Raport o zwolnienie ze Służby Więziennej – wzór

17 

Pobierz przygotowane przez nas pisemne zgłoszenie wystąpienia ze Służby Więziennej:

Kategorii ,
Opis

Jak się zwolnić ze Służby Więziennej? wystarczy złożyć raport dotyczący zwolnienia ze Służby Więziennej, natomiast zgodnie z Art. 96. – [Przesłanki zwolnienia ze służby] – Służba Więzienna, okres wypowiedzenia w Służbie Więziennej wynosi 3 miesiące:

3. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby.

 

raport-o-zwolnienie-ze-sluzby-wieziennej-wzor
Raport o zwolnienie ze Służby Więziennej - wzór
17