Wniosek o założenie księgi wieczystej wzór

17 

Założeniem księgi wieczystej można zająć się osobiście lub zlecić to zadanie notariuszowi. Jeśli właściciel nieruchomości chce uniknąć dodatkowych kosztów, powinien zająć się takimi formalnościami osobiście.

Założenie księgi wieczystej polega na złożeniu wniosku do sądu rejonowego, wydziału ksiąg wieczystych. Jak prawidłowo sporządzić taki wniosek?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o założenie księgi wieczystej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Dlaczego należy założyć księgę wieczystą dla nieruchomości?

Księga wieczysta to dokument, który służy do ustalenia stanu prawnego nieruchomości i zapewnienia bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami. Księga jest traktowana jako jedyny w kraju rejestr, którego wiarygodność gwarantuje samo państwo.

W księdze wieczystej uwzględnia się między innymi dane właścicieli nieruchomości czy obciążające ją roszczenia, jak chociażby hipotekę.

Aby założyć księgę wieczystą, należy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Od wniosku pobierana jest opłata sądowa.

Dla jakiej nieruchomości można założyć księgę wieczystą?

Księga wieczysta może być prowadzona między innymi dla nieruchomości gruntowej, gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, nieruchomości, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, czy spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.

Kto może złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej?

Wniosek do sądu o założenie księgi wieczystej może złożyć właściciel nieruchomości, a także:

  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości (np. bank w przypadku hipoteki),
  • wierzyciel,
  • państwowa jednostka organizacyjna, której przysługuje użytkowanie wieczyste na danej nieruchomości.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o założenie księgi wieczystej?

Wniosek o założenie księgi wieczystej należy uzupełnić niezbędnymi załącznikami. Najważniejsze z nich to dokumenty, które świadczą o tytule własności do nieruchomości oraz te, które określają nieruchomość, czyli jej funkcję, obszar oraz położenie.

Istotny jest także dowód wniesienia opłaty sądowej za założenie księgi wieczystej. Warto wiedzieć, że koszty założenia księgi wieczystej określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Od wniosku o założenie księgi wieczystej pobierana jest opłata stała w kwocie 100 zł, jednak dolicza się do niej również opłatę od wniosku o wpis prawa własności (200 zł). Jeśli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie własności, pobierana jest proporcjonalna do wysokości udziału opłata, nie niższa niż 100 zł.

Zatem 200-300 zł to minimalny koszt założenia księgi wieczystej. Opłatę pobiera się także od każdego kolejnego wniosku o wpis do księgi wieczystej – określa ją cennik podany we wspomnianej ustawie. Opłatę stałą za założenie księgi wieczystej można wnieść bezgotówkowo, przelewem na rachunek sądu lub w kasie sądu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o założenie księgi wieczystej wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zalozenie-ksiegi-wieczystej-wzor
Wniosek o założenie księgi wieczystej wzór
17