Alimenty na rodzica od dziecka – wzór

17 

Jak napisać pozew o alimenty na rodzica? Choć taka sytuacja ma miejsce stosunkowo rzadko, należy wiedzieć, że rodzice mogą domagać się świadczeń alimentacyjnych od swoich dzieci.

Pozwala na to Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym obowiązek dostarczania środków utrzymania oraz wychowania obciąża krewnych w linii prostej. Sąd nie nałoży jednak obowiązku alimentacji na dorosłe dziecko, jeśli nie zostaną spełnione określone przesłanki.

Kiedy więc można zasądzić alimenty na rodzica od dziecka i jak napisać stosowny pozew o alimenty na rodzica? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pozwu, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (0)

Kiedy rodzic może otrzymać alimenty od dziecka?

Alimenty dla rodziców od dzieci należą do rzadkości. Jeśli jednak rodzic chce uzyskać pomoc finansową do dorosłego dziecka, powinien złożyć w tym celu pozew o alimenty. Wniosek ten musi wskazywać na fakt zaistnienia przesłanek, które uniemożliwiają rodzicowi samodzielne pokrycie kosztów utrzymania. 

Pozew o alimenty od dziecka dla rodzica może złożyć zatem rodzic, który znalazł się w niedostatku – w trudnej sytuacji finansowej – przez co nie ma wystarczających środków pieniężnych na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb

. Takimi potrzebami są między innymi opłaty za mieszkanie, wydatki na leki czy jedzenie. Poza tym, uprawniony do otrzymywania alimentów od dziecka może być też ten rodzic, który nie ma możliwości podjęcia pracy z powodu podeszłego wieku, złego stanu zdrowia, ciężkiej choroby czy niepełnosprawności. 

Sąd ustanowi alimenty od dzieci na rodzica, biorąc pod uwagę jego możliwości zarobkowe. Oznacza to, że alimenty nie będą należały się matce czy ojcu będącym w stanie podjąć pracę.

Nie bez znaczenia okaże się również sytuacja majątkowa dziecka, które miałoby takie alimenty płacić. Sąd nałoży obowiązek alimentacyjny wyłącznie na to dorosłe dziecko, które posiada wystarczające dochody, aby móc wesprzeć finansowo swojego rodzica. 

Warto wiedzieć także, że alimenty na rzecz rodzica nie zostaną zasądzone w przypadku, kiedy pozostaje on w związku małżeńskim. Zawsze obowiązek alimentacyjny obciąża bowiem w pierwszej kolejności małżonka. 

Alimenty na rodzica – kwota

Ile wynoszą alimenty od dzieci dla rodziców? Podobnie jak w przypadku alimentów na dziecko, przepisy nie określają wysokości alimentów na rodziców. Wysokość świadczenia uzależniona jest od indywidualnej sytuacji – dziecka i rodziców, czyli uprawnionego i zobowiązanego do alimentacji. 

Sąd, ustalając wysokość miesięcznego świadczenia, weźmie pod uwagę:

 • sytuację materialną dziecka,
 • miesięczne usprawiedliwione potrzeby rodzica,
 • możliwości majątkowe i zarobkowe dziecka. 

Kryterium dochodowe – alimenty dla rodziców

Przy ustalaniu alimentów na rodzica nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Dziecko ma obowiązek płacenia alimentów nawet wtedy, kiedy samo posiada już rodzinę na utrzymaniu.

Co więcej, fakt, że płacenie alimentów na rodzica będzie dla dziecka dużym uszczerbkiem finansowym, również nie wpływa na obowiązek alimentacyjny. Sąd nadal może nakazać dziecku zapłatę alimentów.

Przyjęło się jednak, że jeśli dziecko płacąc alimenty, samo popadłoby w niedostatek – nie mogłoby przez to zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb – to wówczas nie musi ono zrealizować obowiązku alimentacyjnego.

W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny obciąży w większym zakresie pozostałe dzieci lub dalszych krewnych. 

Obniżenie stopy życiowej dziecka nie jest argumentem przemawiającym za uchyleniem obowiązku alimentacyjnego, podczas gdy niedostatek może stanowić już taki argument. Granica pomiędzy tymi pojęciami jest jednak nieostra.

