Pozew o podwyższenie alimentów wzór

17 

Wysokość alimentów uzależniona jest od dwóch czynników – uzasadnionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości finansowych zobowiązanego. Jeśli sytuacja ulega zmianie, można domagać się odpowiednio obniżenia lub podwyższenia alimentów. Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów i jak go uzasadnić?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pozwu o podwyższenie alimentów na dziecko, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów?

O podwyższeniu alimentów można mówić dopiero wtedy, kiedy uprawniony posiada prawomocny wyrok zasądzający alimenty. Może to być wyrok sądu rodzinnego, ale też wyrok rozwodowy. Wyrok sądu zastępuje również ugoda zawarta przed sądem lub zatwierdzona przez sąd. 

Jak zostało wspomniane, wysokość alimentów zależy od dwóch czynników. Z jednej strony są to usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Art. 135. – [Zakres świadczeń alimentacyjnych] – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Natomiast zgodnie z treścią art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Ponieważ sąd, ustalając wysokość alimentów, bierze pod uwagę usprawiedliwione i uzasadnione potrzeby dziecka, o podwyższeniu alimentów można myśleć w przypadku, kiedy potrzeby te ulegną zmianie. Poza tym sąd sprawdza też możliwości zarobkowe osoby, która płaci alimenty, stąd jeśli zobowiązany uzyska awans lub przestanie spłacać kredyt, również możliwe będzie podwyższenie alimentów.

Nawet jeśli rodzicowi opiekującemu się dzieckiem nie brakuje środków na jego utrzymanie, ale sytuacja finansowa zobowiązanego ulega poprawie, można wystosować żądanie podwyższenia alimentów, ponieważ obowiązuje zasada, że dziecko ma prawo żyć na takiej samej stopie życiowej, jak rodzice.

Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

Alimenty nie zostaną podwyższone automatycznie, dlatego konieczne jest złożenie w tej sprawie pozwu do odpowiedniego sądu. Pozew o podwyższenie alimentów składa samo dziecko, jeśli jest pełnoletnie lub jego rodzic, jako przedstawiciel ustawowy – w przypadku osób małoletnich. 

Pozew o podwyższenie alimentów należy skierować do sądu rejonowego miejsca zamieszkania uprawnionego lub miejsca zamieszkania pozwanego, czyli zobowiązanego do alimentacji. Wniosek adresuje się do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego.

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów. Wniosek tego typu jest pismem procesowym, dlatego nie może zabraknąć w nim kilku niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • oznaczenie sądu i wydziału,
 • dane powoda,
 • dane pozwanego,
 • wartość przedmiotu sporu, czyli wysokość alimentów za cały rok,
 • uzasadnienie żądania podwyższenia alimentów,
 • lista załączników. 

Pismo warto przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór pozwu o podwyższenie alimentów, który uwzględnia już wszystkie wymagane elementy. Wniosek można składać wielokrotnie, o ile jest to uzasadnione.

Jak uzasadnić wniosek o podwyższenie alimentów?

Szukając odpowiedzi na pytanie „jak napisać pismo o podwyższenie alimentów?”, nie można zapomnieć o najważniejszym, czyli o uzasadnieniu żądania i dowodach na przytoczone argumenty.

Wypełniając gotowy wzór o podwyższenie alimentów, należy pamiętać, od czego zależy wysokość alimentów i w jaki sposób została ona ustalona za pierwszym razem.

Ponieważ o wysokości alimentów decydują przede wszystkim usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, powód we wniosku o alimenty wskazuje kwotę świadczenia pokrywającą między innymi wydatki związane z zakupem żywności, odzieży, podręczników, artykułów higienicznych czy nawet prezentów urodzinowych dla dziecka. W pozwie o podwyższenie alimentów należy wskazać zatem, które wydatki na utrzymanie i wychowanie uległy zmianie. 

Wypełniając wzór wniosku o podwyższenie alimentów, powód może napisać zatem:

 • że potrzeby dziecka wzrosły wraz z wiekiem, ponieważ dziecko poszło do nowej szkoły, chce dostać się na studia, potrzebuje korepetycji,
 • dziecko choruje, a jego leczenie wymaga zakupu kosztownych leków czy rehabilitacji.

Warto pamiętać także, że o podwyższenie alimentów można starać się w przypadku, kiedy pogorszeniu ulegnie sytuacja materialna rodzica, który na co dzień zajmuje się dzieckiem. Jeśli rodzic stracił pracę, zachorował czy przeszedł na rentę, będzie potrzebował dodatkowych środków na utrzymanie dziecka. 

