Wzór opisu nieruchomości do Urzędu Skarbowego

17 

Jak prawidłowo opisać nieruchomość do Urzędu Skarbowego? Zakup działki lub mieszkania w atrakcyjnej cenie może okazać się dla podatnika problemem, bowiem urząd skarbowy ma prawo zakwestionować cenę ujętą w treści aktu notarialnego.

Jeśli różnica między wartością rynkową nieruchomości a ceną zadeklarowaną w tym dokumencie będzie duża, fiskus wezwie podatnika do złożenia wyjaśnień do Urzędu Skarbowego.

Podobny problem może pojawić się również w przypadku spadku czy darowizny. Aby uniknąć konieczności uregulowania wyższego podatku, należy przygotować opis nieruchomości do urzędu skarbowego, który uzasadni niższą, okazjonalną cenę. Jak go przygotować?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takie dokumentu – przygotowaliśmy przykładowy wzór opisu nieruchomości do Urzędu Skarbowego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Podatek od zakupu nieruchomości

Najczęściej, weryfikacja wartości nieruchomości przez urząd skarbowy ma miejsce w przypadku transakcji kupna sprzedaży. Należy pamiętać zatem, że umowa sprzedaży nieruchomości wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wynosi on 2 procent ceny sprzedaży, choć technicznie jest zależny od wartości przedmiotu transakcji, a nie od ustalonej ceny. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych obliczany jest przez notariusza. To również notariusz pobiera taki podatek od podatnika i uiszcza go w jego imieniu. Fiskus może jednak zakwestionować cenę z aktu notarialnego i żądać podwyższenia wartości transakcyjnej w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy.

Cena z umowy a wartość rynkowa

Na podstawie aktu notarialnego urząd skarbowy określa, czy cena sprzedaży ujęta w treści umowy, jest zgodna z szacunkową ceną rynkową, przeprowadzając weryfikację wartości nieruchomości.

Jeśli rozbieżności między nimi nie są duże, fiskus nie powinien wzywać podatnika do składania wyjaśnień. Przepisy nie określają jednak dokładnie, jaka różnica powinna wzbudzić zainteresowanie urzędu. W praktyce, rozbieżności rzędu 20-30% zwykle nie są brane pod uwagę.

W końcu działki mogą znacząco różnić się swoją ceną nawet wtedy, kiedy leżą obok siebie. Wpływ na wartość działki ma bowiem nie tylko jej lokalizacja i powierzchnia, ale także kształt, uzbrojenie czy dostęp do drogi.

Fiskus domaga się podwyższenia wartości transakcyjnej wtedy, gdy cena znacząco i to bez uzasadnionego powodu odbiega od ceny rynkowej. W takiej sytuacji może wezwać podatnika do zapłacenia wyższego podatku, a ten może w odpowiedzi przygotować opis stanu technicznego budynku do urzędu skarbowego, w którym wyjaśni, skąd wynika niższa cena. 

Kiedy cena nieruchomości może być zaniżona?

Weryfikacja wartości nieruchomości przez US ma na celu zapobieganie celowemu zaniżaniu cen sprzedaży w umowie. Kupujący i sprzedający niekiedy zawierają bowiem porozumienie, którego skutkiem jest ujęcie niższej ceny sprzedaży w akcie notarialnym po to, aby kupujący mógł zapłacić niższy podatek i niższą stawkę taksy notarialnej.

Jednocześnie nie oznacza to, że kupujący faktycznie zapłaci za nieruchomość mniej – cena rzeczywista może być znacznie wyższa.

W poszukiwaniu tych nieuczciwych transakcji urzędy skarbowe mogą poddać w wątpliwość nabycie nieruchomości po niższej, ale uzasadnionej cenie. Fiskus widzi bowiem jedynie to, co jest udokumentowane.

Nie dostrzega dodatkowych okoliczności, które mają wpływ na cenę nieruchomości, na przykład tego, że sprzedający może chcieć zbyć działkę taniej, ponieważ pilnie wyjeżdża za granicę. Urząd skarbowy nie wie też o ewentualnych wadach prawnych czy fizycznych, które mają znaczący wpływ na wartość nieruchomości. 

Podatnik wezwany do zapłaty wyższego podatku nie musi pozostawać bierny. Może przygotować opis stanu technicznego mieszkania do urzędu skarbowego, w którym wskaże udokumentowane przyczyny obniżenia ceny nieruchomości.

Warto pamiętać przy tym, że urząd wycenia nieruchomość na podstawie ceny rynkowej, czyli średnich cen podobnych nieruchomości w okolicy. Nie wie natomiast, jak fizycznie wygląda działka czy dom, ani jakich nakładów wymaga. 

Jak opisać nieruchomość dla urzędu skarbowego?

