Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej wzór

17 

Dane w księdze wieczystej nieruchomości powinny być aktualne, co leży w interesie jej aktualnego właściciela. Jeśli dojdzie do niezgodności między stanem nieruchomości wykazanym w księdze a stanem rzeczywistym, właściciel może mieć problemy ze sprzedażą nieruchomości czy z zaciągnięciem kredytu hipotecznego.

W przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli nieruchomości należy więc niezwłocznie złożyć do sądu wniosek o wykreślenie osoby zmarłej z księgi wieczystej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy składa się wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej?

W księdze wieczystej widnieją informacje o właścicielu lub o współwłaścicielach nieruchomości. W przypadku śmierci jednego z nich spadkobierca czy jedyny żyjący właściciel powinien złożyć wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej.

Aby tego dokonać, musi posiadać jednak dokument, który stanowi formalne potwierdzenie nabycia nieruchomości (spadku). Takim dokumentem jest między innymi: prawomocne orzeczenie sądu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, przygotowany przez notariusza.

Z takimi dokumentami spadkobierca może udać się do Sądu Rejonowego i złożyć odpowiedni wniosek w wydziale ksiąg wieczystych. Co ważne, takie działania powinien podjąć niezwłocznie po tym, jak ureguluje sprawy spadkowe.

Spoczywa na nim bowiem obowiązek ujawnienia aktualnych danych w księdze wieczystej. Jeśli spadkobierca nie złoży stosownego wpisu w odpowiednim terminie, może zostać ukarany wysoką karą grzywny.

Jak wykreślić zmarłego z księgi wieczystej?

Wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej nie odbywa się z urzędu, a jedynie na wniosek zainteresowanego.

Po tym, jak na spadkobiercę lub współwłaściciela przejdzie prawo własności nieruchomości, powinien on wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Sądu Rejonowego, wydziału ksiąg wieczystych – tego, który prowadzi daną księgę.

Wniosek składa się na formularzu urzędowym. Dokument musi zostać uzupełniony o takie dane jak dane wnioskodawcy, oznaczenie sądu i wydziału sądu, czy odpowiednie żądanie wnioskodawcy.

Do pisma dołącza się dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości. W przypadku wykreślenia zmarłego z księgi wieczystej będzie to odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Co ważne, wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 200 zł. 

Ile trwa rozpatrywanie wniosku o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej?

Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej to nadal wniosek o wpis do KW, a sądy nie są zobowiązane żadnymi terminami, jeśli chodzi o załatwianie spraw z wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Na dokonanie wykreślenia zainteresowany może czekać zatem miesiąc, 6 miesięcy, a nawet 12 miesięcy. W mniejszych miejscowościach sprawy tego typu załatwiane są szybciej, bo nawet w ciągu kilkunastu dni.

Problem może pojawić się w dużych miastach, gdzie obłożenie sądów jest większe. Warto pamiętać zatem, że osoba zainteresowana może złożyć również wniosek o przyspieszenie dokonania wpisu do księgi wieczystej. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wykreslenie-zmarlego-z-ksiegi-wieczystej-wzor
Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej wzór
17