Z drugiej strony, uzasadnieniem pozwu o podwyższenie alimentów będzie także poprawa sytuacji rodzica zobowiązanego do alimentacji. Jeśli rodzic:

 • dostał lepiej płatną pracę,
 • dostał awans,
 • dostał spadek,
 • przestał spłacać kredyt,

…to można starać się o podwyższenie alimentów zgodnie z zasadą, która mówi, że dziecko ma prawo żyć na takim samym poziomie jak rodzic.

Poza tym, argumenty na rzecz podwyższenia alimentów mogą być zupełnie niezwiązane ze stronami. Uzasadnieniem wniosku może bywa sam fakt, że rosną koszty życia, czyli opłaty za czynsz, media czy żywność, a to również brane jest pod uwagę podczas ustalania należnej wysokości świadczenia. 

Ponieważ każdy argument przedstawiony w pozwie trzeba udowodnić, do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające opisywane zmiany, takie jak:

 • rachunki za leki, rehabilitację, wizyty u specjalisty,
 • dokumentację lekarską,
 • zaświadczenie o zajęciach dodatkowych,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,  
 • zestawienie wydatków miesięcznych,
 • wyciągi bankowe,
 • umowę o pracę,
 • zaświadczenie od pracodawcy,
 • zaświadczenie z urzędu pracy, i tak dalej.

Jak pozwany może bronić się przed podwyższeniem alimentów?

Należy pamiętać, że pozwany może bronić się przed podwyższeniem alimentów, przygotowując odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów, w której przedstawi swoje stanowisko i podważy zasadność argumentów powoda.

W zależności od sytuacji taka odpowiedź może negować wzrost uzasadnionych potrzeb uprawnionego lub poprawę sytuacji finansowej zobowiązanego. 

Warto pamiętać również, że wspomniany artykuł 138. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego działa w obie strony, co oznacza, że pozwany może nie tylko żądać oddalenia pozwu w części lub w całości, ale ma też prawo złożyć własny pozew – pozew o obniżenie alimentów.

Jak obniżyć alimenty?

Do obniżenia alimentów można dążyć poprzez odpowiedź na pozew o ich podwyższenie lub osobno we własnym pozwie o obniżenie alimentów. W pierwszym przypadku należy wykazać, że argumenty podawane przez powoda są nieprawdziwe lub nieistotne. W drugim konieczne będzie wykazanie, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego zmniejszyły się lub że pogorszyła się sytuacja finansowa zobowiązanego. 

Zobowiązany do alimentacji może napisać:

 • że stracił pracę,
 • że ma problemy zdrowotne,
 • że ma problemy zawodowe, które doprowadziły do degradacji na niższe stanowisko.

Często podawanym argumentem jest też odwołanie się do faktu urodzenia dziecka z drugiego związku. Z jednej strony nie powinno to prowadzić do zaniedbywania innego dziecka, ale z drugiej oczywiste jest, że nowo narodzone dziecko również potrzebuje środków do życia, zatem można liczyć na to, że sąd uwzględni taki argument. 

Wniosek o obniżenie wysokości alimentów będzie uzasadniony zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko częściowo się usamodzielniło, np. pracuje na część etatu i studiuje jednocześnie.

Kilka zdań na koniec

Aby uzyskać wyższe alimenty na dziecko, ustawodawca przewidział możliwość złożenia pozwu dotyczącego podwyższenia alimentów na dziecko. Gdzie złożyć pozew o podwyższenie alimentów? pozew składa się do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego, w obrębie którego zamieszkuje dziecko.

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów na dziecko? żądać podwyższenia alimentów można w razie zmiany stosunków, a więc przykładowo w sytuacjach w których:

 • zmalały dochody rodzica, pod którego opieką znajduje się dziecko,
 • zwiększyły się wydatki związane z utrzymaniem dziecka, np.:
 • inflacja,
 • zwiększenie wydatków wraz z wiekiem dziecka,
 • zmiana potrzeb dziecka, konieczność korzystania z korepetycji, nowe hobby,
 • zwiększyły się zarobki rodzica zobowiązanego do zapłaty alimentów na dziecko,
 • itd.

Sprawa o podwyższenie alimentów na dziecko może przebiegać szybko, bądź może spowolnić i skomplikować się, jeśli rodzic zobowiązany do płacenia świadczeń alimentacyjnych względem dziecka będzie bronić się przed podwyższeniem alimentów.

Jak widzisz, zasądzenie alimentów na dziecko przez sąd nie jest ostatecznym orzeczeniem, bo wraz ze zmianą stosunku czy to zobowiązanego do alimentów, uprawnionego do ich odbierania czy też samego dziecka, można starać się o podwyższenie alimentów.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma sądowego – przygotowaliśmy wzór pozwu o podwyższenie alimentów na dziecko, który pobierzesz na samej górze.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pozew o podwyższenie alimentów wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor
Pozew o podwyższenie alimentów wzór
17