Wniosek o wgląd do Księgi Wieczystej – wzór

17 

Treść ksiąg wieczystych jest jawna. Notariusz lub osoba, która ma w tym swój interes prawny, może złożyć wniosek o wgląd do księgi wieczystej. Pismo składa się do sądu rejonowego, który prowadzi daną księgę.

Dokumenty można przeglądać przy pracowniku sądu lub otrzymać ich wydruk. Przeglądanie treści ksiąg wieczystych jest bezpłatne.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wgląd do księgi wieczystej (+ przykładowe wypełnienie), który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kto ma prawo wglądu do księgi wieczystej?

Prawo wglądu do księgi wieczystej przysługuje między innymi notariuszowi po okazaniu legitymacji wydanej mu przez radę właściwej izby notarialnej.  Osoby inne niż notariusz również mają prawo ubiegać się o zezwolenie na wgląd do księgi wieczystej.

W tym celu muszą wykazać swój interes prawny w takiej czynności. W praktyce interes prawny w czynności wglądu do księgi wieczystej ma każda osoba, której prawo zostało do takiej księgi wpisane.

Dotyczy to zatem między innymi właściciela nieruchomości, dzierżawcy, najemcy, wierzyciela, takiego jak bank, a także osób wykreślonych z księgi wieczystej.

Interes prawny we wglądzie do akt księgi wieczystej mają również osoby, które wnoszą o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a także inni zainteresowani w przypadku, kiedy do sądu wieczystoksięgowego wpłynął wniosek o wpis do księgi wieczystej, którego jeszcze nie rozpoznano, zatem nie wiadomo również jakiej osoby dotyczy. 

Jak wygląda wgląd do księgi wieczystej?

Jeśli wniosek o wgląd do księgi wieczystej zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzyma od przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych odpowiednią adnotację na złożonym wniosku – adnotację “zezwalam” z datą i podpisem.

Osoba, która uzyska zgodę na wgląd do księgi wieczystej, może umówić się z pracownikiem sądu na konkretny termin dokonania wglądu do akt księgi wieczystej.

Przed fizycznym przystąpieniem do dokonywania takiego przeglądu dokumentów, wnioskodawca będzie musiał okazać swój dowód tożsamości i złożyć podpis w rejestrze akt udostępnianych.

Jeżeli z różnych przyczyn osoba, która zarezerwowała termin wglądu do akt księgi wieczystej – nie mogła stawić się w biurze obsługi interesanta, konieczne będzie ustalenie nowego terminu wglądu. 

Uzyskanie odpisu akt księgi wieczystej

Wniosek o wgląd do akt księgi wieczystej nie daje możliwości uzyskania ich odpisu. Aby otrzymać takie dokumenty, należy złożyć do sądu inny wniosek – wniosek o odpis akt z księgi wieczystej.

Prawo do uzyskania takiego odpisu ma między innymi osoba posiadająca w tym interes prawny, sąd, prokurator, notariusz, jednostki samorządu terytorialnego czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Co ważne, uzyskanie odpisu akt księgi wieczystej jest już odpłatne. Wnioskodawca ponosi opłatę w wysokości 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego mu dokumentu.

Opłatę można uiścić w kasie sądu, w terminalu płatniczym czy przelewem na rachunek bankowy sądu. Wydany odpis powinien zostać opatrzony w pieczęć urzędową, datę i czytelny podpis osoby sporządzającej dokument. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wgląd do Księgi Wieczystej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wglad-do-ksiegi-wieczystej-wzor
Wniosek o wgląd do Księgi Wieczystej - wzór
17