Wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej – wzór

17 

Księga wieczysta to dokument opisujący stan prawny nieruchomości. Dokument ten powinien zawierać informacje aktualne, zgodne ze stanem faktycznym. Osoba, której praw dotyczy taki dokument, ma obowiązek dbania o poprawność i aktualność informacji zawartych w księdze wieczystej.

Ewentualny wniosek o nowy wpis do księgi lub o sprostowanie treści księgi wieczystej należy kierować do organu, który zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych, czyli do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o sprostowanie treści księgi wieczystej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy należy złożyć wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej?

Sąd wieczystoksięgowy powinien wydać postanowienie o sprostowaniu błędu w księdze wieczystej w przypadku stwierdzenia niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym. Taka niezgodność może wynikać z błędów rachunkowych, literówek czy oczywistych omyłek pisarskich.

Zasadniczo, sąd dokonuje sprostowania z urzędu, jednak niekiedy zdarza się, że błędy pozostają niezauważone, a wtedy to osoba, w interesie której leży sprostowanie błędu, powinna zgłosić do sądu potrzebę jego usunięcia.

Mowa tu przede wszystkim o właścicielu nieruchomości, w którego interesie leży, aby stan faktyczny nieruchomości był zgodny z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Błędy, o usunięcie których należy wnioskować do sądu, to między innymi literówka w nazwisku właściciela czy współwłaściciela.

Jak usunąć błąd w treści księgi wieczystej?

W przypadku stwierdzenia niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości należy złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej, czyli wypełnić formularz KW-WPIS.

Taki urzędowy druk wykorzystuje się nie tylko w przypadku chęci ujawnienia prawa własności, ale również w celu usunięcia błędów z treści księgi.

We wniosku należy określić, jaki błąd wymaga usunięcia, a także dołączyć do pisma dokumenty, które potwierdzają przytoczone okoliczności, np. akt notarialny, odpis orzeczenia sądu, decyzję administracyjną.

Wniosek wymaga uwzględnienia danych osobowych wnioskodawcy, oznaczenia sądu, a także numeru księgi wieczystej. Wniesienie wniosku o sprostowanie treści księgi podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Opłatę można wnieść w kasie sądu lub przelewem na rachunek sądu. Potwierdzenie uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku.

Kiedy dochodzi do błędów w księdze wieczystej?

Wpisów do księgi wieczystej dokonuje się na podstawie wniosków i takich dokumentów jak akt notarialny.

Najczęściej do nieprawidłowości w księgach wieczystych dochodzi na skutek czynności prawnych związanych z nabyciem, scaleniem czy podziałem nieruchomości, a także w związku ze zmianą numeracji nieruchomości czy z migracją ksiąg wieczystych.

Co ważne, jeśli błędy w księdze wieczystej wynikają z błędów w dokumentach źródłowych, jak akt notarialny, to w pierwszej kolejności należy zgłosić się do notariusza odpowiedzialnego za przygotowanie aktu. To notariusz powinien zająć się wtedy sprostowaniem błędu w księdze wieczystej. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-sprostowanie-tresci-ksiegi-wieczystej-wzor
Wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej - wzór
17