Wiele osób zastanawia się, jak opisać dom lub mieszkanie do urzędu skarbowego. Taki opis ma na celu wyjaśnienie, z czego wynika niższa, podejrzanie atrakcyjna cena nieruchomości.

Przygotowując taki dokument, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór opisu nieruchomości do urzędu skarbowego, ujmując w nim takie dane jak:

  • dane podatnika,
  • dane naczelnika urzędu skarbowego,
  • wskazanie nieruchomości, której dotyczy pismo,
  • opis prowadzonych prac remontowych,
  • opis nieruchomości, czyli uzasadnienie niższej ceny. 

Przykładowe okoliczności, które uzasadniają znaczące obniżenie ceny nieruchomości to:

  • niekorzystny kształt działki, np. długa, wąska,
  • brak uzbrojenia działki w danej miejscowości,
  • złej jakości droga dojazdowa,
  • brak drogi dojazdowej.

W opisie można wspomnieć także, że sprzedający podejmował wiele prób zbycia nieruchomości, ale ze względu na jej wady wielokrotnie obniżał cenę.

Czym grozi zaniżenie wartości nieruchomości?

W przypadku gdy urząd skarbowy postanowi, że wartość zakupionej nieruchomości została zaniżona o minimum 33%, wezwie podatnika by ten zapłacił różnicę między zapłaconym już podatkiem od sprzedaży PCC a faktycznym podatkiem od wartości rynkowej nieruchomości, razem z odsetkami, które są naliczane przez US od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży.  

Jeśli podatnik zgadza się z wyceną fiskusa, powinien od razu opłacić tę różnicę wraz z odsetkami. Jeżeli zaś nie akceptuje podanej przez urząd ceny, powinien odnieść się do wezwania. Opis nieruchomości uzasadniający jej wartość może przygotować samodzielnie. W odpowiedzi na takie pismo urząd skarbowy wyznacza zwykle rzeczoznawcę majątkowego, który dokonuje obiektywnej wyceny nieruchomości. 

Co ważne, podatnik w swojej wycenie może pomylić się o 33%. Jeśli rozbieżność okaże się większa, podatnik poniesie dodatkowo koszty związane z uzyskaniem opinii rzeczoznawcy.

Ponieważ kontrola z urzędu może mieć miejsce nawet 5 lat po zakupie nieruchomości, nabywca powinien gromadzić dokumentację, która pozwoli mu przedstawić, w jakim stanie nabył działkę czy mieszkanie.

Konieczne jest skompletowanie wszystkich dokumentów, które będą dowodem na poczynione inwestycje. Jeśli mieszkanie musi zostać wyremontowane, należy gromadzić faktury za materiały i usługi firm remontowych. Z kolei w przypadku uzbrajania działki w media – umowy na wykonanie przyłączy.

Kilka słów na koniec

Opis nieruchomości do urzędu skarbowego to dokument, który zawiera informacje dotyczące konkretnej nieruchomości, które są niezbędne dla celów podatkowych i podatkowej ewidencji nieruchomości. Dokument taki jest zazwyczaj wymagany w procesie nabywania, sprzedawania lub dziedziczenia nieruchomości oraz przy rozliczaniu podatku od nieruchomości.

Warto też wiedzieć, że nabywca nieruchomości może złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o weryfikację wartości nieruchomości, by upewnić się, że nabywa nieruchomość za ceną zgodną z aktualną wartością rynkową tego typu nieruchomości.

Jak wygląda weryfikacja wartości nieruchomości? weryfikacja wartości nieruchomości polega na porównaniu ceny transakcyjnych podobnych nieruchomości do ceny nieruchomości, jaką chcemy nabyć, a wniosek o weryfikację wartości nieruchomości składa nabywca nieruchomości.

Sprawdzenie wartości nieruchomości (np. weryfikację wartości działki) to często spotykana praktyka, szczególnie w okresie, w którym ceny nieruchomości szybko idą w górę lub szybko maleją na skutek np. inflacji.

Jeśli jednak postanowimy nie sprawdzać wartości rynkowej działki, pola, domu, czy mieszkania a okaże się, że jej wartość nie odpowiada wartości rynkowej, US może wezwać nas do sporządzenia dodatkowego opisu nabytej nieruchomości.

Podsumowując: wniosek o wycenę nieruchomości przez US to całkiem dobry pomysł jeśli wiemy, że nieruchomość kupujemy poniżej wartości rynkowej, a w związku z tym zapłacimy niższy podatek od czynności cywilnoprawnych PCC. Niestety US nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na nasz wniosek.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór opisu nieruchomości do Urzędu Skarbowego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-opisu-nieruchomosci-do-urzedu-skarbowego-przyklad
Wzór opisu nieruchomości do Urzędu Skarbowego
17