Wniosek o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę

17 

Wpis dotyczący roszczenia o opłatę, widniejący w dziale III księgi wieczystej, dotyczy opłaty przekształceniowej.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. kiedy w życie weszły przepisy Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zmieniło się bowiem automatycznie w prawo własności tych gruntów.

Roszczenie o opłatę przekształceniową zostało wpisane z urzędu do księgi wieczystej, a o usunięcie takiego wpisu właściciel nieruchomości musi zadbać samodzielnie – oczywiście po uiszczeniu stosownych opłat lub opłaty jednorazowej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak dokonać wykreślenia wpisu roszczenia o opłatę z księgi wieczystej?

Sam wniosek o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę nie wystarczy, aby taki wpis został usunięty. Właściciel nieruchomości musi również uregulować daną opłatę przekształceniową.

Opłacie podlega także sam wniosek o wykreślenie wpisu. Wysokość takiej opłaty to 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75,00 zł w pozostałych przypadkach. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o uregulowaniu opłaty. 

Jak uzyskać zaświadczenie o uregulowaniu opłaty?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności wiąże się z koniecznością ustalenia wysokości opłaty rocznej. Opłatę wnosi nowy właściciel gruntu – przez okres 20 lat lub jednorazowo.

Niezależnie od wybranego sposobu wniesienia opłaty, roszczenie o jej zapłatę zawsze podlega zabezpieczeniu przez dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Jeśli właściciel wniesie opłatę jednorazową lub uiści wszystkie opłaty roczne, organ wyda mu zaświadczenie, które stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty.

Takie zaświadczenie otrzymuje się z urzędu w terminie 30 dni od dnia uregulowania opłaty/opłat. Dopiero z takim dokumentem można udać się do sądu z wnioskiem o usunięcie wpisu dotyczącego roszczenia z księgi wieczystej. 

Jak przygotować wniosek o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę z księgi wieczystej?

Wniosek o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę z księgi wieczystej musi spełniać określone wymogi formalne. Konieczne jest oznaczenie w nim odpowiedniego sądu i wydziału, do którego kierowany jest wniosek – właściwy sąd prowadzący księgę wieczystą, wydział ksiąg wieczystych.

Następnie wnioskodawca musi określić, jakiej księgi wieczystej dotyczy jego wniosek poprzez podanie jej numeru.

Numer znajduje się w zawiadomieniu z sądu o wpisie roszczenia do KW. Najważniejszym elementem pisma jest jednak żądanie – żądanie wykreślenia w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Co ważne, jeśli dana nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, we wniosku należy uwzględnić dane współwłaścicieli jako uczestników postępowania. W piśmie ujmuje się także wykaz dokumentów, a w nim wspomniane zaświadczenie, które stanowi załącznik do wniosku. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wykreslenie-w-dziale-iii-ksiegi-wieczystej-wpisu-roszczenia-o-oplate
Wniosek o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę
17