Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu z akt księgi wieczystej – wzór

17 

Do akt księgi wieczystej składa się dokumenty i pisma dotyczące danej księgi. Mogą to być między innymi dokumenty dotyczące wpisów o prawie własności, o hipotece, o służebnościach czy o ograniczonych prawach rzeczowych lub osobistych.

Aby uzyskać kserokopię takich dokumentów, czyli ich odpis, należy złożyć do sądu rejonowego wniosek o wydanie kserokopii dokumentu z akt księgi wieczystej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wydanie kserokopii dokumentu z akt księgi wieczystej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kto może złożyć wniosek o wydanie kserokopii dokumentu z akt księgi wieczystej?

Sąd rejonowy może wydać odpis dokumentów z akt ksiąg wieczystych na żądanie osób zainteresowanych, na żądanie sądu, prokuratora, notariusza lub jednostki samorządu terytorialnego.

Osobą zainteresowaną, która może złożyć wniosek o wydanie kserokopii dokumentu z akt księgi wieczystej jest natomiast osoba, której prawa czy roszczenia są wpisane do księgi. Wniosek może złożyć też osoba, która domaga się uzgodnienia stanu prawnego z rzeczywistym stanem prawnym.

Jak przygotować wniosek o wydanie kserokopii dokumentu z księgi wieczystej?

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej składa się na formularzu urzędowym w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia danej księgi wieczystej.

Wniosek powinien zawierać oznaczenie sądu rejonowego i wydziału, numer księgi wieczystej, której dotyczy pismo, dane identyfikacyjne dokumentów, z których ma zostać wydany odpis, oznaczenie ilości egzemplarzy odpisów, a także dane wnioskodawcy.

Jeżeli wnioskodawca zamierza odebrać dokument osobiście, miejsce w formularzu na podanie adresu do doręczeń może pozostawić puste. Jeśli zaś woli, aby dokumenty zostały mu przesłane, powinien podać swój adres do doręczeń.

Opłaty za odpis dokumentów z akt księgi wieczystej

Uzyskanie odpisu dokumentów z akt księgi wieczystej jest odpłatne. Opłacie w wysokości 20 zł podlega każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu – jest to opłata kancelaryjna 

wynikająca z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłatę uiszcza się gotówkowo w kasie sądu lub w formie bezgotówkowej na rachunek dochodów sądu, ewentualnie za pomocą platformy ePłatności.

W przypadku, gdy opłatę sądową wniesiono w formie bezgotówkowej, do wniosku należy dołączyć oryginał, kopię lub wydruk potwierdzający uiszczenie należnej opłaty sądowej.

Odpis zwykły a odpis zupełny

Wniosek o odpis dokumentów z akt księgi wieczystej najczęściej dotyczy odpisu zwykłego, a nie odpisu zupełnego. Odpis zwykły to odpis aktualny, który zawiera ostatnie wpisy, wzmianki o wnioskach i skargach, informacje o wszczęciu postępowania z urzędu.

Taki odpis może przedstawiać dane właściciela nieruchomości, informacje o ustanowionej hipotece czy o innych obciążeniach nieruchomości. O taki odpis z ksiąg może ubiegać się osoba zainteresowana zawarciem umowy kupna sprzedaży nieruchomości czy też ubiegająca się o kredyt hipoteczny.

Odpis zupełny księgi wieczystej oprócz informacji zawartych w odpisie zwykłym zawiera natomiast dodatkowo wpisy historyczne, czyli wykreślone, takie jak dane poprzednich właścicieli oraz informacje o dawnych hipotekach.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu z akt księgi wieczystej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wydanie-kserokopii-dokumentu-z-akt-ksiegi-wieczystej-wzor
Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu z akt księgi wieczystej - wzór
17