Informacja dla sąsiadów o remoncie – wzór

17 

Ogłoszenie informacji dla sąsiadów o remoncie może być wymagane na podstawie regulaminu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Jednak bez względu na zapisy tego dokumentu każda osoba, która dba o dobre relacje z sąsiadami, powinna uprzedzić wszystkich innych lokatorów o tym, że planuje remont oraz kiedy będzie taki plan realizować – z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Co zawrzeć w informacji dla sąsiadów o remoncie?

Remont mieszkania wiąże się z uciążliwymi hałasami, a niekiedy również z koniecznością odłączenia dostaw mediów – wody, prądu. W związku z tym każda osoba planująca taką inwestycję powinna z uprzedzeniem poinformować innych użytkowników budynku o pracach remontowych. Przykładowa informacja dla sąsiadów o remoncie musi wskazywać:

  • na kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie prac,
  • jakie prace będą wykonywane w ramach remontu,
  • gdzie wykonywane będą prace,
  • w jakich godzinach wykonywane będą prace,
  • czy i kiedy dojdzie do ewentualnego wstrzymania dostaw prądu lub wody. 

Przygotowanie wyczerpującej wiadomości ułatwia gotowy do wypełnienia wzór informacji dla sąsiadów o remoncie. Dokument należy “opublikować” lub przekazać sąsiadom odpowiednio wcześnie, na przykład tydzień przed planowanym remontem. Informację można udostępnić poprzez:

  • wrzucenie pisma do skrzynki na listy,
  • wywieszenie ogłoszenia na klatce schodowej, np. na drzwiach, na tablicy ogłoszeń,
  • przesłanie e-maila do zarządcy budynku, który następnie przekaże taką wiadomość lokatorom,
  • odwiedziny u sąsiadów (osobiście) o odpowiedniej porze. 

Jak napisać informację dla sąsiadów o remoncie?

Informacja dla sąsiadów o remoncie musi być wyczerpująca, jednak inwestor nie ma obowiązku uwzględniania w niej opisu wszystkich prac remontowych, a jedynie orientacyjny harmonogram remontu – krótką listę planowanych czynności, jak skuwanie płytek, czy zburzenie ścianki działowej.

W informacji należy uwzględnić godziny przeprowadzania prac, zgodne z regulaminem wspólnoty. Oznacza to, że prace remontowe nie mogą być zaplanowane w godzinach wieczornych lub porannych, a często również w weekendy.

W treści wiadomości trzeba zawrzeć też numer telefonu do właściciela firmy remontowej – ekipa często pracuje pod nieobecność właściciela lokalu, dlatego warto dać sąsiadom możliwość podjęcia kontaktu z osobą, która sprawuje nadzór nad pracownikami firmy remontowej.

Na koniec w informacji należy uwzględnić też prośbę o cierpliwość i wyrozumiałość. Przekaz można zakończyć również poleceniem zgłaszania ewentualnych niedogodności związanych z remontem właścicielowi mieszkania. 

Dlaczego warto przygotować informację dla sąsiadów o remoncie?

Jak zostało wspomniane, ogłoszenia informacji o remoncie może wymagać od właściciela lokalu regulamin spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Nawet jeśli nie zawiera on takich nakazów, warto jednak przygotować zwięzłą informację dla innych lokatorów ze względu na to, jak uciążliwy potrafi być remont – zwłaszcza dla rodziców małych dzieci, czy posiadaczy zwierząt domowych.

Hałasy towarzyszące pracom remontowym potrafią negatywnie wpłynąć na samopoczucie innych osób mieszkających w bloku, dlatego jeśli inwestor poinformuje ich o remoncie z wyprzedzeniem, będą oni w stanie odpowiednio przygotować się do tych niedogodności. 

informacja-dla-sasiadow-o-remoncie-wzor-pdf-doc
Informacja dla sąsiadów o remoncie - wzór
17