KW-WPIS wzór wypełnienia wykreślenie hipoteki

17 

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z ujawnieniem takiego obciążenia nieruchomości w księdze wieczystej. Po spłaceniu kredytu właściciel nieruchomości musi samodzielnie złożyć do sądu rejonowego wniosek o wykreślenie nieaktualnej hipoteki. Bank nie robi tego za swojego klienta.

Wykreślenie hipoteki odbywa się na podstawie wypełnionego formularza KW-WPIS. Hipoteka zabezpiecza najczęściej kredyt lub pożyczkę, ale może stanowić także zabezpieczenie innej umowy.

Hipoteka zawsze obciąża nieruchomość bez względu na to, czy zostanie ona sprzedana innej osobie. Każdy potencjalny nabywca nieruchomości może łatwo sprawdzić, czy nieruchomość jest obciążona długiem hipotecznym. W interesie właściciela jest zatem jak najszybsze wniesienie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy przykładowy wniosek KW-WPIS o wykreślenie hipoteki, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak wypełnić formularz KW-WPIS wykreślenie hipoteki?

Formularz KW-WPIS stosowany jest między innymi w celu ujawnienia prawa własności, w celu usunięcia błędów z treści księgi wieczystej, a także w celu wykreślenia hipoteki z działu IV księgi wieczystej.

Dokument zawsze należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami, bez przekreśleń. Pismo wymaga określenia treści żądania, które w tym przypadku polega na złożeniu wniosku o wykreślenie hipoteki z oznaczeniem wysokości kredytu i wierzyciela, czyli banku.

Druk uzupełnia się również dokładnymi danymi wnioskodawcy, w tym adresem zamieszkania oraz danymi uczestników postępowania, czyli tych osób, których prawa zostały wykreślone – w tym przypadku dane wierzyciela hipotecznego (banku).

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie banku zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki wraz z pełnomocnictwami. Złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej podlega opłacie w wysokości 100 zł. 

Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Właściciel nieruchomości potrzebuje zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Zasadniczo, bank lub inny wierzyciel hipoteczny ma obowiązek współdziałania z właścicielem nieruchomości przy wykreśleniu hipoteki, dlatego po spłacie długu powinien wystawić dłużnikowi odpowiedni dokument, który stanowi potwierdzenie dokonania spłaty.

Jest to tak zwany kwit mazalny. Jeśli hipotekę ustanowiono na rzecz banku, zgoda na wykreślenie hipoteki nie musi zawierać podpisów notarialnie poświadczonych.

Co ważne, część banków za wystawienie kwitu mazalnego pobiera opłatę, ale nie jest to regułą. Jeśli hipoteka zabezpieczała pożyczkę prywatną, zgoda na wykreślenie hipoteki musi uwzględniać podpisy notarialnie poświadczone. 

Brak zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Jeśli właściciel nieruchomości nie może uzyskać zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki, jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę sądową, czyli złożenie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Właściciel musi udowodnić w sądzie, że dług, który zabezpieczała hipoteka, nie istnieje. Jeśli otrzyma prawomocne orzeczenie sądu o spłaceniu długu, zastąpi ono zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KW-WPIS wzór wypełnienia wykreślenie hipoteki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kw-wpis-wzor-wypelnienia-wykreslenie-hipoteki
KW-WPIS wzór wypełnienia wykreślenie hipoteki
17