Czynny żal za niezłożenie deklaracji podatku od nieruchomości

(1 opinia klienta)

17 

Jedną z obowiązkowych czynności dla właściciela nieruchomości jest złożenie deklaracji podatkowej, a następnie regularne opłacanie podatku od nieruchomości.

Taka deklaracja to tak zwana deklaracja DN-1, która służy do wykazywania przedmiotów podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Niestety często zapominamy o złożeniu takiej deklaracji – co wtedy?

Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma do urzędu skarbowego wyrażającego czynny żal za niezłożenie deklaracji podatku od nieruchomości, dzięki któremu unikniesz finansowych konsekwencji – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór czynnego żalu – który zakupisz poniżej:

Opis
Opinie (1)

Zarówno nabycie nieruchomości, jak i  wybudowanie domu wiąże się z różnymi formalnościami, w tym również z nowymi obowiązkami podatkowymi, o których właściciele mieszkań często nie wiedzą.

Deklaracja DN-1 dotyczy między innymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych czy spółek niemających osobowości prawnej. Formularz składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Obowiązującym terminem jest w tym przypadku dzień 31 stycznia danego roku lub termin 14 dni, liczonych od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Niezłożenie deklaracji na podatek od nieruchomości w wyznaczonym terminie jest czynem zabronionym. Według Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który nie ujawnia fiskusowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, bądź nie składa deklaracji w terminie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Można jednak uniknąć takiej kary za sprawą instytucji określanej mianem czynnego żalu. 

Czynny żal za niezłożenie deklaracji podatku od nieruchomości to sposób na uniknięcie kary za niedopełnienie obowiązku skarbowego. Taki dokument powinien wyjaśniać, dlaczego podatnik nie złożył deklaracji  w terminie i nie opłacił podatku.

Czynny żal będzie skuteczny, jeśli urząd skarbowy jeszcze nie prowadzi postępowania w danej sprawie. Należy wiedzieć, że nawet pozytywne rozpatrzenie wniesionego czynnego żalu nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia deklaracji i zapłacenia zaległego podatku wraz z odsetkami.

Pozwala uniknąć jednak dodatkowej kary w postaci grzywny. Czynny żal należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego. Najlepiej zrobić to na piśmie, dołączając do niego między innymi potwierdzenie uiszczenia należności. 

1 opinia dla Czynny żal za niezłożenie deklaracji podatku od nieruchomości

  1. M. Rodnicka

    Dziękuję za pomoc!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czynny-zal-za-niezlozenie-deklaracji-podatku-od-nieruchomosci
Czynny żal za niezłożenie deklaracji podatku od nieruchomości
17