Dziecko pozwane przez rodzica musi więc samo przekonać sąd, że płacenie alimentów na rodzica wpędzi je w niedostatek poprzez przedstawienie odpowiednich zaświadczeń, rachunków czy wykazania, że nie nie jest w stanie podjąć lepszej pracy.

Jak uzyskać alimenty od dziecka?

>Aby otrzymać alimenty od dziecka, rodzic musi wnieść do sądu odpowiedni pozew w tej sprawie. Prawo złożenia takiego pozwu ma rodzic, który popadł w niedostatek bez swojej winy. Wniosek o alimenty składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Pozew o alimenty na rodzica powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu,
 • dane dziecka i rodzica,
 • ustaloną (żądaną) kwotę alimentów,
 • uzasadnienie, czyli opis sytuacji majątkowej dziecka i sytuacji majątkowej rodzica,
 • dowody potwierdzające wykorzystane argumenty, na przykład zaświadczenia o dochodach, rachunki za mieszkanie, rachunki za leki.

Wniesienie pozwu o alimenty na rodzica jest bezpłatne. Zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, każda osoba domagająca się alimentów jest bowiem zwolniona z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. 

Jak dziecko może uchylić się od obowiązku płacenia alimentów na rodzica?

Dziecko otrzymujące odpis pozwu o alimenty na rodzica często nie zgadza się na takie rozwiązanie. Czasami samo jest w trudnej sytuacji materialnej, innym razem ma na tyle trudne relacje z rodzicem, że zwyczajnie nie chce płacić na niego alimentów, uznając taki nakaz sądowy za niesprawiedliwy. 

Dorosłe dziecko może odpowiedzieć na pozew rodzica o alimenty, wykazując w nim, że jest w złej sytuacji materialnej i/lub że rodzic jest w stanie podjąć pracę, bądź osiągnąć dochody z majątku, który posiada. 

Istnieją też szczególne okoliczności, które pozwalają dzieciom uchylić się od obowiązku alimentacji. Zobowiązany może powołać się między innymi na przepisy prawa cywilnego dotyczące naruszenia prawa podmiotowego i udowodnić, że żądanie alimentacyjne rodzica jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Taka sytuacja ma miejsce, gdy:

 • rodzic nie spotykał się z dzieckiem,
 • rodzic nie utrzymywał kontaktu z dzieckiem,
 • rodzic zaniedbywał dziecko w dzieciństwie,
 • rodzic nie sprawował nad dzieckiem opieki,
 • rodzic nie wywiązywał się z rodzicielskich obowiązków,
 • rodzic sam nie płacił alimentów na dziecko,
 • rodzic nie dbał o więzi rodzinne. 

Poza tym nie bez znaczenia jest także to, w jaki sposób rodzic popadł w niedostatek. Jeżeli doszło do tego na skutek zaciągania długów, nadużywania alkoholu, brania udziału w grach hazardowych – krótko mówiąc: z winy rodzica – dziecko ma prawo uchylić się od obowiązku alimentacyjnego.

Na koniec

Ile wynoszą alimenty na rodzica? Zasady współżycia społecznego oznaczają konieczność pomocy ze strony dzieci na rzecz rodziców, znajdujących się w potrzebie.

Oczywiście istnieją pewne przesłanki, przez które sąd może uchylić żądanie zasądzenia alimentów na rodzica, mowa tu o zaniedbywaniu w wychowaniu dzieci, gdy były małe, zerwanie więzi z dziećmi przez rodzica, porzucenie rodziny, znęcanie się nad dziećmi itd.

Dziecko, jeśli postanowi walczyć o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem rodzica, może też próbować wykazać, że nie ma możliwości płacić alimentów rodzicowi bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny.

Dziecko może też próbować udowodnić, że rodzic ma możliwość samodzielnego utrzymania się, podejmując pracę zarobkową. Dziecko może również podnosić, że zasądzenie alimentów byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Czasem, dzieci broniąc się przed alimentami na rodziców, oskarżają rodziców o zawinione popadnięcie w niedostatek, a nawet specjalne wywołanie innych przesłanek oznaczających możliwość żądania alimentów.

Art. 128. Podmioty obciążone obowiązkiem alimentacyjnym – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Alimenty na rodzica od dziecka – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

alimenty-na-rodzica-od-dziecka-wzor-pdf-doc-przyklad
Alimenty na rodzica od dziecka - wzór
17