatku dochodowego,
 • zapłacił nieodpowiedni podatek,
 • stosował bezprawnie obniżone stawki VAT,
 •  bezprawnie stosował zwolnienie VAT,
 • zataił przed US prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie można złożyć czynnego żalu w trakcie postępowania kontrolnego lub po otrzymaniu wezwania w związku z popełnionym czynem zabronionym, kiedy organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia, lub gdy podatnik zorganizował zorganizowaną grupę mającą na celu popełnienie przestępstwa skarbowego – wtedy jest na to zwyczajnie za późno.

Czynny żal nie zostanie uznany także w przypadku, gdy podatnik:

 • zorganizował grupę mającą na celu popełnienie przestępstwa,
 • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Co więcej, sprawca wykroczenia skarbowego lub przestępstwa skarbowego musi uregulować wszystkie zaległości podatkowe równolegle ze złożeniem czynnego żalu, lub przed złożeniem takiego pisma.

Najczęściej na rozpatrzenie czynnego żalu podatnik lub przedsiębiorca czeka 30 dni od dnia, w którym złożył pismo dotyczące czynnego żalu.

Na zakończenie

Podatnik może korespondować z urzędem skarbowym na kilka sposobów, kontakt może więc odbywać się poprzez korespondowanie:

 • osobiście,
 • listownie,
 • faksem,
 • środkami komunikacji elektronicznej (ePUAP, Profilu Zaufanego, Podpisu Kwalifikowanego),
 • za pomocą systemu teleinformatycznego urzędu skarbowego.

Jak widzisz, sprawy w urzędzie skarbowym można załatwić różnymi drogami kontaktu, jednak forma pisemna jest tą najpewniejszą i zarazem najprostszą.

1 opinia dla Pismo wyjaśniające do Urzędu Skarbowego – wzór

 1. Krzysztof69

  Po opłaceniu pismo błyskawicznie wysłane na podany adres e-mail. Polecam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pismo-wyjasniajace-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-doc-przyklad
Pismo wyjaśniające do Urzędu Skarbowego - wzór
17